Gå tilbage

Tværfaglighed og kompetenceudvikling - del 1

Hjælpebruger Hjælpebruger  •  30-11-2020  •    Ingen kommentarer

Forslagskode: CONSUL-2020-11-155

Forslag til at styrke tværfaglighed og kompetenceudvikling - indleveret med postkort

Større fokus på borgerinddragelse og helhedssyn

  • Større fokus på borgerinddragelse, samt større fokus på helhedssynet og den helhedsorienterede indsats.
  • Skabe et bedre og mere stabilt tværfagligt samarbejde alle de implicerede samarbejdspartnere imellem

Ansæt fysioterapeuter, psykoterapeuter og/eller andre relevante faggrupper

  • For at sikre en sammenhængende indsats kunne man ansætte en fysioterapeut, psykoterapeut og/eller andre relevante faggrupper. Dette for at hver beboer har disse tiltag til rådighed og kan benytte sig af disse sideløbende med de delmål, der bliver arbejdet med i botilbuddet.

Bostøtterne skal vide mere om diagnoser

  • Bostøtter har bedre kendskab til ex. voksne med ADHD – generelt bedre viden/forståelse om diverse diagnoser.

Større opmærksomhed på at opdage psykisk sygdom tidligt

  • Min psykiske sygdom skulle have været opdaget noget før, man kan jo godt se, hvis et barn har det dårligt i skolen. Man skal kigge efter symptomer og finde nogen der kan hjælpe en. Man skal snakke sammen.

Ovenstående forslag er indleveret med postkort til Sociale Forhold og Beskæftigelse, hvor de har svaret på følgende spørgsmål: 1. Hvordan bliver vi bedre til at hjælpe flere borgere med psykisk sygdom i uddannelse eller beskæftigelse? 2. Hvordan bliver vi bedre til at sikre en tidlig og sammenhængende hjælp til borgere med psykisk sygdom? 3. Til borgere med psykisk sygdom: Hvad er det allervigtigste for dig i dit liv? Forslagene er blevet redigeret for at fjerne personoplysninger og personlige detaljer.