Gå tilbage

Opsøgende telefonbesøg (psykiatrisk tryghedsopkald) og opfølgning

Bruger slettet  •  20-11-2020  •    Ingen kommentarer

Forslagskode: CONSUL-2020-11-112

For borgere med ønske og behov indgås kontrakt om at tilbuddet må kontakte borgeren pr tlf og evt opsøge borgeren. Baggrund: borgeren kan have svært ved at tage kontakten.

Da en del borgere har svært eller meget svært ved at tage initiativet til kontakt når de har det dårligt og har brug for hjælp eller en snak kan dette tilbud blive en stor hjælp. Det gælder tidlig indsats, opfølgning, ved passivitet pga depression, som tryghed for borgeren og evt med mulighed for at bekymrede pårørende også (i nødstilfælde) kan fortælle om bekymring så tilbuddet kan tage kontakt til borgeren evt på adressen. Jeg vil gerne uddybe med flere aspekter og tanker hvis det skulle være. Hvis det i dag er sådan (ved det ikke) at en borger afsluttes efter flere udeblivelser fra aftaler mm. er det ikke godt nok da det kan være pga problemer/sygdom mv.      

 

Vh Kim Houmøller Rattenborg (borger med patienterfaringer mmm.)