Sammen om Aarhus

Forslag vurderes efter kriterier

Når pengene fordeles, vil der bliver kigget på om:

 Projektet skaber en tydelig værdi for borgere med handicap.

Projektet er inkluderende. Eksempelvis ved at borgere med handicap selv bliver frivillige, inkluderes i fællesskaber eller får bedre adgang til muligheder.

Projektet får stemmer. Negative stemmer vil ikke blive talt med.

  • 0-10 stemmer giver 1 point. 11-20 giver 2 point. 21-30 giver 3 point. 31-40 giver 4 point. 41-? giver 5 point

Det er Udvikling og Demokrati i Borgerservice, der vurderer projekterne og styregruppen for implementering af Handiccappolitikken som fordeler pengene.

Regler for at kunne få støtte

1. Forslag der ikke kræver medlemsskab af forening

  • Aktiviteten må ikke være lukket og hemmelig
  • Det må ikke koste penge for brugerne (brug midler til at dække omkostninger)
  • Forslagene skal være for borgere i Aarhus Kommune
  • Forslagene skal have ansvarlige, der kan stå til regnskab for, at støttemidlerne anvendes efter formålet

2. Forslag der kræver medlemsskab af forening

  • Den konkrete ansøgning vil blive bedømt efter regler for foreningsstøtte.
  • Vi skal nok hjælpe med at sørge for at forslaget kan godkendes.

Bemærk at vi holder ferie i uge 27 og 28