Forslag tilknyttet: Gadekæret i Gammel Egå

Denne post har et budget på 400.000 kr.

Opslagstavle

Vandtæt opslagstavle

26-02-2024  •  Valideret forslag  •  Gadekæret i Gammel Egå

Opslagstavle beskyttet mod regn til opslag fra fællesrådet, forsamlingshus osv.

Billedet er vejledende. 

10.000 kr.
Platform

Platform/terrassen på nordsiden af bredden af gadekæret

26-02-2024  •  Valideret forslag  •  Gadekæret i Gammel Egå

En terrasse/platform på bredden af gadekæret, som indbyder til ophold med integrerede bænke/kasser/siddemuligheder. Pga. fredning i området, må der ikke bygges i vandet. Sammen med platformen etableres 2 trædesten ude i vandet, så det er muligt at tilgå vandet fra platformen.  Billedet er vejledende. 

70.000 kr.
Hortensiabuske

Hortensiabuske

26-02-2024  •  Valideret forslag  •  Gadekæret i Gammel Egå

ca. 5 m2 beplantning af hortensiabuske på området. 

Billedet er vejledende. 

15.000 kr.
Birketræer_(1).jpg

Birketræer beskæres for at gøre området lysere

26-02-2024  •  Valideret forslag  •  Gadekæret i Gammel Egå

De 4 store birketræer opstammes og sundhedsbeskæres, da Aarhus Kommunes træpolitik ikke tillader, at der fældes træer ved gadekæret. I samarbejde med naboerne kan grene klippes på hæk/læhegn.

10.000 kr.
bænketrappe

Bænketrappe ved petanquebanen

26-02-2024  •  Valideret forslag  •  Gadekæret i Gammel Egå

Etablering af en "bænketrappe" langs petanquebanens østside (op til naboskel). Bænken kan bruges som almindelig bænk, tilskuerbænk eller præmiebænk med 3 trins stigning. Bænken bliver ca. 5 m. i længden.

Billedet er vejledende. 

50.000 kr.
Bænk rundt om træ

Parkmøbler

26-02-2024  •  Valideret forslag  •  Gadekæret i Gammel Egå

Parkmøbler i bæredygtigt og langtidsholdbart træ som gør, at folk kan mødes. Herunder f.eks. en bænk rundt om et af træerne.                         

 

Billedet er vejledende. 

15.000 kr.
QR kode

QR koder om Gl. Egås historie

26-02-2024  •  Valideret forslag  •  Gadekæret i Gammel Egå

Etablering af QR-koder, som fortæller om områdets/landsbyens historie og kendetegn.

Billedet er vejledende. 

10.000 kr.
Redningskrans

Redningsudstyr ved gadekæret

26-02-2024  •  Valideret forslag  •  Gadekæret i Gammel Egå

En redningskrans etableres.

Med den eksisterende afstand fra vej/fortov til gadekær er et ikke muligt at opsætte børnesikring på grund af fredning af søbredden. 

Billedet er vejledende. 

 

4.000 kr.
Biodiversitet

Beplantning, der fremmer biodiversitet

26-02-2024  •  Valideret forslag  •  Gadekæret i Gammel Egå

Beplantning i området (buske og planter), som fremmer biodiversitet og dyreliv. Beplantningen integreres med stier og møblement i området. Der beplantes ca. 10 m2.

Billedet er vejledende. 

35.000 kr.
Belysning_(1)_(1).jpg

Belysning ved gadekæret

26-02-2024  •  Valideret forslag  •  Gadekæret i Gammel Egå

Belysning på arealet, så man kan se det, når man kommer gående/cyklende/kørende. Giver også en tryghedsfornemmelse og vil blive en slags vartegn, når man passerer.

Der opsættes 1 lygtepæl i starten af stien lige efter bommen.                        

Billedet er vejledende.   

30.000 kr.