Tilgængelighed

Her kan du læse om sidens tilgængelighed

Webtilgængelighed handler om, at adgangen til hjemmesider og deres indhold skal være tilgængelig for alle mennesker uanset evner (fysiske, psykiske, kognitive og tekniske). Se tilgængelighedserklæring på https://www.was.digst.dk/sammenomaarhus-dk

Det betyder f.eks. at:

  • Billeder skal have en billedtekst, sådan at blinde eller svagtseende brugere kan anvende skærmlæser eller lignende synshjælpemidler til at forstå billedet.
  • Filer i videst muligt omfang skal være tilgængelige.
  • Videoer med undertekster hjælper brugere med høreproblemer.
  • Indhold er skrevet i et simpelt og forståeligt sprog, så det er nemmere for personer med indlæsringsvanskeligheder at forstå det.
  • Det er muligt at anvende tastaturet til navigation på siden, så den er mere tilgængelig at bruge for brugere med fysiske handicap, som f.eks. gør at de ikke kan bruge mussen.

Derudover er hjemmesiden en tilgængelig indgang for demokrati, fordi:

  • Den kan anvendes hvor, hvornår og på det "device", der passer brugeren. Borgere med eksempelvis fysiske handicaps kan få indflydelse fra eget hjem.
  • Vi laver support på telefon og mail til folk der oplever tekniske vanskeligheder. Vi kan også i visse tilfælde tilbyde at handle på vegne af brugere.
  • I visse tilfælde anvender vi fysiske træffetider, hvor vi kan hjælpe ansigt-ansigt på udvalgte steder som Biblioteker og Lokalcentre.
  • Vi moderer debatter og kommentarer. Det gør vi for at sikre et trygt og konstruktivt klima med en god tone. Vi henviser også i visse tilfælde til faglige tekster, svarer på tekniske spørgsmål og henviser til muligheder for indflydelse.

Oplever du problemer med tilgængelighed?

Ring til 22 27 35 91 eller skriv dit problem til frip@aarhus.dk så kan vi hjælpe med indhold på siden eller tilbyde at interagere på siden på dine vegne.

Tastaturgenveje

For at kunne navigere på siden på en nem og tilgængelig måde, er der opsat en række af genvejstaster som dækker over de mest almindelige sektioner, som siden er indrettet efter.

Tast Side
0 Startside
1 Debat
2 Borgerforslag
3 Meningsmålinger
4 Borgerdialog
5 Deltagerbudget

TastSideTastaturgenveje (genvejstast) for navigationsmenuen

Alt efter hvilket system og browser du anvender, ser tastekombinationen sådan ud (fde taster du skal trykke på):

Tastekombinationen for de forskellige browsere

Browser Tastekombination
Internet Explorer ALT + genvejsteast, f.eks. 0 + ENTER
Firefox ALT + CAPS + genvejstast
Google Chrome ALT + genvejstast (CTRL + ALT + genvejstast for MAC-brugere
Safari ALT + genvejstast (CMD + genvejstast for MAC-brugere)
Opera CAPS + ESC + genvejstast

 

Skriftstørrelse

En hurtig måde at ændre på skriftstørrelsen på, er ved at bruge tastaturgenvejene for din browser. Her er kombinationen:

CTRL og + (CMD og + på MAC) gør teksten større.

CTRl og - (CMD og - på MAC) gør teksten mindre.

Alt efter hvilken browser brugeren anvender, kan du også ændre skriftstørrelsen via nedenstående.

Browser Du skal klikke på
Explorer Vis > Teksstørrelse
Firefox Vis > Størrelse
Chrome Menu (3 stiplede prikker) > Indstillinger (settings) > Skrifttype (customise fonts) > Skriftstørrelse (font size) > Genstart Browser eller Menu > zoom
Safari Vindue (view) > Zoom (zoom ind/ud)
Opera View >Scale

 

Kompatibilitet med standarder og visuelt design

Alle sider på hjemmesiden er kompatible med Retningslinjer for Tilgængelighed eller "General Principles of Accessible Design" fastsat af Working Group Wai som hører under W3C (Word Wide Web Consortium), som udarbejder standarder til internettet.