Vilkår og betingelser for brug af sammenomaarhus.dk

1. Anvendelsesbetingelserne 

Herunder kan du læse, hvilke anvendelsesbetingelser der er for brug af Sammen om Aarhus og som brugeren skal acceptere. Aarhus Kommune forbeholder sig retten til at ændre disse anvendelsesbetinger. I så fald vil de nyeste version være tilgængelig på siden.

2. Formålet med initiativet 

Gennem Sammen om Aarhus ønskes at skabe en tættere og mere demokratisk dialog mellem borgere, civilsamfund, kommunen og politikere. Ved at involvere borgere mere direkte, er håbet at skabe innovative og levedygtige forslag, der kan være med til at udvikle byen.  

3. Forpligtelser for brugere af sammenomaarhus 

Sammenomaarhus er et mødested, hvis formål er at drøfte, dele og evaluere forslag til forbedring af byen. Brugerne er forpligtet til at bruge platformen i overensstemmelse med dette mål. Aarhus Kommune er ikke ansvarlig for forkert brug af portalen. Hver bruger er selv ansvarlig for korrekt brug og lovligheden af eget indhold og udtalelser. Aarhus Kommune forbeholder sig derfor retten til at begrænse adgangen til den offentlige portal, hvis udtalelser, informationer, kommentarer eller dokumenter ikke lever op til reglerne eller formålet for brug af portalen. Brug af Sammenomaarhus er forbudt til andre formål end at diskutere, dele og evaluere forslag. Specifikt er det ikke lovligt at:

 • Dele ethvert indhold, der kan betragtes som en overtrædelse af grundlæggende rettigheder til privatliv fra tredjeparter.
 • Dele billeder, fotografier eller personlige data fra tredjeparter uden at have opnået det rette samtykke fra deres ejere.
 • Dele ethvert indhold, der overtræder industrielle og intellektuelle ejendomsrettigheder eller reglerne om beskyttelse af personoplysninger.
 • Anvende platformen til reklame formål.
 • Overskride retningslinjer for god tone, sprede misinformation eller komme med injurier mod navngivne personer. Læs mere om Moderation

Ovennævnte adfærd vil gøre det muligt for Aarhus Kommune midlertidigt at suspendere en deltagers aktivitet, deaktivere kontoen eller slette dens indhold. I tilfælde af, at indhold indtastet af brugere inkorporerer et link til et andet websted, vil Aarhus Kommune ikke være ansvarlig for eventuelle skader eller tab som følge af adgang til linket eller dets indhold. I tilfælde af konflikt mellem deltagerne på hjemmesiden og / eller en tredjepart, vil Aarhus Kommune være fritaget for ethvert ansvar for krav eller skader af nogen art relateret til eller som følge af sagen.

4. Betingelser for behandling af indhold fra brugere

De nuværende betingelser regulerer vilkårene for indholdet, der sendes af brugerne af denne platform. Disse betingelser gælder både for indholdet, der oprindeligt blev sendt til Sammenomaarhus og til indhold, der evt. sendes senere til Aarhus Kommune.

 • A. Offentligt indhold: Alt indhold, som brugeren opretter offentligt, skal kunne være kendt af offentligheden. Derfor vil Aarhus Kommune behandle ovennævnte indhold som ikke-fortrolige oplysninger.
 • B. Fremgangsmåde for indhentning af yderligere oplysninger: Hvis Aarhus Kommune er interesseret i yderligere indhold fra brugeren, vil Aarhus Kommune kontakte brugeren for at anmode om yderligere oplysninger. Disse adspurgte oplysninger vil ikke være personfølsomme og eller fortrolige. Hvis de yderligere indhentede oplysninger er fortrolige eller personfølsomme vil vi indhente samtykke. 
 • C. Formidling af indholdet: Deltagere på sammenomaarhus erklærer at vide og acceptere, at de givne oplysninger kan offentliggøres på hjemmesiden sammenomaarhus.dk.
 • D. Fjernelse af indhold: Aarhus Kommune behandler anmodninger om fjernelse af indhold, der overtræder anvendelsesbetingelserne.

Hvis der opstår brud på brugsbetingelser, kan man anmode om tilbagetrækning eller fjernelse af indhold til Aarhus Kommune. Aarhus Kommune forbeholder sig retten til at foretage de nødvendige verifikationer forud for tilbagetrækning af ethvert indhold.

5. Beskyttelse af personlige oplysninger og databeskyttelse

 • A. Intellektuelle og industrielle ejendomsrettigheder: Den bruger, der leverer indholdet, erklærer med accept af disse betingelser at være ejer af intellektuelle og / eller industrielle ejendomsrettigheder eller at have tilstrækkelige rettigheder over indholdet.  Aarhus Kommune påtager sig intet ansvar, direkte eller indirekte, for enhver form for kontrovers, der måtte opstå ved offentliggørelse og / eller formidling af indhold, der er leveret uden samtykke fra sine legitime ejere. Aarhus Kommune respekterer alle intellektuelle eller industrielle ejendomsrettigheder over indhold indsendt af brugerne. Ansvar for overtrædelse af intellektuelle eller industrielle ejendomsrettigheder vil ligge hos den person, der leverer indholdet. 
 • B. Databeskyttelse : Personlige oplysninger fra brugere, der registrerer sig på portalen Sammenomaarhus, vil blive gemt og behandlet i henhold til persondataloven, der er behandlet siden Persondatapolitik.

6. Gældende bestemmelser 

Enhver tvist, kontrovers eller krav, der hidrører fra disse brugsbetingelser eller overtrædelse, løses af de gældende domstole.

7. Gennemgang af brugsbetingelserne 

Aarhus Kommune forbeholder sig ret til at gennemgå disse vilkår for brug og privatlivspolitikken til enhver tid og af enhver grund. I dette tilfælde vil registrerede brugere blive underrettet via dette online-rum. Hvis de fortsætter med at bruge Sammenomaarhus accepteres de indførte ændringer.