Hvilke eksempler er der på borgersamlinger i andre lande og byer?

Et godt og ret kendt eksempel på en borgersamling kommer fra Irland. I 2016 skulle 99 borgere, der var udvalgt gennem en borgerlodtrækning, over 18 måneder drøfte den del af forfatningen, der forbød abort under næsten alle omstændigheder, og som var et meget omdiskuteret emne, der splittede Irlands parlament.

Ved afslutningen af drøftelserne var borgersamlingen overvældende enig om, at tillade abort. Afstemningen medførte en række anbefalinger, som borgersamlingen afleverede til parlamentet i en detaljeret rapport. Herefter debatterede politikerne spørgsmålet og satte det til folkeafstemning. Resultatet fulgte anbefalingerne fra borgersamlingen og et klart flertal valgte at lovliggøre abort i Irland. 

Det var lykkedes en gruppe borgere at hjælpe politikerne med at ændre et af de mest følsomme og kontroversielle emner i Irland - et emne, som politikerne ikke kunne flytte, selvom befolkningen havde været klar til forandring.

Borgersamlinger er brugt i en lang række lande, bl.a. Canada, Belgien, Polen og Frankrig. I Danmark er formatet relativt nyt. Københavns Kommune gennemførte i 2019 en borgersamling om mindre trafik i middelalderbyen og Albertslund Kommune har netop afsluttet en borgersamling om fremtidens Albertslund