Sådan stemmer du til et deltagerbudget

I et deltagerbudgetter bliver du bedt om at vælge, hvad du vil bruge pengene på

Det betyder, at hvis der er sat 500.000 kr. af i budgettet, så kan du vælge forslag for 500.000. Når alle fordeler det samlede beløb, giver det et bedre og samlet indblik i, hvordan I som lokalsamfund helst ser pengene brugt.

Sådan stemmer og fordeler du penge siden!

Når alle forslag er kommet ind på siden og det er tid til at stemme, kommer du ind på en side ligesom i eksemplet herunder. Her vil du kunne se:

1. Hvor mange penge du kan fordele. (Orange cirkel)

2. Hvad de forskellige forslag koster. (Grøn cirkel)

3. En sort bjælke, som viser, hvor mange penge du har fordelt. (Blå pil)

4. Ved at trykke på stem fordeler du penge til det forslag. Du kan stemme, til du har fordelt alle pengene og bjælken er fuld, eller du ikke kan finde noget at bruge de sidste penge til.

Hvordan fordeles pengene efter afstemning?

Efter afstemning tælles stemmerne op og penge fordeles på de forslag, der har fået flest stemmer. Herunder ses et eksempel på en afstemning.

I eksemplet er der i alt 80.000 kr. i puljen. Ungefællesskab i Beder-Malling har fået flest stemmer og får derfor første "portion" af pengene. Deres forslag koster 32.000 kr. Der er nu 48.000 kr. tilbage. Derefter går man videre til næstflest stemmer. Det er CykelDoKKs cykelrejse. Men da deres forslag koster 78.450 kr., er der ikke nok penge i puljen. Derfor går man videre til tredjeflest stemmer, der er Waste Hunt ambassadører. De får 20.000 kr.. På den måde fortsætter man til der ikke er flere penge i puljen.