Gå tilbage

Discgolfbane

DinHjælpebruger DinHjælpebruger  •  15-04-2024  •  Regnvandsbassin ved Hjulgårdsvej  • 

discgolf_glæde.jpg
discgolf_glæde.jpg

Kode for forslag: 300

Projektforslag: Etablering af Discgolfbane i Byparken

Forslagsstiller/tovholder: Jørgen Andresen, Trige

Hvad er Discgolf (Frisbee – golf)?

Golfdiscen kastes efter et mål over jorden. Der er forskellige typer golfdiscs til forskellige kast, ligesom der findes forskellige køller til forskellige slag i golfspil. Spillets formål er, med så få kast som muligt, at kaste golfdiscen i hul. Hullet er en speciel designet stålkurv, monteret på en stålstang, hvorfra der i toppen hænger stålkæder som bremser discen. Dette kaldes en disc golf kurv. Man starter med at kaste (drive) fra et teested (startstedet) og kaster derefter fra, hvor golfdiscen er landet. Hullet er færdigspillet, når man til sidst har kastet golfdiscen i kurven – dette kaldes et putt. Kombinationen af længde, præcision, vind, træer, buske, vand og terræn giver spilleren masser af udfordringer og spænding under spillet.  Typisk vil en 9 hullers bane bestå af huller af forskellig længde fra 50 m til 200 m (Par 3 og Par 4 huller). For at tage hensyn til naboer/søen eller andre aktiviteter vil der være områder, hvor man ikke må spille discen og som markeres (Out of Bounce)

Top 5 grunde til at anlægge en discgolf bane i Byparken:

  • Alle kan spille disc golf - fra børn til seniorer.
  • Disc golf er nemt at lære og er en sport som kan dyrkes hele livet.
  • Få flere brugere af området. 
  • Disc golf kan spilles hele året i dagslys.
  • Discgolfbanen kan integreres med terrænet, beplantningen og de forventede anlagte stier og andre aktiviteter i området. Måske kan vandområdet udnyttes til at lave spændende huller, der skal passere vand.

Mangfoldigt og billigt for nybegyndere

Discgolf er en sport, der er ekstrem overskuelig at starte op på. Alt man skal bruge for at starte er nogle golfdiscs. Man kan eksempelvis købe et fint begyndersæt, hvor man får en driver, en midrange disc og en putter med i sættet.  Banen vil være lige til at gå til, alle kan bruge den. Skolen kunne fint bruge den i en idrætstime. Juniorklubber og seniorgrupper kunne have fint gavn af den til socialt samvær og hygge. Ved familiesammenkomster kunne man snildt indlægge en discgolfrunde til motion og hygge på tværs af alder.  I en offentlig bypark som denne, må der også gives plads til udefra kommende spillere, der vil teste banen af, det kunne bl.a. være folk fra vore nærmeste byer: Ølsted, Spørring, Lisbjerg. Endelig kunne man forestille sig en organiseret discgolf forening med faste spilletider og konkurrencer.

Sundt for krop og sjæl

På en gennemsnitlig 9-hullers runde går man cirka 3.000 - 4.000 skridt, hvilket er næsten halvdelen af de 10.000 skridt, som Sundhedsstyrelsen anbefaler, at man går dagligt - Så kunne man jo måske tage to runder – voila så var skridtene i hus! Disc golf er en god måde at få folk op af sofaen og ud og bevæge kroppen. Ophold udendørs forbedrer den fysiske og mentale sundhed. Fordele ved sådanne natur ophold er blandt andet at det giver forbedret søvn, mere energi, nedbringer stress og letter depression. 4 personer bruger rundt regnet 1 time på at spille en runde. 

Etablering af og pris for en Discgolfbane.

Afhængig af hvilke personer/ firmaer vi får hjælp af til at planlægge og skitsere et fornuftigt baneforløb for vores areal, kan vi forvente en vis udgift hertil. Derudover er det kurvene der er den største udgift. De fås i forskellige prislejer fra 2000 til 4000 kr. pr kurv (kræver stor vejrbestandighed). Derudover kommer udgravning og nedstøbning. For 60.000 - 70.000 kr. kan man bygge en fin 9-hullers bane i Byparken.  Med frivillig arbejdskraft fra interesserede og med tæt samarbejde med de andre projekter for Byparken kommer vi langt for få midler. Der vil skulle bruges lidt penge og kræfter på at anlægge teesteder, etablere skiltning med mere.  Projektet skal som nævnt integreres tæt med planlægning af stianlæg og beplantningsideer for området. Når anlægget er udført og der spilles på banen, vil der naturligvis skulle udarbejdes regler for brugen af banen specielt med sikkerhedshensyn til naboer og andre personer og dyr på arealet. Er der fare for at ramme andre skal discspillerne vente med at kaste. Vedligeholdelse af anlægget kræver en minimal indsats. Det kunne være græsslåning/ soignering af “Fairways” i samarbejde med andre brugere af parken.

Skitse

Skitse (se vedhæftet fil) for mulig placering af Discgolfbane er sat af forslagsstiller uden forudsætninger/ erfaringsgrundlag for afsætningen! Specielt vandniveauets udsving spiller naturligvis stor rolle for den mulige placering af hullerne (cirkler) og Tee stederne (T)

 

Dokumenter (1)

Har ingen milepæle