Gå tilbage

Se forslag til at skabe en bedre hverdag for aarhusianere med psykisk sygdom (lukket for nye forslag)

Beskrivelse

Vi skal skabe en bedre hverdag for de mange borgere i Aarhus Kommune, der hver dag kæmper med psykisk sygdom. Det betyder, at psykisk sygdom forebygges, at der sikres sammenhæng i indsatsen for borgere med psykisk sygdom samt, at endnu flere borgere med psykisk sygdom kommer i uddannelse, job eller på vej dertil.

Opsamling på jeres forslag og endelig bæredygtighedsplan uploades til https://www.sammenomaarhus.dk/Baeredygtighedsplan

💬 Læs og kommenter på forslagene. Sammen udvikler vi bedst.

Se videoen og få mere at vide

Bedre hverdag for aarhusianere med psykisk sygdom

Forebyg ensomhed

  Ingen kommentarer  •  30-11-2020  •  Anne Marie Bosley

Forebyg ensomhed

3 stemmer

Øget livskvalitet

  Ingen kommentarer  •  30-11-2020  •  Hjælpebruger

En række forslag omkring, hvordan man forøger livskvaliteten

2 stemmer

Flere ressourcer, tilbud og mere personale - del 2

  Ingen kommentarer  •  30-11-2020  •  Hjælpebruger

En række forslag omhandlende behovet for flere tilbud, ressourcer og mere personale

2 stemmer

Fleksibilitet i opjustering af forebyggende indsatser

  Ingen kommentarer  •  19-11-2020  •  Hjælpebruger

Hvis en borger har det svært, skal vi udvise fleksibilitet og opjustere indsatsen omkring den enkelte borger med henblik på at forebygge forværring af borgers psykiske sygdom.

5 stemmer

Tættere samarbejde

  Ingen kommentarer  •  30-11-2020  •  Hjælpebruger

En række forslag til at skabe tættere samarbejde - modtaget med postkort

3 stemmer

Fortsæt bostøtte så længe der et behov – men gerne med lange intervaller

  Ingen kommentarer  •  30-11-2020  •  Anne Marie Bosley

Fortsæt bostøtte så længe der et behov – men gerne med lange intervaller

3 stemmer

Hvad er det vigtigste for, at din hverdag fungerer godt?

  Ingen kommentarer  •  30-11-2020  •  Anne Marie Bosley

Billede brainstorm om det gode hverdagsliv for aarhusianere med psykisk sårbarhed

2 stemmer

Uddannelse for psykisk sårbare

  Ingen kommentarer  •  30-11-2020  •  Anne Marie Bosley

Opret flere tilbud som Dalgas og Gallo skolen, hvor man som psykisk sårbar kan få reelle nye kompetencer der klæder en på til fremtiden

3 stemmer

Virksomheder, uddannelse og beskæftigelse - del 1

  Ingen kommentarer  •  01-12-2020  •  Hjælpebruger

Forslag til at styrke indsatsen med virksomheder og uddannelse

1 stemme

Skab et samlet overblik over sociale og beskæftigelsesrettede tilbud

  Ingen kommentarer  •  19-11-2020  •  Hjælpebruger

Borgernes vej til recovery er forskellig og det er vigtigt, at borgerne bliver præsenteret for valgene og mulighederne for hjælp.

4 stemmer

Opsøgende telefonbesøg (psykiatrisk tryghedsopkald) og opfølgning

  Ingen kommentarer  •  20-11-2020  •  Kim Erik Houmøller Rattenborg

For borgere med ønske og behov indgås kontrakt om at tilbuddet må kontakte borgeren pr tlf og evt opsøge borgeren. Baggrund: borgeren kan have svært ved at tage kontakten.

3 stemmer

Kreative aktiviteter for sygemeldte

  1 kommentar  •  06-11-2020  •  Anne-Lise Lintner

Der mangler pladser på kreative tilbud til folk der ikke er i arbejde pga. sygdom. Det kreative område giver mennesker mulighed for, at have en meningsfuld hverdag med noget, at stå op til.

5 stemmer

Psykisk sårbare grønlandske borgere

  Ingen kommentarer  •  26-11-2020  •  Charlotte Dorthe Lona Pedersen

Psykisk sårbare grønlændere understøttes i at etablere et liv i Aarhus kommune med en tidlig og sammenhængende hjælp og sikres adgang til det danske velfærdssystem med henblik på mestring af eget liv

3 stemmer

Tværfaglighed og kompetenceudvikling - del 2

  Ingen kommentarer  •  30-11-2020  •  Hjælpebruger

Forslag til at styrke tværfaglighed og kompetenceudvikling - indleveret med postkort

3 stemmer

Naturens psykologiske virkning

  1 kommentar  •  30-10-2020  •  Camilla Falmer Larsen

Natur ind i behandling og støtte til folk med psykiske lidelser; herunder havbad, være mindful i naturen, natur på hospitaler og andre behandlingsinstitutioner.

7 stemmer

Flere fællesskaber

  Ingen kommentarer  •  30-11-2020  •  Hjælpebruger

En række forslag og kommentarer til at forbedre fællesskaber modtaget med postkort

2 stemmer

Virksomheder, uddannelse og beskæftigelse - del 2

  Ingen kommentarer  •  01-12-2020  •  Hjælpebruger

Forslag til at styrke indsatsen med virksomheder og uddannelse

1 stemme

Forebyggende bostøtte

  Ingen kommentarer  •  30-11-2020  •  Anne Marie Bosley

Forebyggende bostøtte

3 stemmer

Skab flere fleksjob og job m. løntilskud for førtidspensionister (skånejob) til

  Ingen kommentarer  •  30-11-2020  •  Anne Marie Bosley

Skab flere fleksjob og job m. løntilskud for førtidspensionister (skånejob) til psykisk sårbare

3 stemmer

Flere ressourcer, tilbud og mere personale - del 1

  Ingen kommentarer  •  30-11-2020  •  Hjælpebruger

En række forslag omhandlende behovet for flere tilbud, ressourcer og mere personale

2 stemmer

Indfør casemanager-tilgang.

  Ingen kommentarer  •  30-11-2020  •  Anne Marie Bosley

Borgeren skal ikke være koordinator for at sikre sammenhæng i indsatsen

3 stemmer

Ferie med bostøtte for beboere i botilbud

  Ingen kommentarer  •  30-11-2020  •  Anne Marie Bosley

Ferie med bostøtte for beboere i botilbud

2 stemmer

Ansæt og uddan flere borgere med levede erfaringer.

  Ingen kommentarer  •  19-11-2020  •  Hjælpebruger

Uddannelse og ansættelse af flere Peer-medarbejdere (borgere med levede erfaringer) i Job, Udsatte og Socialpsykiatri

5 stemmer

Etabler/genopret aktivitetscentre

  Ingen kommentarer  •  30-11-2020  •  Anne Marie Bosley

Etabler/genopret aktivitetscentre

2 stemmer

Opret flere træningscentre

  Ingen kommentarer  •  30-11-2020  •  Anne Marie Bosley

Træningscentre med gode rammer for psykisk sårbare

2 stemmer