Forslag tilknyttet: Ny Skejbyparken

Denne post har et budget på 500.000 kr.

majstang.jpg

Majstang

08-03-2024  •  Valideret forslag  •  Ny Skejbyparken

Majstang, hvor områdets beboere selv kan opsætte kranse og beplantning til brug til aktiviteter. 

12.000 kr.
sommerfugle.jpg

Gøre parken mere vild med mere biodiversitet

08-03-2024  •  Valideret forslag  •  Ny Skejbyparken

Der ønskes en mere vild park, i stil med de tiltag, bestyrelsen allerede har sat i gang.  Der plantes flere bede med biodiversitets-fremmende beplantning, der sikrer en større rigdom af hjemmehørende plante- og dyrearter, bl.a. mange flere forskellige sommerfugle, insekter og bier. 

Dele af græsplænen skal kun slås 2 gange om året, og gerne i spiraler, der også fremmer biodiversitet, fx ved at skabe levesteder for bl.a. harer og pindsvin.  Mere vilde parkområder gør, at både mennesker og dyr føler sig mere trygge og får lyst til at slå sig ned.  Områdets størrelse, hvor der kommer mere biodiversitet: 200 m2.

Billedet er vejledende

60.000 kr.
petanque_skejby.jpg

Renovere eksisterende petanquebane

08-03-2024  •  Valideret forslag  •  Ny Skejbyparken

Den eksisterede petanquebane renoveres. 

20.000 kr.
udvidelse_af_søen.jpg

Udvidelse af åen/søen

08-03-2024  •  Valideret forslag  •  Ny Skejbyparken

Området med 'Banan-søen' udvides, så der skabes yderligere 1 sø (2x15 m) på den vestlige side af Søndersøstien. Udvidelse af søen fremmer biodiversitet, idet der skabes levesteder for bl.a. frøer, salamandere, fugle og insekter. Derudover er søerne et yndet mødested og legested for bl.a. børnefamilier.  En udvidelse af området med å/søer vil som sidegevinst virke drænende for området i regnfulde måneder.

Billedet er vejledende

110.000 kr.
fitness.jpg.png

Udendørs fitness

08-03-2024  •  Valideret forslag  •  Ny Skejbyparken

Der opsættes 7-11 træningsredskaber, som kan bruges af både børn og voksne.  Inkl faldunderlag.

Billedet er vejledende. 

150.000 kr.
udendørs_scene.jpg

Flytbar scene til små udendørs koncerter

08-03-2024  •  Valideret forslag  •  Ny Skejbyparken

Scene i form af en træplatform på ca. 5 x 5  m, bygget af paller og spånplader. 

20.000 kr.
fuglekasse.png

Fuglekasser

08-03-2024  •  Valideret forslag  •  Ny Skejbyparken

Fuglekasser sættes op med udgangspunkt i anbefalinger fra fagkyndige biologer.  Der opsættes 5-7 stk. i Ny Skejbyparken.

Billedet er vejledende. 

5.000 kr.
pergola.jpg

Pergola

08-03-2024  •  Valideret forslag  •  Ny Skejbyparken

Der etableres en pergola hen over et stiforløb, med en bænk under.  Op ad pergola'en plantes klatreplanter, der fremmer biodiversitet.

Billedet er vejledende

40.000 kr.
buske.jpg

Flere frugtbuske og træer

08-03-2024  •  Valideret forslag  •  Ny Skejbyparken

Der plantes flere træer, både birketræer og frugttræer, fx pære samt prydkirsebær.  Derudover blandede bærbuske, bl.a. ribs og krydderurter.

Billedet er vejledende. 

50.000 kr.
udglatte_bakken.jpg

Gøre bakken mere tilgængelig at opholde sig på

08-03-2024  •  Valideret forslag  •  Ny Skejbyparken

Et område af siden på bakken udglattes, så den bl.a. bliver mere velegnet til opholde sig, kælke og lege på. 

30.000 kr.