Gå tilbage

Faste sagsbehandlere og stabile rammer

Hjælpebruger Hjælpebruger  •  30-11-2020  •    Ingen kommentarer

Forslagskode: CONSUL-2020-11-157

Forslag til at anvende faste sagsbehandlere og skabe stabile rammer

Fast sagsbehandler og stabile rammer, nedbryd tabuer

 • Motivation har været en stor hjælp for mig. Jeg har haft den samme sagsbehandler i tre år, og det har virkeligt hjulpet mig.
 • Nedbryde tabuer, sådan at det i tidligere faser kan blive opdaget, at man har psykisk sygdom. F.eks. EN AF OS.
 • At være glad for min tilværelse. Det sker ved, at jeg har nogle stabile rammer.

Fast socialrådgiver/myndighedsrådgiver tilknyttet botilbuddene

 • For at kunne hjælpe flere i beskæftigelse eller uddannelse samt sikre en tidlig og sammenhængende indsats, ville det give mening at have én socialrådgiver /myndighedsrådgiver ansat på hver bosted/botilbud. Dette for at denne socialrådgiver varetager de sager, der finder sted på det enkelte botilbud. På denne måde sikrer man mindre udskiftning af ens rådgiver, dette kan gøre borgeren mere tryg og sikker i sit samarbejde. Rådgiveren vil også her have mere indsigt i borgeren, kende den enkelte bedre og herved sikre en mere stabil indsats. Ydermere vil det tværfaglige samarbejde rådgiver og udfører imellem, blive mere med fælles indstilling og muligvis kunne skabe en bedre helhedsorienteret indsats for den enkelte”

Giv tid til udvikling – fast behandler

 • Giv dem plads til at være der hvor de er lige nu. Lad dem finde fodfæste, lad dem få det bedre. STOP med at presse dem i beskæftigelse eller uddannelse før de er i bedring og klar til presset.
 • At man har /bibeholder den samme behandler og rådgiver. Ellers kender i os jo alligevel ikke

En myndighedsrådgiver, der er tilknyttet de enkelte botilbud

 • En myndighedsrådgiver, der er tilknyttet de enkelte botilbud
  • Dette kan sikre borgernes forløb og udvikling
  • Rådgiver kan have bedre fokus og fordybe sig i den enkelte
  • Sikre et bedre samarbejde alle implicerede imellem
  • Skabe tryghed for borger og mere stabilitet – da de undgår udskiftning

Ovenstående forslag er indleveret med postkort til Sociale Forhold og Beskæftigelse, hvor de har svaret på følgende spørgsmål: 1. Hvordan bliver vi bedre til at hjælpe flere borgere med psykisk sygdom i uddannelse eller beskæftigelse? 2. Hvordan bliver vi bedre til at sikre en tidlig og sammenhængende hjælp til borgere med psykisk sygdom? 3. Til borgere med psykisk sygdom: Hvad er det allervigtigste for dig i dit liv? Forslagene er blevet redigeret for at fjerne personoplysninger og personlige detaljer.