Gå tilbage

Flere ressourcer, tilbud og mere personale - del 2

Hjælpebruger Hjælpebruger  •  30-11-2020  •    Ingen kommentarer

Forslagskode: CONSUL-2020-11-160

En række forslag omhandlende behovet for flere tilbud, ressourcer og mere personale

Fokus på overmedicinering – ansæt nok socialrådgivere

  • Der er alt for mange der er overmedicinerede – lav udtrapningsteknikker, hvor man frivilligt kan få hjælp til udtrapning i eget tempo med støtte fra kompetente behandlere
  • Ansæt socialrådgivere nok og lad folk få den støtte, vi har brug for, når vi selv beder om det. Lad lysten drive værket!!! Støt netværkscafeer, og de få eksisterende tilbud, der er for at netværke”

Flere tilbud med ’kropsbehandling’

  • Der er brug for flere tilbud med ’kropsbehandling’ fx massage, fysioterapi, osteopati, akupunktur osv. Forskning viser, hvor meget det har af gavnlig effekt for psyken. Derudover kan berøring alene sænke stressniveauet og støtte op om det parasympatiske nervesystem. Altså, mindre angst, mindre vrede og forvirring, mere ro, fokus, bedre søvn osv.”

Mere IT

  • Mere moderne IT/computer-løsninger/-muligheder. Segmentet kan sænkes, så vi kan hjælpe og tiltrække flere unge voksne. Følg tiden og den kulturelle udvikling og skab flere muligheder for computernørden, den unge IT-interesserede

Flere kontaktsteder som Kragelund

  • Kære Aarhus Kommune. Det vigtigste i mit liv er at komme på kultur- og kontaktsted Kragelund. Ja det var svar på spørgsmål 3. Jeg er psykisk syg. Mht. spørgsmål 1 og 2, så tror jeg at det ville være godt med flere kontaktsteder som Kragelund.

Ovenstående forslag er indleveret med postkort til Sociale Forhold og Beskæftigelse, hvor de har svaret på følgende spørgsmål: 1. Hvordan bliver vi bedre til at hjælpe flere borgere med psykisk sygdom i uddannelse eller beskæftigelse? 2. Hvordan bliver vi bedre til at sikre en tidlig og sammenhængende hjælp til borgere med psykisk sygdom? 3. Til borgere med psykisk sygdom: Hvad er det allervigtigste for dig i dit liv? Forslagene er blevet redigeret for at fjerne personoplysninger og personlige detaljer.