Gå tilbage

Bedsteforeningens 10 anbefalinger til en bedre hverdag for anbragte børn

Hjælpebruger Hjælpebruger  •  17-11-2020  •    Ingen kommentarer

Forslagskode: CONSUL-2020-11-94

I bedsteforeningen har vi mange gode ideer, og vi kender udsatte og anbringelsesområdet rigtig godt.

Kære Kristian Wurtz og Aarhus kommune!

Det er glædeligt at Aarhus kommune vil lave En ny strategi for sociale indsatser i fremtidens Aarhus. I bedsteforeningen har vi mange gode ideer, og vi kender udsatte og anbringelsesområdet rigtig godt.

For det første så kunne Aarhus kommune jo starte med at samarbejde med de kontroversielle foreninger som bedsteforeningen.dk. foreningen for bedsteforældre og øvrig pårørende til anbragte børn.

  1. Socialforvaltningen kan begynde at henvise til os, i stedet for at ignorer os og modarbejde os.
  2. Man kan anvise os gratis lokaler hvor man kan komme anonymt, hjælpe os at med at oprette en gratis advokat hjælp til forældre og bedsteforældre omkring anbringelse og adoption uden samtykke.
  3. Hjælpe os med gratis psykologhjælp til bedsteforældre og forældre til tvangsfjernet og tvangsbortadopteret børn
  4. Støtte os i at få adoption uden samtykke afskaffet. Adoption uden samtykke kan ikke bruges til at afskaffe psykisk sygdom, udsathed og fattigdom. Tværtimod, det forstærker effekten af de årsagerne.
  5. Have som målsætning at ligge på top ti på handicapområdet og komme ned fra plads nummer 98.
  6. Få lukket Bethesda, og oprette mor, far, barn, kollektiver måske i samråd med boligforeningerne. Pædagogerne er uddannet til at hjælpe forældre med at udvikle forældreevne. De behøver ikke bruge deres dyre uddannelse på at arbejde med menneskehandel i adoptionsindustrien, og tvangsfjerne nyfødte på et løst grundlag som øjenkontakt og manglende mentalisering. En nyfødt på tre måneder der bliver tvangsfjernet, regenerer til livmoderen. Barnet får en udviklingsforstyrrelse, som kan aktiver en genetisk sygdom som bipolarlidelse senere i livet.
  7. Når de gamle skal blive i eget hjem har hjemmeplejen 3 holds skift. Det kan også indføres på familieområdet. En ting der undrer mig, den gang man skulle spare på de gamle og de skulle blive længst muligt i eget hjem. Var der er motto: ”Alle gamle har familie”. Det samme har anbragte og udsatte børn. De har også alle en familie, også dem der er tvangsfjernet og udtaget til adoption uden samtykke. Bedsteforældrene må godt passe deres gamle forældre 24/ Men de er farlige for deres børnebørn. Det er lidt af en modsigelse!!!!
  8. Oprette en ekstern kontrol af socialrådgiverne i Aarhus kommune. De skal samarbejde med borgerne. Slette borgernes fejl i journalerne. Støtte borgerforslaget om at socialrådgiver skal have en autorisation.
  9. Stoppe eksporten af fattige til Faurskov Via Aarhus Bolig. Det er en usmagelig og diskriminerende ordning. Få staten til sætte ydelsen op til boligydelse så de fattige i job også kan få boligstøtte. Kassedamen, posten, specialarbejderen kan jo ikke få boligstøtte til almeneboligere. De nybyggede boliger koster jo mellem 8500 og 10.000 kr. om måneden for 85 og 90 kvm. Det er dyrt når man også skal betale daginstitution.
  10. sidst men ikke mindst: Se på mennesket først før kassetænkning.

Oprettet på vegne af Bedsteforeningen (det oprindelige forslag var for langt og kan læses i sin fulde længde i dokumentet "Kære Kristian Wurtz og Aarhus kommune")