Forslag tilknyttet: Stop corona forslag

Denne post har et budget på DKK50,000

Ungdommens Røde Kors Århus

Online banko for Fællesskabet

02-01-2021  •  Maja Clausen Pedley  •  Stop corona forslag

Ungdommens Røde Kors i Aarhus, vil lave det banko arrangement for unge i Aarhus, som kan give lys og varme i en kold coronatid og sætte fokus på det fællesskab vi allesammen mangler.

Har du stemt på dette forslag? Tryk her for at fordele resten af pengene

Læs mere om forslaget herunder

Over julen er mange unge igen blevet hjemsendt fra deres uddannelser og er afskåret fra deres normale sociale omgangskreds. Ligeledes er servicesektoren hvor mange unge arbejder lukket. Samtidigt er alle fritidstilbud og andre tilbud herunder URK’s lukket. Det gør at fællesskaberne er skrumpet og mange oplever at være alene. Vi ønsker med dette projekt, at skabe en aften med fællesskab og godt humør, med sikker corona afstand, hvor alle igen kan føle sig unge og som en del af noget. 

Vi planlægger derfor et online banko med en kendt lokal vært fra Aarhus, hvor der vil være en masse fede præmier og sjove indslag i løbet af aftenen. Alle unge fra Aarhus er velkomne. Med vores Online Banko initiativ kan vi forhåbentligt sprede noget glæde, og skabe et fællesskab, hvor vi er “sammen hver for sig”. 

Arrangement forventes at blive afholdt i løbet af marts. Der vil være en masse fede præmier at vinde. 

Med aktiviteten og vores netværk på det sociale område i Aarhus kan vi nå ud til nogle af de mange unge, hvis situation er sårbar, og dem, der generelt følt sig isoleret fra deres daglige liv og sociale arrangementer. 

Vi får så mange unge med som muligt, og alle er velkomne. Vi regner med et deltagerantal på mellem 75-150 deltagere. Deltagerne vil vi fange på diverse sociale medier gennem vores store netværk, både som organisation og som frivillige, hvor vi yderligere kan lokke med en sjov vært, der kan garantere en underholdende og coronasikker aften. Vi forventer at arrangementet, kan give smil på læben hos deltagerne og give dem plads til at mærke at der findes andet end corona. Det tror vi på, kan give unge mennesker tro på, at de skal holde ud lidt endnu og vi fortsat må vente med, at mødes i store flokke som vi plejer.  

 

DKK10,000
TV.jpg

Ung tv for unge i coronatid

30-12-2020  •  Anette Stokholm  •  Stop corona forslag

I Beder-Malling Idrætsforening starter vi en film og kommunikationslinje op for unge, som har lyst til at arbejde med film, sociale medier og kommunikation. Det er en del af vores BMI Akademi, som er et fællesskab for unge frivillige under 18 år.

Har du stemt på dette forslag? Tryk her for at fordele resten af pengene

Læs mere om forslaget herunder

I BMI Akademi filmlinje ønsker vi at lave TV indslag for andre unge med inspiration til, hvordan man kan være en del af et fællesskab i coronatid, hvor man ikke kan mødes "fysisk". Det sker i et samarbejde med Efterskolen for Scenekunst i Malling og TV Aarhus. Vi vil gerne give vores bidrag til at mindske ensomheden blandt unge og styrke fællesskaberne. Og vi tror på, at vi kan nå ud til mange andre unge ved at lave nogle fede indslag med unge, som har fundet på nogle spændende måder at finde nye fællesskaber virtuelt eller på anden vis i den her tid.

Vi vil gerne give inspiration til, hvordan man kan holde humøret oppe og holde sig "aktiv" ved at deltage i virtuelle fællesskaber og eller online arrangementer. Vi oplever, at mange isolerer sig selv i den her tid, og der kan være unge, som synes det er svært at indgå i nye relationer på skærmen. Og vi vil gerne hjælpe dem med at bryde barrieren. 

Vi vil producere 5 indslag i samarbejde med Efterskolen for Scenekunst og TV aarhus. De unge frivillige i BMI Akademi har interessen for TV og Kamera produktion, men vi har behov for "undervisning" og hjælp til produktion. Derfor søger vi 7.000 kr. til ekstern undervisning. Efterskolen og TV Aarhus stiller udstyr til rådighed. Vi tror på, at vi i et stærkt team med seje unge frivillig og dygtige Film/TV samarbejdspartnere kan finde en skarp vinkel på unge virtuelle fællesskaber i coronatid, som betyder, at vi kan nå ud til mange unge i Aarhus. Vi søger om 1.000 kr. til annoncering på sociale medier, plakater og "postkort" og lignende, så vi kan bå bredt ud til de unge i den her tid. Vi tænker endvidere at involvere de lokale Ungdomsklubber, som vi ikke har nået at dele ideen med her i juleferien.

