Sammen om Aarhus

Gå tilbage

Varetagelse af denne borgergruppes retssikkerhed

Susanne Nielsen Susanne Nielsen  •  29-11-2020  •    Ingen kommentarer

Forslagskode: CONSUL-2020-11-136

Retssikkerheden må og skal overholdes for denne gruppe borgere. Respekt for værger og pårørende som varetager disse borgers interesser.

Kommunen har pligt til at sikre at de til enhver tid overholdet loven for at sikre disse  borgers retssikkerhed. Det har desværre vist sig at denne sikkerhed har været ekstrem mangelfuld især for de borgere i Århus kommune som er mest sårbare og udsatte, nemlig de udviklingshæmmede. Det handler både om de lovmæssige rettigheder som ret til ledsagelse, men også rettighederne ved grov omsorgssvigt, som jo desværre er set i Nord, Syd og Vest. Når man som kommune har påtaget sig dette ansvar, må man have en forventning om at loven altid bliver overholdt og at man ALTID sikre disse borgers rettigheder. 


Du skal log ind eller tilmeld dig for at skrive en kommentar.