Gå tilbage

Se forslag til en bedre hverdag for voksne med handicap (lukket for nye forslag)

Beskrivelse

For alle mennesker gælder det, at det gode liv rummer et sted at bo og mulighed for at leve et så selvstændigt og meningsfuldt liv som muligt. Voksne borgere med handicap vil i flere af livets forhold have behov for støtte, men samtidig kan mange af dem mere selv, end det ved første øjekast kan se ud til. Sundhed og livsmestring er centrale elementer i det enkelte menneskes liv og de muligheder den enkelte har for at indgå som aktiv og ligeværdig borger i samfundet og i sociale fællesskaber.

Opsamling på jeres forslag og endelig bæredygtighedsplan uploades til https://www.sammenomaarhus.dk/Baeredygtighedsplan

💬 Læs og kommenter på andres forslag. Sammen udvikler vi bedst.

Se videoen og få mere at vide

Bedre hverdag for voksne med handicap

Et liv med værdighed - fra Lev Aarhus

  Ingen kommentarer  •  29-11-2020  •  Anne Kjeld Pedersen

Husk de allermest sårbare mennesker. Og giv mennesker med udviklingshandicap et liv der er præget af ordentlighed og menneskeværd.

2 stemmer

Voksne autister

  1 kommentar  •  08-11-2020  •  Marianne Banner

Trivselsforslag vedr. voksne med autisme

4 stemmer

Undgå misforståelser

  Ingen kommentarer  •  27-11-2020  •  Jens Christensen

Har nogen spurgt borgere indenfor Voksenhandicap, hvordan og hvor ofte de oplever misforståelser fra personalets side? D

1 stemme

Varetagelse af denne borgergruppes retssikkerhed

  Ingen kommentarer  •  29-11-2020  •  Susanne Nielsen

Retssikkerheden må og skal overholdes for denne gruppe borgere. Respekt for værger og pårørende som varetager disse borgers interesser.

1 stemme

Borgerforslag af Pia Waldof

  1 kommentar  •  28-11-2020  •  Pia Waldof

Se beskrivelse.

3 stemmer

PRIORITÉR FYSISK TRÆNING FOR BORGERE MED HANDICAP

  2 kommentarer  •  09-11-2020  •  Susanne Falkenberg Andersen

En person, der er trives fysisk = mindre syg, bor og klarer sig lettere, bruger færre hjælpemidler, gladere, højere selvværd, mere deltagende i fællesskaber, mindre slidsom at støtte til livsmestring

6 stemmer