Standarder på Sammen om Aarhus

På Sammen om Aarhus anvender vi følgende værdier og standarder

Åbenhed

Som borger skal du kunne danne dig et overblik og få indsigt i, hvad, hvordan og hvornår tingene skal ske. Derfor bliver data og relevant information lagt op på siden i det omfang, at det vurderes at have en vigtig betydning for deltagelsen og beslutningerne.

Niveau af indflydelse

Når borgerne deltager, skal det være klart, hvilket niveau af indflydelse de kan forvente. Det handler om skabe de rette gensidige forventninger. Der er tre grundlæggende niveauer:

  1. Inspiration til videre udvikling
  2. Rammesættende for videre diskussioner og udvikling.
  3. Borgerne træffer en direkte beslutning.

Feedback

Feedback er en nøgle til tilfredshed blandt brugere af digitalt demokrati og handler om god dialogskik. Uanset om borgernes forslag, kommentarer eller afstemning har haft indflydelse eller ej, så skal dette oplyses. Det skal også oplyses i starten, hvordan og hvornår, der bliver givet feedback. Når der gives feedback, skal det vises, hvordan det er blevet præsenteret og om:

  1. Det har påvirket diskussionen om og/eller tilgangen til beslutningen.
  2. Borgerne har påvirket den endelige beslutningen
  3. Borgernes bidrag er blevet vedtaget som beslutning.

Afsender og modtager

I enhver god kontrakt er der både en afsender og en modtager. Vi gør det klart, hvem der efterspørger borgernes input og hvem der i sidste ende skal modtage det. For at have en god dialog skal det være klart, hvem de forskellige parter er.

Tilgængelighed

Det skal være nemt og tilgængeligt at bruge platformen – uanset fysiske, psykiske, kognitive eller sensoriske evner. Læs om Tilgængelighed for hvordan vi gør dette.

Repræsentation

Beslutninger er bedst og mest legitime, hvis så mange som muligt deltager. Derfor forsøger vi at brede deltagelse ud til så mange borgere som muligt. F.eks. igennem direkte kontakt til udsatte og underrepræsenterede borgere og ved brede mobiliseringskampagner over Digital Post.

Viden og information

Beslutninger og problemstillinger kan være komplekse. På siden efterstræber vi os på at videregive information og viden i en nemt tilgængelig form, der kan gøre dig som borger klogere på udfordringen.

Moderation

Mange har oplevet online-debatter, hvor tonen, misinformation eller hadefuld retorik afsporer den konstruktive debat. Derfor sørger vi for at debatter, kommentarer og forslag bliver modereret. Læs mere om vores retningslinjer for Moderation.

Data, sikkerhed og anonymitet

Når du logger ind, stemmer eller opretter et forslag afgiver du data. Nogle gange er du anonym, andre gange er du identificeret som person. Når du opretter et forslag, kommenterer og derved interagerer direkte med andre, er det vigtigt at kunne genkende hinanden. Når du stemmer er du derimod anonym.