Mini-borgersamling om klimavenlig transport

Hvordan kan vi halvere CO2-udledningen fra transportområdet frem mod 2030?

Dette spørgsmål blev stillet af Aarhus Kommune, som bad 24 borgere om hjælp til at forestille sig, hvordan fremtidens klimavenlige trafikløsninger ser ud. Det sker med en borgerinddragelsesmetode, som kaldes en borgersamling.

Anbefalingerne er nu udarbejdet og bliver præsenteret og sat til debat blandt politikere og borgere. Det sker den 19/6 kl. 13.30 til 15.30 på et debatmøde på Dokk1. Hvidbogen med mini-borgersamlingens anbefalinger offentliggøres her på siden den 20/5.

Læs mini-borgersamlingens anbefalinger

Tilmeld debatmøde om anbefalinger d.19 juni

Hvad er opgaven for mini-borgersamlingen om klimavenlig transport?

Projektet er en prototype, som udover at give Aarhus Kommune vigtige input fra borgerne også har fokus på at få erfaringer med denne denne særlige måde at inddrage borgerne i den politiske proces. Det gennemføres efter de gældende standarder på området men i en lidt mindre skala end sammenlignelige projekter. Derfor kalder vi det en mini-borgersamling.

Aarhus Kommune har bedt mini-borgersamlingen om at komme med anbefalinger til, hvordan vi når i mål med kommunens ambitioner på den grønne omstilling af transporten. Det vil sige alle de måder vi bevæger os, når vi skal på arbejde, i skole eller, når vi har fri - uanset om vi kører i bil, tager bussen, letbanen, cykler eller går.

Spørgsmålet er: Hvordan kan vi halvere CO2-udledningen fra transportområdet frem mod 2030?

Anbefalingerne bliver fremlagt for politikerne i Aarhus Kommunes bæredygtighedsudvalg og indgår i kommunens videre arbejde med planlægning af fremtidens trafikløsninger. Politikerne har ikke forpligtet sig til at følge anbefalingerne, men de har ønsket at modtage dem for at blive klogere på, hvordan borgerne forestiller sig de bedste løsninger på klimaudfordringerne.

Hvordan foregår mini-borgersamlingen om klimavenlig transport?

10.000 aarhusianere er blevet inviteret til mini-borgersamlingen om klimavenlig transport. 24 deltagere er blevet udvalgt ved en lodtrækning, der har sikret en spredning i alder, køn, bopæl og adgang til bil. Denne spredning skal også fremme, at flere perspektiver og behov indgår i dialogen og anbefalingerne til byens trafikløsninger.

Deltagerne i borgersamlingen vil blive klædt på af eksperter i trafik og bæredygtighed. Det kan f.eks. være trafikplanlæggere og forskere i nye transportformer. De vil desuden høre interessenter, der repræsenterer både erhvervsliv og borgergrupper.

Mini-borgersamlingen forløber over fire dialogmøder på følgende datoer:

  • Tirsdag den 19. januar kl. 16-20

  • Tirsdag den 2. februar kl. 16-20

  • Tirsdag den 23. februar kl. 16-20

  • Lørdag den 6. marts kl. 13-19

Der bliver desuden arrangeret et offentligt møde på Dokk1, hvor borgersamlingens anbefalinger bliver præsenteret og sat til debat blandt politikere og borgere. Det sker den 19/6 kl. 13.30 til 15.30. Tilmelding via bibliotekernes hjemmeside. Tilmeld debatmøde. Hvidbogen med mini-borgersamlingens anbefalinger offentliggøres her på siden den 20/5.

Denne side vil løbende blive opdateret. For mere information, skriv til demokrati@sagerdersamler.dk.