DKK8,000

Run for Friendship mod corona

02-01-2021  •  Katrine Kjøbæk Frederiksen  •  Stop corona forslag

Corona pandemien har påvirket vores allesammens liv. For mange mennesker er det svært at socialisere sig med andre og dyrke sport på en regelmæssig basis på grund af de nuværende restriktioner. Socialt samvær og fysisk aktivitet er ekstremt vigtigt for at forblive sund, og kan være med til at forebygge mentale og fysiske sygdomme.

Har du stemt på dette forslag? Tryk her for at fordele resten af pengene

Læs mere om forslaget herunder

Vi foreslår et corona-venligt projekt som kan hjælpe Aarhusianerne med at forblive sociale og aktive i disse svære tider. Vi har over de seneste par år etableret en løbeklub (Run For Friendship) i samarbejde med studenterhus Aarhus, som er tilpasset alle, der har lyst til at være en del af vores gruppe. Løbeklubben består af både danske og internationale i alderen 18 - 40 år, vi har dog ingen aldersgrænse, og består af både studerende (ca. to tredjedele) og færdiguddannede (ca. en tredjedel). 

Corona restriktionerne gør det svært at skabe sociale relationer, og de rammer derfor især folk, der kommer udefra og især de internationale studerende, som hverken har familie eller et etableret socialt netværk i Aarhus. For at kunne inkludere alle, foregår træningen på engelsk. Der er dog altid dansktalende trænere eller deltager til stede, som kan videregive instruktioner på dansk, hvis det skulle blive nødvendigt. Vores træning er centreret omkring løb, som derfor udgør to af vores ugentlige træninger. Derudover laver vi også styrketræning og boldspil 1-2 gange om ugen. Som motionsklub imødekommer vi alle fitness niveauer fra totalt nybegyndere, som aldrig før har løbet i deres liv, til ambitiøse atleter. Alt vores træning foregår udendørs og i grupper bestående af 10 eller færre personer, så vi overholder de nuværende corona restriktioner. Dette betyder, at vi typisk har fire forskellige grupper (vi har derfor plads til 40 personer på nuværende tidspunkt), som er opdelt efter de deltagendes løbe niveauer, og at hver gruppe træner forskellige steder i lokalområdet. Både vores løbetræning (tirsdag og torsdag) og styrketræning/boldspil (onsdag og nogle gange søndag) starter med en let opvarmning efterfulgt af intervaltræning, der er tilrettelagt efter de forskellige gruppers niveauer. Hver gruppe trænes af en af vores frivillige Run For Friendship trænere. Som trænergruppe er vi altid interesseret i at optage nye trænere, hvis vores medlemmer kunne have lyst til at prøve kræfter med dette. Dette betyder også, at vores projekt ikke kun tilbyder sport og socialt samvær i et sikkert miljø, men også giver mulighed for, at man kan prøve kræfter som træner og at tale foran en flok, hvilket er vigtige egenskaber man kan tage med videre i livet.

Deltagelse i vores forskellige aktiviteter er fuldstændigt frivilligt, uforpligtende og gratis. Vores trænere arbejder på frivillig basis og det eneste krav vi har til vores deltagere er, at de fra gang til gang melder om de ønsker at deltage i træningen på vores facebook gruppe, så vi kan sikre, at vi ikke overskrider de nuværende corona restriktioner. 

Vores foreslåede projekt har den fordel, at vi allerede har den grundlæggende infrastruktur på plads. For eksempel har vi en gruppe af erfarne trænere og et netværk til at kommunikere vores aktiviteter via facebook og andre sociale medier, og ydermere en person som specifikt har ansvar for at varetage denne opgave. De nuværende corona restriktioner forhindre os dog i at kunne tilbyde vores deltagere opbevaring af jakker og andre ejendele i studenterhuset, og vi har ikke adgang til indendørs faciliteter. Dette udgør en udfordring, når vejret er koldt, da opbevaring af varmt tøj til før og efter træningen ikke er muligt. Derudover betyder det kolde vintervejr og mangel på indendørsfaciliteter, at styrkeøvelser, der kræver, at man er på jorden (f.eks. mavebøjninger) ikke er muligt uden at blive kold. For at sikre, at folk kan holde varmen før, under og efter træning, og derved forhindre sygdom, har vi brug for et skab til opbevaring af deltagernes tøj og træningsmåtter til styrketræning. For at overholde de nuværende restriktioner, vil skabet blive placeret udenfor og både skab og måtter vil blive sprittet af før og efter brug. Derudover ønsker vi også at bruge den mulige økonomiske støtte til at købe refleksveste til vores løbere, så vi øger sikkerheden, når vi løber i det mørke vinterhalvår, til en højtaler til styrketræning og til forskellige bolde til boldspil. 

