En ny strategi for sociale indsatser i fremtidens Aarhus

Den Sociale Bæredygtighed er en fælles plan og vision for, hvordan vi skaber og udvikler fremtidens sociale indsatser i Aarhus. Planen indeholder en række initiativer, som vi sammen med resten af byen skal folde ud over de næste ti år.

I efteråret 2020 blev der gennemført en inddragelsesproces, hvor omdrejningspunktet var denne side og en række virtuelle gå-hjem-møder. Alle byens borgere, interesseorganisationer, virksomheder, faglige organisationer mv. har haft mulighed for at sende forslag og input til planen her på sammenomaarhus.dk.

Med bidrag fra byens borgere, pårørende til borgere, der modtager hjælp, faglige organisationer, interesseorganisationer, regionen, øvrige magistratsafdelinger i Aarhus Kommune, er der nu blevet udarbejdet denne plan for faglig og økonomisk bæredygtighed for perioden 2020-2030.

 Læs den samlede plan her 

Læs planen som ”kort fortalt” her

www.aarhus.dk/densocialebaeredygtighedsplan, vil du fremover kunne følge udviklingen ift. den Sociale Bæredygtighedsplan.

Inddragelsesproces

Planen har fokus på fem temaer, som indrammer de områder, hvor udfordringerne er størst. Over de næste år skal vi derfor arbejde for:

  • Bedre hverdag for børn med særlige behov
  • Flere unge i job eller uddannelse
  • Bedre hverdag for aarhusianere med psykisk sygdom
  • Flere hjemløse i egen bolig
  • Bedre hverdag for voksne med handicap

Nedenfor kan du trykke på de enkelte temaer for at se indkomne forslag i inddragelsesprocessen.