Sammen om Aarhus

Gå tilbage

Fremtidens byrum: Idekatalog (lukket for nye forslag)

Beskrivelse

Herunder ses idekataloget om Fremtidens Byrum. Idekataloget er blevet videregivet til Byrådet for at inspirere til, hvordan Aarhus Kommune kan tænke byrum på nye måder i forbindelses med de næste 10 års anlægsinvesteringer.
Forslagene kommer fra borgerne i Aarhus og har skulle svare på spørgsmålet:

Hvordan udnytter vi pladsen i byrummet bedst, så flest mulige får gavn af den sparsomme plads?'

Lær mere om temaet ved at se video om byrum

Du kan også se den opsamling, der blev præsenteret for byrådet: Læs opsamling
Læs mere om, hvordan forslagene bliver brugt under "yderligere oplysninger".

Yderligere oplysninger

DGI Østjyllands forslag om byrum (særligt naturen)

  1 kommentar  •  2020-05-01  •  Flemming Poulsen

DGI er særligt opmærksomme på byrummet i form af rammer og vilkår for særligt at bruge naturen som arena for idræt og bevægelse i bredeste forstand.

9 stemmer
rendering fugleperspektiv

IDRÆTSLIV PÅ TAGENE AF SKOVBAKKEN, VEJLBY RISSKOV HALLEN & IDRÆTS HØJSKOLEN

  Ingen kommentarer  •  2020-05-05  •  Kim Heimann Thorsell

Forslaget viser de forskellige faciliteter som vi har udtænkt på tagene. Man kan se hvordan gangbroen snorer sig rundt på bygningerne op videre op på tagene af idrætshallerne og ned igen.

Ingen stemmer

Grønne områder i nye og eksisterende bydele øger muligheden for friluftsliv

  Ingen kommentarer  •  2020-05-03  •  Pseudonym

Vigtig at man i nye byområder sørger for grønne områder samt at eksisterende bibeholdes - og gerne udvides - ved renovering/ombygning af eksisterende by-/industriområder.

5 stemmer

Lommeparker

  Ingen kommentarer  •  2020-04-28  •  Pseudonym

Lommeparker og luft til aarhusianerne

11 stemmer

CO2-budget for bygninger

  Ingen kommentarer  •  2020-05-05  •  Maja Kofod Jensen

Aarhus Kommune skal indføre krav om livscyklus-analyse af CO2e-udslip ved byggeri og et gradvist faldende loft på udslip. Dette vil med tiden gøre bygningerne mere og mere klimavenlige.

Ingen stemmer