Gå tilbage

Digital løsning til børn og unge med særlige behov

Bruger slettet  •  04-11-2020  •    1 kommentar

Forslagskode: CONSUL-2020-11-86

Vi ønsker at tilpasse vores prisvindende digitale løsning Digital RUN til bl.a. Aarhus kommunes i bestræbelserne på at sikre borgerinddragelse, bedre trivsel og en hverdag for børn med særlige behov

Vi vil i LifeXite hermed give Aarus kommune muligheden for at være med til at evaluere og undersøge den samlede effekt af Digital RUN på anbringelsesområdet. Digital RUN er en digital løsning der som APP/WEB muliggør en visuel realtidsmonitorering af trivslen og udviklings progressionen hos anbragte børn og unge, samt mulighed for opsamling og systematisering af relevant data på tværs af Kommuner og Danmark.

Igennem en hurtig, intuitiv og nem digital adgang til relevante anbringelsesinformationer, skabes den nødvendige gennemsigtighed og fderaf tillid og orståelse for indsatsen hos alle implicerede interessenter og ikke mindst den unge selv. Digital RUN applikationen blive en nærværende og relevant lille digital hjælper, der er lige ved hånden.

Digital RUN er et system der inviterer den udsatte unge igennem en gennemgående visualisering, til at blive inddraget i egen behandling, udvikling og retter en skærpet fokus på at den unge bliver mest mulig selvhjulpen.

Digital RUN vil skabe bedre og mere effektive arbejdsgange i kommunerne og tilbyde en væsentlig tættere, mere sikker, hurtigere og valid monitorering af kommunernes anbragte børn og unge, hvilket vil give en betydelig effektiviseringsgevinst, både menneskeligt, fagligt og økonomisk. Digital RUN er bygget op på det evidensbaserede ICS-system vilket betyder, at Digital RUN samtidig fungerer som et socialpædagogisk understøttende værktøj, der effektiviserer anbringelsesinstitutionerne og samtidig skabe et fagligt løft hos de socialfaglige ansatte. Det tilføjede link er netop en døgnanbringelsesleder der fortæller om hvorfor de valgte at indgå i et udviklende samarbejde med Lifexite.

Vi håber Aarhus kommune kan se de mange socialaglige vinkler og perspektiver vi med vores digitale løsning vil kunne understøtte og I vil være med til at afdække den samlede effekt ved en digitalisering af, i første omgang, anbringelsesområdet. 

 

Du skal log ind eller tilmeld dig for at skrive en kommentar.