Gå tilbage

Gadekæret i Gl.Egå

9208-2002-2-341533197616 9208-2002-2-341533197616  •  12-11-2023  •  Gadekæret i Gammel Egå  • 

Kode for forslag: 57

  • Boulebanen bevares, men halveres, så den giver mere plads til andre aktiviteter
  • etablere en "bænketrappe" langs Boulebanens østside. Evt. med en 3. trins stigning som kan bruges til 1., 2. og 3.præmieplads ved forskellige konkurencer. Bænken kan også bruges som almindelig bænk og tilskuerbænk
  • fælde de 3-4 meget høje træer, som blev plantet for 30 år siden.Evt. bevare stammerne i 2-3 meters højde Begrundelse: træerne  tager al sol fra både syd og vest. En fældning vil også give plads til....
  • en forhindrings bane, hvor træstammerne kan indgå til f.eks. hængekøjer i vejr bestandigt materiale, balancebro eller andet
  • etablere en grillhytte med en stor fast grill i midten samt bænke og borde, som kan flyttes ud, men som også kan stå i læ for regn
  • en halvcirkelbro langs dammens øst eller nordside - så børn har mulighed for at kikke efter guldfisk og andet i dammen. Eller meget gerne en trappe som er forslået i forslag 55

Forklaring på, hvorfor projektet ikke kan gennemføres

Forslaget er blevet tilpasset, så det, der kan stemmes på, er i overensstemmelse med gældende lovgivning vedr. § 3 fredning af dammen ved Gadekæret i Gammel Egå og brug af vandspejlet eller Aarhus Kommunes politik for fældning af træer. Dele af forslaget er ikke gået videre af hensyn til naboer og et ønske om ikke at opfordre til brug af området efter mørkets frembrud.

Har ingen milepæle