Gå tilbage

Se forslag til at flere hjemløse i egen bolig (lukket for nye forslag)

Beskrivelse

Hjemløshed dækker over borgere i en ekstrem form for udsathed, hvor borgere ikke har et hjem og ganske ofte slås med andre alvorlige problemer som psykisk sygdom, misbrug og ledighed. Hjemløshed løses derfor ikke alene ved etableringen af flere gode boliger, der er til at betale. Det kræver forskellige boligløsninger, socialfaglig støtte og ikke mindst fokus på uddannelse og beskæftigelse. Samtidig skal der være fokus på at tilpasse indsatserne til borgernes meget forskellige udfordringer og behov.

Opsamling på jeres forslag og endelig bæredygtighedsplan uploades til https://www.sammenomaarhus.dk/Baeredygtighedsplan

💬 Læs og kommenter på andres forslag. Sammen udvikler vi bedst.

Se videoen og få mere at vide

Flere hjemløse i egen bolig

Alle har brug for at bidrage og være nyttige – brug småjobs

  Ingen kommentarer  •  20-11-2020  •  Hjælpebruger

Det er vigtigt for alle mennesker at opleve at blive set og at høre til i f.eks. et arbejdsfællesskab

5 stemmer

Langsigtede investeringer i botilbud forbereder de unge

  Ingen kommentarer  •  23-11-2020  •  Bruger slettet

Mange unge hjemløse med komplekse problematikker får ikke den fornødne hjælp på trods af at mulighederne foreligger, fordi det er for dyrt. Men en kortsigtet besparelse, er en langsigtet merudgift.

5 stemmer

Der er brug for mange forskellige typer boliger

  Ingen kommentarer  •  20-11-2020  •  Hjælpebruger

Borgere trives i forskellige boligtyper. Det er derfor vigtigt, at der til borgere, der er hjemløse, er mulighed for forskellige typer af boliger.

5 stemmer

Vigtigt med småjobs og uddannelse

  Ingen kommentarer  •  30-11-2020  •  Hjælpebruger

Finde småjobs, der giver tryghed og lidt rammer + $

3 stemmer

Et simpelt hjem der er til at betale

  Ingen kommentarer  •  30-11-2020  •  Hjælpebruger

Et simpelt hjem der er til at betale - forslag indleveret som postkort

3 stemmer

Autisme+ uden bolig

  1 kommentar  •  08-11-2020  •  Bruger slettet

Hvad kan vi gøre for mennesker med autisme samt psykiatriske comobiditeter.

5 stemmer

Husk, at det at bo i egen bolig er noget man skal lære. Lav Ny-indflytter-gruppe

  Ingen kommentarer  •  20-11-2020  •  Hjælpebruger

I overgang til egen bolig skal der være opmærksomhed på at lære at bo i egen bolig, på netværk, på det sociale, på kontinuitet i støtten og ikke mindst på hjælp til at få styr på økonomien.

5 stemmer

Bedre samarbejde med boligforeninger og kortere sagsbehandlingstid

  Ingen kommentarer  •  30-11-2020  •  Hjælpebruger

Bedre samarbejde med boligforeninger og kortere sagsbehandlingstid hos Den Sociale Boligtildeling

3 stemmer

Boligløsninger på få kvadratmeter – byrum med plads til hjemløse

  Ingen kommentarer  •  30-11-2020  •  Hjælpebruger

Hjemløse er ofte en del af et fælles billede i midtbyen, hvor det sociale er af stor betydning for den enkelte borger.

3 stemmer

Tidligere anbragte unge har brug for særlig opmærksomhed

  Ingen kommentarer  •  20-11-2020  •  Hjælpebruger

Der skal være en særlig opmærksomhed på de unge, som har været anbragt udenfor hjemmet og flytter i egen bolig.

6 stemmer

Vigtigt med støtte og ikke at være alene

  Ingen kommentarer  •  30-11-2020  •  Hjælpebruger

Det er centralt at man kan få støtte og ikke føler sig alene

2 stemmer

Erhvervslivet vil gerne hjælpe

  Ingen kommentarer  •  20-11-2020  •  Hjælpebruger

Vi kan afhjælpe hjemløshed, hvis vi samarbejder og alle bidrager med hvert vores.

5 stemmer

Hjerterum

  Ingen kommentarer  •  23-11-2020  •  Bruger slettet

Hjerterum er et fællesskab målrettet kvinder i hjemløshed, tidligere hjemløse og socialt udsatte kvinder, som oplever ensomhed og mangler meningsfuldt indhold i hverdagen.

6 stemmer

Plejehjemslignende tilbud til ældre hjemløse med misbrugsproblemer

  Ingen kommentarer  •  20-11-2020  •  Hjælpebruger

Ældre borgere, der er hjemløse, har brug for plejehjemslignende tilbud, der kan rumme deres misbrug.

6 stemmer