Gå tilbage

Supplerende forslag til børn i de rette rammer

Marianne Banner Marianne Banner  •  13-11-2020  •    Ingen kommentarer

Forslagskode: CONSUL-2020-11-93

Aflastning og fritid for børn med særlige behov.
Når vi taler samskabelse på autismeområdet, så er det vigtigt, at det sker i tæt samarbejde med eksisterende tilbud for børn med autisme. Her inviteres frivillige ind og får viden om de børn, der skal laves aktiviteter for, så det sker i rammer, der understøtter børnenes handicap. Hvis man tror, at idrætsforeninger mv. uden videre kan understøtte børn med autisme, ender det, som det er sket i den inkluderende folkeskole, hvor børn med autisme får massiv skolevægring - og hvor flere børn har oplevet magtanvendelser begået i udvidenhed om den rette pædagogiske tilgang til børnene. Der, hvor vi har oplevet succes med frivillige omkring børn med autisme, er 
  • AGFs idrætsskoles specialhold, hvor instruktørerne sidemandsoplærer hinanden i omgangnen med børnene.
  • Ungdommens Røde Kors, som laver aktiviteter på et opholdssted for børn. Her får de unge vejledning i, hvordan de skal omgås børnene, før de starter. Derefter sidemandsoplærer man, når gruppen skal suppleres.
De enkelte sammenhænge, hvor et barn med autisme indgår i en almen fritidsaktivitet, kræver det forældre eller ledsagers tilstedeværelse samtidig med, at aktivitetens ledere har autismekendskab nok til at være hensyntagende i rammer, planlægning, information og afvikling af aktiviteten. Uden faglig viden om de børn, man har med at gøre, ender det i overgreb og fiasko. De af vores børn ,der er inkluderede, har stort behov for psykoedukation. Modsat børn på specialskoler får disse børn ingen selvindsigt i, hvad deres handicap har af betydning for deres liv. Med venlig hilsen