Gå tilbage

Langsigtede investeringer i botilbud forbereder de unge

Steffen Lykke Rasmussen Steffen Lykke Rasmussen  •  23-11-2020  •    Ingen kommentarer

Forslagskode: CONSUL-2020-11-126

Mange unge hjemløse med komplekse problematikker får ikke den fornødne hjælp på trods af at mulighederne foreligger, fordi det er for dyrt. Men en kortsigtet besparelse, er en langsigtet merudgift.

I Aarhus har vi som så mange andre steder en række botilbud og boformer til de som har det sværest. I min tid som bisidder og praktisk støtte i Aarhus, bl.a. igennem mit arbejde med Fundamentet da jeg var leder der, har jeg set utroligt mange unge gå fra at have det svært til at være decideret udsatte.  Det som går igen er en lang, lang række møder hvor vi igen og igen blev tilbudt "bostøtte en gang eller to om ugen" til unge som ikke kunne hverken lave mad, købe ind, håndtere hjemmet eller finde ud af at være alene hjemme. Igen og igen har jeg været med til at anmode om botilbud så de unge kunne få 24/7 støtte i en periode.  Men dette blev konsekvent afvist, og på 5 år oplevede jeg kun én ung få et botilbud - og det var først efter vi fik medhold i en klage udadtil. På det tidsspunkt havde den unge fået et langt sværere misbrug, havde været i koma og stod et helt andet sted end da vi startede med at bede om hjælp.  Vi kan snakke nok så meget om forskellige pædagogiske tilgange og redskaber. Men der to ting der virker hvis man vil hjemløsheden til livs. 1) flere billigere boliger. Disse afskaffer hjemløsheden hos dem som kan være i et hjem.  2) flere unge i gode, langsigtede botilbud med støtte døgnet rundt. De unge som får afslag herpå igen og igen, svigtes massivt - og følgevirkningerne er enorme.  Vil man spare midler i en kommune imens man sikrer at sine borgere tages vare på, så er man simpelthen nødt til at tilbyde flere af disse botilbud, og helt konsekvent stoppe med at sende de unge på forsorgstilbud hvor den kultur man bliver en del af inkluderer misbrug, udadreagerende adfærd, vold, gæld og svær adfærd. Kultur smitter, og de unge skal ikke se disse ting som "normalen".  Når man på et forsorgstilbud for unge giver udtryk for at det ikke skal være ønskværdigt at opholde sig der, så er man allerede gået ned ad en forkert vej, hvor man ikke hjælper, hvor man ikke udviser den omsorg vi loves af serviceloven og hvor vi ikke afskaffer hjemløsheden.  Mit bud er således: Center for myndighed skal hjælpe flere af de unge som beder om hjælp, og de skal hjælpe dem med en omfattende støtte. Det vil kunne mærkes på budgetterne om få år, når flere og flere unge får vendt deres situation. Når vi trækker sagerne i langdrag for at spare, så stiger vores udgifter - og det samme gør de dårlige relationer.  Med stort håb og ønske om at flere unge får helhedsorienteret støtte og at man prioriterer langt flere billigere boliger til de hjemløse - tænk hvis vi havde en akutboligliste som akut kunne skaffe en bolig, og hvor ventetiden ikke var 6-12 måneder - det er en drøm, som vil kunne betale sig :-)