Sammen om Aarhus

Gå tilbage

Se forslag til at skabe en bedre hverdag for aarhusianere med psykisk sygdom (lukket for nye forslag)

Beskrivelse

Vi skal skabe en bedre hverdag for de mange borgere i Aarhus Kommune, der hver dag kæmper med psykisk sygdom. Det betyder, at psykisk sygdom forebygges, at der sikres sammenhæng i indsatsen for borgere med psykisk sygdom samt, at endnu flere borgere med psykisk sygdom kommer i uddannelse, job eller på vej dertil.

Opsamling på jeres forslag og endelig bæredygtighedsplan uploades til https://www.sammenomaarhus.dk/Baeredygtighedsplan

💬 Læs og kommenter på forslagene. Sammen udvikler vi bedst.

Se videoen og få mere at vide

Bedre hverdag for aarhusianere med psykisk sygdom

Hvordan bliver dit bidrag brugt?

Indfør casemanager-tilgang.

  Ingen kommentarer  •  30-11-2020  •  Anne Marie Bosley

Borgeren skal ikke være koordinator for at sikre sammenhæng i indsatsen

3 stemmer

Forebyggende bostøtte

  Ingen kommentarer  •  30-11-2020  •  Anne Marie Bosley

Forebyggende bostøtte

3 stemmer

Psykisk sårbare grønlandske borgere

  Ingen kommentarer  •  26-11-2020  •  Charlotte Dorthe Lona Pedersen

Psykisk sårbare grønlændere understøttes i at etablere et liv i Aarhus kommune med en tidlig og sammenhængende hjælp og sikres adgang til det danske velfærdssystem med henblik på mestring af eget liv

3 stemmer

Uddannelse for psykisk sårbare

  Ingen kommentarer  •  30-11-2020  •  Anne Marie Bosley

Opret flere tilbud som Dalgas og Gallo skolen, hvor man som psykisk sårbar kan få reelle nye kompetencer der klæder en på til fremtiden

3 stemmer

Fortsæt bostøtte så længe der et behov – men gerne med lange intervaller

  Ingen kommentarer  •  30-11-2020  •  Anne Marie Bosley

Fortsæt bostøtte så længe der et behov – men gerne med lange intervaller

3 stemmer

Tættere samarbejde

  Ingen kommentarer  •  30-11-2020  •  Hjælpebruger

En række forslag til at skabe tættere samarbejde - modtaget med postkort

3 stemmer

Tværfaglighed og kompetenceudvikling - del 2

  Ingen kommentarer  •  30-11-2020  •  Hjælpebruger

Forslag til at styrke tværfaglighed og kompetenceudvikling - indleveret med postkort

3 stemmer

Faste sagsbehandlere og stabile rammer

  Ingen kommentarer  •  30-11-2020  •  Hjælpebruger

Forslag til at anvende faste sagsbehandlere og skabe stabile rammer

3 stemmer

Skab flere fleksjob og job m. løntilskud for førtidspensionister (skånejob) til

  Ingen kommentarer  •  30-11-2020  •  Anne Marie Bosley

Skab flere fleksjob og job m. løntilskud for førtidspensionister (skånejob) til psykisk sårbare

3 stemmer

Virksomheder, uddannelse og beskæftigelse - del 2

  Ingen kommentarer  •  01-12-2020  •  Hjælpebruger

Forslag til at styrke indsatsen med virksomheder og uddannelse

1 stemme

Ferie med bostøtte for beboere i botilbud

  Ingen kommentarer  •  30-11-2020  •  Anne Marie Bosley

Ferie med bostøtte for beboere i botilbud

2 stemmer

Ansæt og uddan flere borgere med levede erfaringer.

  Ingen kommentarer  •  19-11-2020  •  Hjælpebruger

Uddannelse og ansættelse af flere Peer-medarbejdere (borgere med levede erfaringer) i Job, Udsatte og Socialpsykiatri

5 stemmer

Kreative aktiviteter for sygemeldte

  1 kommentar  •  06-11-2020  •  Anne-Lise Lintner

Der mangler pladser på kreative tilbud til folk der ikke er i arbejde pga. sygdom. Det kreative område giver mennesker mulighed for, at have en meningsfuld hverdag med noget, at stå op til.

5 stemmer

Flere fællesskaber

  Ingen kommentarer  •  30-11-2020  •  Hjælpebruger

En række forslag og kommentarer til at forbedre fællesskaber modtaget med postkort

2 stemmer
Billede-brainstorm om det gode hverdagsliv

Hvad er det vigtigste for, at din hverdag fungerer godt?

  Ingen kommentarer  •  30-11-2020  •  Anne Marie Bosley

Billede brainstorm om det gode hverdagsliv for aarhusianere med psykisk sårbarhed

2 stemmer

Naturens psykologiske virkning

  1 kommentar  •  30-10-2020  •  Camilla Falmer Larsen

Natur ind i behandling og støtte til folk med psykiske lidelser; herunder havbad, være mindful i naturen, natur på hospitaler og andre behandlingsinstitutioner.

7 stemmer

Hav fokus på de lokale muligheder i borgerens nærområde

  Ingen kommentarer  •  19-11-2020  •  Hjælpebruger

Vi skal tænke i lokale tilbud, der hvor borgerne bor. Uanset om der er tale om fællesskaber, sociale tilbud eller beskæftigelse, skal vi huske borgernes lokalområder.

4 stemmer

Opret flere træningscentre

  Ingen kommentarer  •  30-11-2020  •  Anne Marie Bosley

Træningscentre med gode rammer for psykisk sårbare

2 stemmer

Etabler/genopret aktivitetscentre

  Ingen kommentarer  •  30-11-2020  •  Anne Marie Bosley

Etabler/genopret aktivitetscentre

2 stemmer

Forebyg ensomhed

  Ingen kommentarer  •  30-11-2020  •  Anne Marie Bosley

Forebyg ensomhed

3 stemmer

Bolig til psykisk syge

  Ingen kommentarer  •  18-11-2020  •  Anne Nielsen

Nogle psykisk syge kan ikke bo tæt på andre pga deres sygdom. Kan man finde en løsning på det ? Forældre kan måske hjælpe imens de lever - derefter vil den gruppe ende på gaden 😢

3 stemmer

Skab et samlet overblik over sociale og beskæftigelsesrettede tilbud

  Ingen kommentarer  •  19-11-2020  •  Hjælpebruger

Borgernes vej til recovery er forskellig og det er vigtigt, at borgerne bliver præsenteret for valgene og mulighederne for hjælp.

4 stemmer

Bostøtte i overgangen fra indlæggelse på psykiatrisk hospital og tiden efter

  Ingen kommentarer  •  30-11-2020  •  Anne Marie Bosley

Bostøtte i overgangen fra indlæggelse på psykiatrisk hospital og i tiden umiddelbart efter udskrivelse

3 stemmer

Tættere kontakt og inddragelse

  Ingen kommentarer  •  30-11-2020  •  Hjælpebruger

Forslag til at skabe tættere kontakt og inddragelse

3 stemmer

Flere ressourcer, tilbud og mere personale - del 1

  Ingen kommentarer  •  30-11-2020  •  Hjælpebruger

En række forslag omhandlende behovet for flere tilbud, ressourcer og mere personale

2 stemmer