Gå tilbage

Tættere kontakt og inddragelse

Hjælpebruger Hjælpebruger  •  30-11-2020  •    Ingen kommentarer

Forslagskode: CONSUL-2020-11-140

Forslag til at skabe tættere kontakt og inddragelse

Håndholdt relations arbejde og tæt kontakt

 • Håndholdt relationsarbejde og tæt kontakt. Motivation i det rette tid og sted. Helhedsorienterede indsatser
 • Tidlige og passende indsatser
 • Forebyggende indsatser i tidligt stadie
 • Helhedsorienteret indsats

Lyt til borgerne og oplys borgerne om tilbud

 • Start med at lytte til borgere, de ved som regel hvad de ønsker sig.
 • Og det at blive/opfatte at blive presset kan blive en meget ængstelig/angstfuld oplevelse.
 • Vær ærlig og oplysende. Fortæl hvad der er muligt og hvilke muligheder de har
 • Forventningsafstemning.
 • Ved at sagsbehandlere i jobcenteret og psykiatrien bliver bedre uddannet til at oplyse om de tilbud der er (f.eks.væresteder og behandlingssteder)
 • Det vigtigste for mig i mit liv...  at have mulighed for at yde mit optimale indenfor de ramme, som understøtter dette

Spørg os, hvad der kan hjælpe

 • Tag os til samtale og spørge os om hvad der skal til af hjælp.

Ovenstående forslag er indleveret med postkort til Sociale Forhold og Beskæftigelse, hvor de har svaret på følgende spørgsmål: 1. Hvordan bliver vi bedre til at hjælpe flere borgere med psykisk sygdom i uddannelse eller beskæftigelse? 2. Hvordan bliver vi bedre til at sikre en tidlig og sammenhængende hjælp til borgere med psykisk sygdom? 3. Til borgere med psykisk sygdom: Hvad er det allervigtigste for dig i dit liv? Forslagene er blevet redigeret for at fjerne personoplysninger og personlige detaljer.