Kriterier og regler for godkendelse af forslag

Disse kriterier lægges der vægt på i godkendelsen

 Projektet skaber en tydelig værdi for borgere med handicap.

Projektet er inkluderende. Eksempelvis ved at borgere med handicap selv bliver frivillige, inkluderes i fællesskaber eller får bedre adgang til muligheder.

Projektet får minimum 30 stemmer og har derfor opbaknig

Regler for at kunne få støtte

  • Aktiviteten må ikke være lukket og hemmelig, men må godt være for en målgruppe.

  • Midler må ikke gå til lønkroner, men må godt gå til at betale eksterne ydelser

  • Det må ikke koste penge for brugerne (brug midler til at dække omkostninger)

  • Forslagene skal være for borgere i Aarhus Kommune

  • Forslagene skal have ansvarlige, der kan stå til regnskab for, at støttemidlerne anvendes efter formålet.

  • Projektet drives primært frivillige.

 

Skriv til Frip@aarhus.dk eller ring til 22 27 35 91 for mere info