Gå tilbage

Autisme og Unge

Marianne Banner Marianne Banner  •  08-11-2020  •    1 kommentar

Forslagskode: CONSUL-2020-11-89

Hvad skal der til for at unge med autisme trives i uddannelse og på job,

Kommentar unge.

UU-vejledere med specialviden om autisme, bør sendes ud på folkeskolerne, på lige fod med almen UU-vejledere. Der skal bruges mere  tid på det enkelte barn, når det er inkluderet eller går i specialklasse. Det skal være den samme UU hver gang, der følger barnet - børn med autisme har brug for forudsigeligheden relationsdannelse, før de kan få overblik og lære.

Forældre til autister skal inddrages, så de kan støtte deres børn i overvejelserne og iagttagelserne om fremtiden.

For at forældre kan stille de rette spørgsmål og hjælpe, har de brug for at vide det samme som barnet - børn med autisme beder ikke af sig selv om hjælp. 

 

Unge med autisme er udviklingsforstyrrede, og derfor er de ikke altid modne svarende til biologiske alder, deres pubertet kan strække sig helt til sidst i tyverne. Derfor anbefaler vi, at de ikke påbegynder STU eller anden uddannelse lige efter folkeskolen.

 

Kunne man lave flere praktikforløb a la øvebaner af tre måneders varighed hen over 1-2 år på forskellige arbejdspladser som en konkret UU-indsats for at afprøve jobmuligheder efter forskellige uddannelsesvalg. Autister har ingen forestillingsevne, de skal mærke det på deres egen krop.

 

Unge med autisme, der flytter til Århus for at studere, har brug for bostøtte og SPS-mentor for at kunne lykkes. 

De forskellige uddannelsessteder bør have specialister/uddannalsesvejleder ansat med autismepædagogisk viden - også til vejledning af stedets undervisere i strukturering og klar kommunikation . Stadigt flere unge med autisme ville kunne gennemføre en ungdomsuddannelse og sågar en videregående uddannelse, hvis de fik den rette  og accept på rette tid og sted.

 

Når det går galt, så skal de med kort varsel kunne få fat i deres sagsbehandler, og ikke skulle vente måneder på respons. Det dur ikke, at telefonbeskeder ikke bliver hørt og reageret på.  Unge med autisme ringer ofte kun en gang, da telefonsamtaler er noget, man skal samle mod til.

 

Bogen “Kort fortalt til unge en,praktis guide”, bør ligge både som fysisk og digital bog, således at man nemt kan finde vejen til rette hjælp  og vejledning.

 

 Alle som har  fået en autismediagnose - og som ikke har gået på specialskole - skal tilbydes et psykoedukationskursus. Dvs både de inkluderede og de i specialklasserne skal have det, før de begynder en uddannelse eller en STU.

 

Det bæredygtige i vores forslag ligger i, at er man skarp på visitation og vejledning, så gennemfører flere unge deres uddannelse, og de vælger rigtigt første gang.

 

 

Udtrætning og lav stresstærskel er en del af autismen. Derfor kan  nogle unge med autisme hverken tage uddannelse efter STU eller overkomme skåne- eller flexjob. De har brug for et aktivitetscenter med høj faglighed på autismeområdet, hvor de kan vedligeholde og udvikle deres skolefærdigheder og styrke deres livsduelighed. Herfra kan pædagogisk ledede aktiviteter være i samspil med civilsamfundet - som affaldsopsamling langs veje, hjælp i lokal genbrugsbutik, lufte hund for ældre, afhentning af indkøb eller pakker.

 

 

 

Du skal log ind eller tilmeld dig for at skrive en kommentar.
  • Administrator #4  •  09-11-2020 08:33:23

    Hej Marianne. Tak for dit forslag. Husk du kan dele dit forslag med andre ved eksempelvis at trykke på Facebook ikonet ude i højre hjørne. Det er også muligt at stemme på dit og andres forslag og dele sine tanker og holdninger i kommentarsporet. Mvh. Frederik

    Ingen stemmer  |  Jeg er enig 0 Jeg er uenig 0
    Ingen svar