Gå tilbage

Se forslag til at skabe en bedre hverdag for børn med særlig behov (lukket for nye forslag)

Beskrivelse

Alle børn har ret til en god fremtid. For at sikre at alle børn og familier i Aarhus, også fremover, får de bedst mulige vilkår for at trives og udvikle sig, er det afgørende, at vi kontinuerligt prioriterer, udvikler og investerer i konkrete faglige initiativer, der sætter barnet først og understøtter dets trivsel, læring, udvikling og mulighed for deltagelse i meningsfulde fællesskaber.

Opsamling på jeres forslag og endelig bæredygtighedsplan uploades til https://www.sammenomaarhus.dk/Baeredygtighedsplan

💬 Læs og kommenter på andres forslag. Sammen udvikler vi bedst.

Se videoen og få mere at vide

Bedre hverdag for børn med særlige behov

Opret et Familiehus, hvor familier kan møde andre og få støtte uden visitation

  Ingen kommentarer  •  24-11-2020  •  Hjælpebruger

Der arbejdes med en ide om et Familiehus, hvor der tilbydes helhedsorienteret løsning på individuelle udfordringer uden visitation. Huset kan både eksistere fysisk og virtuelt.

3 stemmer

Sikre at børn med en socialsag er del af gode fritidsaktiviteter

  Ingen kommentarer  •  24-11-2020  •  Hjælpebruger

Det er forslået, at der skal fokus på fritidsaktiviteter for børn der har en socialsag, både børn med et handikap og børn med en social sag

3 stemmer

Årligt lægetjek til alle anbragte børn

  Ingen kommentarer  •  24-11-2020  •  Hjælpebruger

For at styrke anbragte børnenes fysiske og mentale sundhed, er det forslået at der skal etableres systematiske årlige lægetjek for alle anbragte børn.

3 stemmer

Supplerende forslag til børn i de rette rammer

  Ingen kommentarer  •  13-11-2020  •  Marianne Banner

Aflastning og fritid for børn med særlige behov.

2 stemmer

Digital løsning til børn og unge med særlige behov

  1 kommentar  •  04-11-2020  •  Henrik Toftgaard

Vi ønsker at tilpasse vores prisvindende digitale løsning Digital RUN til bl.a. Aarhus kommunes i bestræbelserne på at sikre borgerinddragelse, bedre trivsel og en hverdag for børn med særlige behov

2 stemmer

Bedsteforeningens 10 anbefalinger til en bedre hverdag for anbragte børn

  Ingen kommentarer  •  17-11-2020  •  Hjælpebruger

I bedsteforeningen har vi mange gode ideer, og vi kender udsatte og anbringelsesområdet rigtig godt.

2 stemmer

Brøn i de rette rammer trives!

  1 kommentar  •  05-11-2020  •  Marianne Banner

Børn med autisme og deres familier har brug for det helt særlige!

4 stemmer

Alle børn har ret til en god fremtid - også børn med særlige behov

  Ingen kommentarer  •  30-11-2020  •  Kirsten Marie Korning

Forslag til fremme af læring, udvikling og trivsel hos skolebørn med læring, adfærds og sociale udfordringer

1 stemme