Gå tilbage

Fremtidens mobilitet: Idekatalog (lukket for nye forslag)

Beskrivelse

Herunder ses idekataloget om Fremtidens Mobilitet. Idekataloget er blevet videregivet til Byrådet for at inspirere til, hvordan Aarhus Kommune kan tænke mobilitet på nye måder i forbindelses med de næste 10 års anlægsinvesteringer. Forslagene kommer fra borgerne i Aarhus og har skulle svare på spørgsmålet:

Hvordan skaber vi bedre fremkommelighed, når vi samtidigt bliver flere borgere?

Hør om temaet ved at se video om mobilitet

Du kan også se den opsamling, der blev præsenteret for byrådet: Læs opsamling Læs mere om, hvordan forslagene bliver brugt under "yderligere oplysninger".

Grøn omstilling af transportbranchen i Aarhus

  3 kommentarer  •  28-04-2020  •  Jacob Willer Holm

Ved at etablere en Cityhub (uddybet nedenfor) vil kommunen kunne bidrage til at skabe en grøn omstilling i transportsektoren i Aarhus.

45 stemmer

BÆREDYGTIG GRØN TRAFIK-LØSNING FOR AARHUS

  Ingen kommentarer  •  04-05-2020  •  Hjælpebruger

Forslag til en bæredygtig og grøn trafikløsning fra en tværpolitisk arbejdsgruppe (S, SF, Enhedslisten, Alternativet og Radikale Venstre). Vil også blive debatteret d. 18. maj fra 20-22 i FO-huset.

7 stemmer
Mobilitet_Helle.png

Gode og smukke forbindelser til fodgængere og cyklister

  Ingen kommentarer  •  04-05-2020  •  Hjælpebruger

Skab forbindelser med gode stier til fodgængere og cyklister. Det kunne ligeledes være smukke broer til cyklister og fodgængere.

6 stemmer
13f0626c5b78f8df17980e21e51caa59.jpg

Forbindelse mellem Risskov og Aarhus Ø

  Ingen kommentarer  •  05-05-2020  •  Pseudonym

Forbindelse mellem Risskov og Aarhus Ø.

1 stemme

Stianlæg og sammenhængende natur i Mårslets grønne kile

  Ingen kommentarer  •  03-05-2020  •  Anders Kjær

Mårslet Fællesråd vil skabe et samlende naturareal med høj biodiversitet i byens grønne kile. Stier skal give bedre mobilitet til Letbanen samt naturoplevelser for alle borgere og brugergrupper

3 stemmer

Århus Ungdommens Fællesråds ønsker til fremtidens mobilitet

  Ingen kommentarer  •  30-04-2020  •  Sara Springborg

Århus Ungdommens Fællesråd ønsker, at der i anlægsplanen bliver et fokus på børn og unges mobilitet, som kan sikre at børn og unge trygt kan bevæge sig mellem skole, fritidsaktiviteter og hjem.

5 stemmer

DGI Østjyllands forslag om mobilitet

  1 kommentar  •  01-05-2020  •  Flemming Poulsen

Gang, løb og cykling indgår naturligt som hverdagstransport for mange aldersgrupper. Det er derfor vigtigt at udvikle og sikre adgangen til velfungerende faciliteter til aktiv transport.

13 stemmer
p-kaelder_.jpg

Bilfri byrum

  Ingen kommentarer  •  05-05-2020  •  Pseudonym

Ved at flytte trafik og parkering under jorden kan der frigives plads over jorden til fodgængere, cyklister, butikker, træer m.m.

1 stemme

Cykel/gå bro mellem Aarhus Ø og Trøjborg vil samle byen og give mindre biltrafik

  2 kommentarer  •  29-04-2020  •  Jytte Marianne Reuss Schmidt

En cykel/gå bro mellem Aarhus Ø og Trøjborg vil få hele byen til at hænge sammen. Det vil få flere til at gå og cykle i midtbyen frem for at tage bilen, hvilket er godt for trængsel og luftforurening.

14 stemmer

Bilfri midtby

  Ingen kommentarer  •  02-05-2020  •  Maja Kofod Jensen

Bilfri midtby og parkeringshuse til pendlere

10 stemmer