Gå tilbage

Hjerterum

Tine Christensen Tine Christensen  •  23-11-2020  •    Ingen kommentarer

Forslagskode: CONSUL-2020-11-125

Hjerterum er et fællesskab målrettet kvinder i hjemløshed, tidligere hjemløse og socialt udsatte kvinder, som oplever ensomhed og mangler meningsfuldt indhold i hverdagen.

Hjerterum er et frivilligdrevet projekt som har til formål at skabe stærke og inkluderende fællesskaber for kvinder i hjemløshed, tidligere hjemløse og socialt udsatte kvinder, og hermed skabe positiv forandring på individ-, organisations- og samfundsniveau. 

  • Individniveau: At kvinderne får et pusterum fra hverdagens udfordringer, får mulighed for at danne nye relationer og støttes i udviklingen af personlige ressourcer
  • Organisationsniveau: At tage del i samskabelse på tværs af organisationer for at løfte en kompleks social opgave
  • Samfundsniveau: At øge inklusion af målgruppen i samfundet og skabe samfundsøkonomiske besparelser på social- og sundhedsområdet.

Hjerterum forløber over 13 uger med 1 ugentlig mødedag á 3 timers varighed.

  • Yoga: Undervisningen guider deltagerne i rolige yogaøvelser til at øve indre ro og opmærksomhed på egen krop og behov. Formålet er at skabe et trygt rum til at kunne slappe af og få et pusterum fra den udsatte hverdag.
  • Selvforsvar: Der undervises i selvforsvarsteknikker og faciliteres samtaler om de udfordringer, man står over for som kvinde, f.eks. kønsbaseret vold. At kunne forsvare sig øger tryghed og kontrol.
  • Madlavning-på-budget og fællesspisning: Deltagerne undervises i sunde og billige spisevaner. At lave mad sammen giver god mulighed for afslappet samvær og styrker det sociale fællesskab.
  • Samtalecafé: Deltagerne deler erfaringer med hjemløshed og andre daglige udfordringer, og finder kvinder de kan spejler sig i og blive inspireret af. Undervisningen har fokus på at støtte op om deltagernes mentale robusthed.
  • Sociale udflugter: Deltagerne besøger kulturelle og folkelige seværdigheder, som de normaltvis ikke vil have ressourcer til at tilgå. Relationerne styrkes gennem fælles oplevelser og deltagerne oplever at være en del af lokalsamfundet.

Forslag stillet af organisationen Blossom: blossom-project.org

Hjerterum er et velaprøvet afprøvet indsats som justeres til den enkelte målgruppe og samarbejspartnere.