Sammen om Aarhus

Gå tilbage

Et liv med værdighed - fra Lev Aarhus

Anne Kjeld Pedersen Anne Kjeld Pedersen  •  29-11-2020  •    Ingen kommentarer

Forslagskode: CONSUL-2020-11-137

Husk de allermest sårbare mennesker. Og giv mennesker med udviklingshandicap et liv der er præget af ordentlighed og menneskeværd.

Glem ikke de borgere med udviklingshandicap, der ikke kan stå frem i videoer og fortælle om deres håb og ønsker. Husk på de borgere, der ikke har talesprog. Husk at for nogle borgere er forudsætningen for det gode liv at blive plejet ordentligt. At have fornemmelsen af at blive passet på. At have nogen, der har tid til at holde i hånden. Der har tid til de små aktiviteter, til at synge, til at give massage. Husk på de borgere, der kun kan leve det gode liv, hvis de har dygtige specialister omkring sig, der forstår at tolke borgernes signaler og kommunikere med tegn.

 

Husk, at der er borgere, hvor det gode liv afhænger af, at de bliver mødt med de rette rammer og den rette pædagogik. Det modsatte får borgerne til at tabe færdigheder og gå tilbage i udvikling. Får borgerne til at blive aggressive og udadreagerende, fordi det er deres eneste mulighed for at fortælle, at noget er galt. Eller medfører at de bliver indadvendte og mister livsmodet, fordi de alligevel ikke føler sig hørt og forstået.

 

Husk at der er borgere, der sidder ensomme rundt omkring, fordi støtten til dem er blevet så minimal, at den slet ikke passer til behovene.

 

Det handler om, at politikerne Aarhus bliver bevidste om, at det er deres prioriteringer og deres politiske vilje, der bestemmer niveauet for menneskers liv, når menneskene er helt afhængige af samfundets hjælp og støtte. Og at politikerne bliver bevidste om, at handicap kan ramme alle. Og bliver bevidste om, at byens mest sårbare borgere også er mennesker, der har krav på værdighed og et liv, der ikke hele tiden bevæger sig ud over grænsen for det etisk forsvarlige.

 

Lev Aarhus håber, at vi kan blive historierne om plejesvigt, fejlmadning, manglende bleskift, uordentlige rammer og fejlslagen pædagogik kvit. At vi kan indføre ordentlighed i plejen af og omsorgen for mennesker med udviklingshandicap. At vi kan komme frem til, at hele basis for de meget sårbare menneskers liv bliver ordentlig og menneskeværdig, så vi derfra kan begynde at tage fat på alle de øvrige ting, der skal være indholdet i menneskers liv.

 

Lev Aarhus håber på, at budgetterne bliver tilpasset behovene, så dygtige, uddannede medarbejdere har lyst til at blive i arbejdet med byens mest sårbare. Så vi kommer til at se en kontinuitet og høj faglig standard i arbejdet med mennesker med udviklingshandicap. Så mange vikarer og mange uuddannede bliver en saga blot.

 

Lev Aarhus håber på, at rådmand, borgmester og øvrige politikere begynder at tage pårørendes vidnesbyrd for gode varer. At pårørende ikke skal ende i medierne for at blive hørt. At politikerne vil tage organisationernes beretninger alvorligt og handle på dem. I har ikke kunnet undgå at høre os gennem flere år. Nu vil vi ønske, at I også begynder at lytte til os.

 

 


Du skal log ind eller tilmeld dig for at skrive en kommentar.