Hvad er et deltagerbudget?

Et deltagerbudget er en metode til udmøntning af kommunale midler.

I et deltagerbudget er det borgerne i et lokalområde, der selv kommer med forslag til, hvordan et øremærkede budget bør bruges til et konkret afgrænset område indenfor et forudbestemt tema. Borgerne i lokalområdet stemmer efterfølgende på de indkomne forslag, og på baggrund af afstemningen udvælges den eller de løsningsforslag, som kan realiseres indenfor det afsatte budget.

Alle skridt i en deltagerbudget-proces er illustreret i figuren nedenfor:

Hvordan udvælges et deltagerbudget?

Et deltagerbudget udvælges og afgrænses i et tæt samarbejde mellem Aarhus Kommune og det lokale Fællesråd. Som borger i et lokalområde, hvor der arbejdes med et deltagerbudget, inviteres man til aktivt at deltage i særligt to dele af et deltagerbudget. Det er fase 3 og fase 5 i figuren.

Hvordan får borgerne at vide der er et deltagerbudget igang?

Forud for igangsættelsen af både fase 3 og fase 5, vil alle borgere i lokalområdet modtage et brev via Digital Post, som informerer om det konkrete deltagerbudget, og forklarer hvilken fase, der igangsættes på det pågældende tidspunkt.

Hvor kommer midlerne til deltagerbudgetter fra?

Midlerne til deltagerbudgetter kommer fra Oplandspuljen i Aarhus Kommune.  Oplandspuljen er oprettet i forbindelse med Investeringsplan 2024-2033. Oplandspuljen har til formål at udvikle lokalområderne uden for Ringvejen og i oplandet i Aarhus med fokus på øget medborgerskab, deltagelse, engagement og byudvikling.

Hvem kan oprette forslag og stemme?

Alle borgere i Aarhus Kommune med MitID kan oprette forslag og stemme på deltagerbudgetter der foregår i deres lokalområde. Har du ikke MitID bedes du kontakte os.