Gå tilbage

Bedre samarbejde med boligforeninger og kortere sagsbehandlingstid

Hjælpebruger Hjælpebruger  •  30-11-2020  •    Ingen kommentarer

Forslagskode: CONSUL-2020-11-166

Bedre samarbejde med boligforeninger og kortere sagsbehandlingstid hos Den Sociale Boligtildeling

Bedre samarbejde med boligforeninger og kortere sagsbehandlingstid hos Den Sociale Boligtildeling

  • Bedre samarbejde med boligforeninger – f.eks. er der lejligheder ledige i f.eks. Gellerup eller andre udsatte boligområder, hvor vores målgruppe ikke kan søge bolig grundet manglende tilknytning til arbejdsmarkedet. I forhold til unge hjemløse kan man evt. lave bofællesskaber i store lejligheder.
    • Etablere samarbejde med nærliggende kommuner ift. midlertidige boliger.
    • Bedre/hurtigere støttemuligheder – både økonomisk og bostøtte.
    • Tilskud til private ”værtsfamilier”, hvor den hjemløse kan få midlertidigt ophold i privat hjem.
  • Kortere behandlingstid ved DSB. Bedre muligheder for faste værelser v. forsorgshjemmene. Bedre tilbud til misbrugsbehandling – dvs. mere fleksible tilbud + opsøgende indsatser. Styrk området på tværs af forskellige forvaltninger + sundhedsvæsnet.

Ovenstående forslag er indleveret med postkort til Sociale Forhold og Beskæftigelse, hvor de har svaret på følgende spørgsmål: 1. Hvordan støtter vi bedst byens hjemløse borgere, og hvordan finder vi egnede boligløsninger? 2. Hvordan forbygger vi hjemløshed blandt voksne borgere i Aarhus? 3. Til hjemløse: Hvad er det allervigtigste for dig i dit liv? Forslagene er blevet redigeret for at fjerne personoplysninger og personlige detaljer.