Sammen om Aarhus

Gå tilbage

PRIORITÉR FYSISK TRÆNING FOR BORGERE MED HANDICAP

Susanne Falkenberg Andersen Susanne Falkenberg Andersen  •  09-11-2020  •    2 kommentarer
Sundhedsfremme, Bevægelse, Inklusion
Sundhedsfremme, Bevægelse, Inklusion


Forslagskode: CONSUL-2020-11-92

En person, der er trives fysisk = mindre syg, bor og klarer sig lettere, bruger færre hjælpemidler, gladere, højere selvværd, mere deltagende i fællesskaber, mindre slidsom at støtte til livsmestring

Sundhed og Livsmestring er centrale elementer i ALLE menneskers liv for at kunne indgå som aktiv og ligeværdig borger i samfundet – og i sociale fællesskaber.

Som samfund ved vi, at borgere, som trives, er ”økonomisk billigere” borgere end borgere, som ikke trives.

Borgere tilknyttet VJH i MSB vil ofte have behov for en individuelt tilpasset grad af støtte for at trives og for at kunne være præcist så selvstændige, som de trods handicaps ofte er.

Hvis ellers ikke deres individuelle handicaps kom dem i vejen.

Det ”Fælles Faglige Fundament”, beskriver os ud fra – en kognitiv, en psyko-social og en fysisk side – hver sin side af en tre-sidet pyramide.

Vi skal altså ikke kun tænke løsninger for den kognitive og den psyko-sociale sundhed og livsmestring - men også vurdere den fysiske sundhed og livsmestring. Og sikre indsatser hér, hvis borger ikke selv kan tage vare på den.

Jeg oplever, at den enkelte borger i meget stor gradallerede hjælpes vedr. det psyko-sociale og det kognitive. Og til dels også på det fysiske felt i form af aktiviteter og idræt for de fysisk bedst-fungerende borgeres vedkommende. Hvorimod borgere med sværere fysiske handicaps oftest kun hjælpes, hvis de er heldige at få 2x 20 minutters træning/uge hos mobil-fysioterapeut. MEN; når en krop påvirkes neurologisk 24 timer i døgnet, så er det desværre langt fra tilstrækkeligt. Det kan ikke holde kropslige handicaps fra dørene eller opretholde de fysiske færdigheder, borgeren og kommunens økonomi ellers forud har brugt 16 år i Børne-regi på at opbygge.

Fysioterapi er dén metode, vi i forvejen benytter, når "vi andre” har kropslige skavanker, som fordrer hjælp. Borgere i MSO skal f.eks. genoptrænes FØR de tildeles hjælpemidler. Og der er rigtigt gode resultater rundt om i landets andre kommuner med at sætte trænings indsatserne i gennemskueligt og virkningsfuldt system. Så det må også være muligt i Aarhus.  Se link!

En person, der fysisk kan klare mest muligt selv, bor lettere selv og bruger færre hjælpemidler, er gladere, har højere selvværd, er mere social og deltagende i fællesskaber, er sundere – mindre syg - og ofte væsentlig mindre slidsom for evt. personale at støtte til bedst muligt at mestre eget liv. Så målgrupperne i VJH mangler, at vi igangsætter en brugbar og kvalitativ indsats hér!

Vi mangler at sikre: - vedligeholdende og udviklende træning/fysioterapi implementeret og tværfagligt koordineret, så det er overførbart i hverdagen, - at effekten af træningen kan ses i form af øget livsmestring, færre hjælpemidler, færre magtanvendelser og ”billigere” indsats i øvrigt.

Efter 23 år i driften Voksenhandicap, deltager jeg gerne i idé-udviklingsarbejde på dette felt. Venligst, Sanne Falkenberg.


Du skal log ind eller tilmeld dig for at skrive en kommentar.
 • Birthe Larsen

  Sundhed er en vigtig faktor for at trives for os alle. Vi skal være talerør for mennesker, der ikke selv kan give udtryk for mistrivsel fysisk og psykisk. Psykisk og kognitivt er vi gode i VJH - kan dog altid blive endnu bedre. MEN Vi mangler sundhedsfagligt personale i VJH, der kan være med til at opfange de signaler vores borgere sender om fysisk mistrivsel.

  1 stemme  |  Jeg er enig 1 Jeg er uenig 0
  Ingen svar
  • Avatar admin
   Administrator #4  •  12-11-2020 13:57:55

   Hej Susanne. Tak for dit forslag. Husk du kan dele dit forslag med andre ved eksempelvis at trykke på Facebook ikonet ude i højre hjørne. Det er også muligt at stemme på dit og andres forslag og dele sine tanker og holdninger i kommentarsporet. Mvh. Frederik

   Ingen stemmer  |  Jeg er enig 0 Jeg er uenig 0
   Ingen svar