Gå tilbage

Redningsudstyr ved gadekæret

Valideret forslag Valideret forslag  •  26-02-2024  •  Gadekæret i Gammel Egå  • 

Redningskrans
Redningskrans

Kode for forslag: 247

En redningskrans etableres.

Med den eksisterende afstand fra vej/fortov til gadekær er et ikke muligt at opsætte børnesikring på grund af fredning af søbredden. 

Billedet er vejledende. 

 

Har ingen milepæle