Forslag tilknyttet: Regnvandsbassin ved Hjulgårdsvej

Denne post har et budget på 500.000 kr.

Projektide

18-04-2024  •  Helle Valgaard Mølstrøm  •  Regnvandsbassin ved Hjulgårdsvej

Jeg er meget bekymret for at at søen og dets fugleliv bliver forstyrret. Og det er et smukt og roligt område.  Hvorfor ødelægge denne perle? Jeg kan forstå at området kun skal bruges i dagtimerne så må det der sættes op afspejle dette. Mvh Helle Mølstrøm

Sti omkring regnvandsbassin

26-04-2024  •  Jesper Thumand  •  Regnvandsbassin ved Hjulgårdsvej

Stil omkring regnvandsbassin med tilslutningsstier til områdets bebyggelser.

Træer og anden beplantning på området.

Projektidéer

09-04-2024  •  Mette F. Petersen  •  Regnvandsbassin ved Hjulgårdsvej

At området får en god, bred og brugbar gang- og løbesti (med fx. solcellelamper) rundt om hele søen.

Område med legeplads og bord/bænkesæt til at nyde naturen.

Fremtidig vedligeholdelse af beplantning, så det ikke vokser vildt til.

Evt. et areal, hvor der kunne vokse blomster eller andre planter, der dekorerer området flot.

Legeplads med udendørs musikinstrumenter

09-04-2024  •  Charlotte Skræp  •  Regnvandsbassin ved Hjulgårdsvej

Forslaget går på at bygge en legeplads med udendørs musikinstrumenter efter forbillede af legepladsen i Frederiksbjerg bypark i Aarhus C.

K1.jpg

KOMPAN udendørs træningsfaciliteter

10-04-2024  •  Helle Rye Arndal  •  Regnvandsbassin ved Hjulgårdsvej

Hej.

Jeg fik for et par år siden den gode ide at vi i Trige skulle have KOMPAN udendørs trænings faciliteter, til gavn for byens borger. Jeg søgte kommunen om tilladelse til at stille op foran Trige Søndergaard - den blev givet. Jeg fik i sammenråd med KOMPAN lavet et forslag/tilbud til opstilling som passer til antal indbygger - klientel - formål, mm. som lyder på ca. 540.000kr . Derefter har jeg søgt div Fonde som Nordea, Spar Nord, Salling Fonden. Desværre uden resultat. Men jeg søgte også Sport og Fritid og har fået bevilliget 278.000kr. De skal bruges inden foråret 2025!

Så da Trige Bypark søgte forslag, lå denne her lige til højrebenet. Placeringen gør at mange af de borger som benytter skoven ved løb eller gåtur vil have let ved at tilgå faciliteterne i Byparken. Der er fokus på både fysisk og mental sundhed, uden at det koster borgerne penge. Alle har samme muligheder. Der er alle muligheder for fællesskab. Om man vil tage venner, hele familien eller måske lave desideret trænings hold! Mange parker har lign anlæg opsat feks Mindeparken, Risskov Skov mm.

Jeg er instruktør i Gymnastik forening ST70 og sidder også i bestyrelsen. Men sender ikke ansøgning på den baggrund. Men fordi det her rammer bredt til alle byens borger, uanset alder, økonomisk formåen, status mm. Hinnerup har et ligende anlæg opsat ved Hinnerup svømmehal, hvis man har behov for at se hvad KOMPAN kan. 

For at der her ville kunne blive en realitet mgl der ca 265.000kr

Venlig hilsen Helle Arndal

P.S. Nedenstående er blot et eksempel på en opstilling af KOMPAN.

Frugttræer og buske

08-05-2024  •  Anna Marchen Søndergaard Bacher  •  Regnvandsbassin ved Hjulgårdsvej

Jeg ønsker at der skal plantes forskellige frugttræer og buske på området mellem cykelsti og stien rundt om søen. Noget a la æbletræerne på gartner parken, med forskellige sorter. For min skyld må det gerne være lidt vildt og nedfalden frugt nå blive liggende, men der ville nok være behov for en beskæring engang imellem. 

Bl.a. æbler, blommer, pærer, kirsebær, ribs, solbær, stikkelsbær. 

Stisystem

07-05-2024  •  Gerda Wad Saïki  •  Regnvandsbassin ved Hjulgårdsvej

Forbedret stisystem, nogenlunde samme trasé som nu. Belægning med f.eks. stenmel. Stierne skal være så brede at barnevogne, kørestole og rollatorer kan færdes.

2 bord-bænke sæt på det gule felt på nordsidenaf vandbassinet, og gerne en bænk på sydsiden af bassinet.

 

Forslag fra borgere på mødet d 7/5-24

Kunstgræs i multibane

13-05-2024  •  Bruger 3  •  Regnvandsbassin ved Hjulgårdsvej

Vi har undersøgt hvor meget kunstgræs vi skal bruge, hvis vi vil have en multibane med kunstgræs. Vi skal bruge 11x23m2 græs.

Grunden til at det vil være en godt at have er, at vi er sikre på at den vil blive brugt af andre unge i Trige, og det vil skabe gode fællesskaber, og vil give god mulighed for at møde mange nye mennesker.

Vi har regnet med at det vil komme til at koste omkring 150.000

Legeplads

04-04-2024  •  Maj Roger Hedenquist  •  Regnvandsbassin ved Hjulgårdsvej

En legeplads med mulighed for bevægelse og motoriskudfoldelse i mange aldre. Gyngestativ, motorikbane, vippe, klatrestativ.  En naturlegeplads, så der ikke skabes for store kontraster i naturen.   

Kombineret med en åben hytte med bordebænkesæt til madpakkespisning.   

Skraldespande, så det gøres nemt at rydde op efter sig selv. 

Overdækket bålpladsmed plads til hygge, hængekøjer og legeplads

13-05-2024  •  Bruger 2  •  Regnvandsbassin ved Hjulgårdsvej

Vi har snakket meget om, at os unge mennesker i Trige føler, at der ikke er noget sted vi kan mødes og være sammen, som er overdækket, hvis vi stadig gerne vil være udenfor. Men det ville også komme til gavn for mange andre end bare os unge. Det kan være folk som gerne vil lave bål, men måske ikke har et sted at lave det.

Vi synes også, at det ville være meget vigtigt at sætte skraldespande op ved bålpladsen for at undgå at der bliver fyldt med skrald og diverse nikotinprodukter. 

Men hvorfor ville en legeplads være en god ide?

Trige er en meget voksende by og der kommer rigtig mange børnefamilier til og unge som skal til at starte en familie. Og vi snakkede om, at det vil være smart med solcellelamper til når det bliver mørkt. Det er nemlig også klimavenligt.

Vi snakkede også om, at udendørs hængekøjer vil være hyggeligt, så voksne og børn kan bruge dem.

Vi regnede os frem til at vi nok skulle bruge omkring 450.000kr, så der også vil være penge tilbage til vedligehold.