An English version of the project description can also be found under attached documents with the title RFF against corona project description.

DKK9,945
Send et smil

Send et smil

07-12-2020  •  Philip Nordstrøm Munck  •  Stop corona forslag

Send et smil

I Rehabiliteringsforløb, som er et tilbud for psykisk syge eller psykisk sårbare i Aarhus, vil vi samarbejde med disse frivillige foreninger: SIND Ungdom, Plexus, Sindslidendes Vilkår, Ventilen og HUSRUM om følgende idé:

Har du stemt på dette forslag? Tryk her for at fordele resten af pengene

Læs mere om forslaget herunder

Tanken er, at unge mellem 16 og 30 år skal være sammen på afstand for at undgå smittespredning. Derfor kan det være rart at få en hilsen. Ligeså kan det være rart at skrive en hilsen og tænke på dem, som man har kær. Man kan håbe, det skaber en synergieffekt, hvor modtageren sender et postkort tilbage til afsenderen. Man kan udforme det som en taknemlighedshilsen, hvor ens brev får en dybere karakter. Desuden kan man håbe, at det modvirker ensomhedsfølelse, når man reflekterer over, at man har nogen i sit netværk, som betyder noget for én. Mulighederne er mange. Man kan opfordre til, at man opretholder kontakten fx via telefon, messenger eller Skype eller man kan f.eks. give udtryk for, at samvær med modtageren af kortet, er værd at vente på. Det er ikke nødvendigvis, fordi man ikke vil ses, men fordi man passer på hinanden. Skrivningen foregår på udvalgte undervisningshold. ”Ord som forløser” er et af holdene, hvor aktiviteten iværksættes, og her har vi god erfaring med at skrive i forhold til at udtrykke følelser, poesi, finde håb og glæde.

Der søges midler til frimærker, postkort og forplejning under skrivningen.

I Rehabiliteringsforløb søges om midler til frimærker, flotte postkort til forplejning (godter til at hygge med mens man skriver): 3650 kr.

De frivillige foreninger søger om midler til det samme: 2350 kr.

I alt 6000 kr.

Vi vil være meget taknemlige for din stemme.

DKK6,000
Øjenkontakt.jpg

ØjenKontakt

03-01-2021  •  Nina Kryger Kjær  •  Stop corona forslag

Øjnene er sjælens spejl, siges det. Og at se andre mennesker i øjnene er en hel fundamental anerkendelse: jeg ser dig, og du ser mig. Alligevel ser vi sjældent andre, specielt fremmede, i øjnene i længere tid. I denne tid hvor corona gør det svært at møde andre mennesker vil jeg gerne opsætte en workshop, hvor folk inviteres til at møde fremmede, og se dem i øjnene.

Har du stemt på dette forslag? Tryk her for at fordele resten af pengene

Læs mere om forslaget herunder

Helt konkret vil jeg jeg gerne opsætte en pop-up workshop, hvor folk kan sætte sig overfor en fremmed, blot for at sidde og se hinanden i øjnene. Ingen siger noget, der er kun øjenkontakten mellem to mennesker. Mange vil opleve at man kan se uhyggeligt meget af den anden. Åbenhed. Når den ene part ikke har lyst mere, rejser man sig blot og går. Måske siger man farvel. Måske husker man blot den andens øjne.

Workshoppen vil have 3 borde og 6 stole, og jeg og nogle af mine bofæller være til stede. Vi sørger så vidt muligt for  at alle får en god oplevelse, og at arrangementet overholder nedenstående regler for coronasikkerhed.

 

For at gøre det coronasikkert tages følgende hensyn: 

  • Workshoppen placeres udenfor

  • Hvert bord skal være to meter, så der er distance nok mellem de siddende

  • Der skal være en glasplade monteret lodret på bordet, som beskytter de siddende fra hinandens udåndingsluft

  • Der afsprittes mellem de besøgende.

Derfor vil jeg gerne søge 2000 kr til sprit, udendørs farvekridt (bruges til afmærkning), byggedele og 3 glasplader. Borde og stole skaffer jeg på Reuse.

DKK2,000

Make a mask & Wear a mask!

04-01-2021  •  Katarzyna Dorota Gielnik  •  Stop corona forslag

Kære Århus!

The two Århus based artists decided to use their endless creative energy to help the youth protect themselves from the virus! We will use art as a tool for promotion of a safe practices among people.

Har du stemt på dette forslag? Tryk her for at fordele resten af pengene

Læs mere om forslaget herunder

Our idea is for everybody! We are open-minded and there is room for absolutely everyone!

Our goal is to use fabrics to create unique and outstanding face masks, which will not only prevent the spread of the virus but also will be a great occasion to learn something about sewing and create some unique items. We believe that it will promote wearing a mask among citizens of Århus, the young one and this who wants to express themselves through wearing a unique artsy protective gear!

DKK10,000