Sammen om Aarhus

Gå tilbage

Gode byrum kræver menneskelig belysning

Anne-Mette Hjalager Anne-Mette Hjalager  •  27-04-2020  •    Ingen kommentarer

Forslagskode: CONSUL-2020-04-4

Gennemførelsen af LED-gadebelysning skal ske med en bedre afbalancering af hensynene til klima, økonomi, sundhed, byæstetik, kulturmiljøer. Varm og venlig belysning, hvor mennesker færdes.

LED-belysningen er under implementering i Aarhus. Det er fint for økonomi og klima. Men gadelampeudskiftningen sker uden hensyn til befolkningens sundhed, velbefindende og sikkerhed. Samtænkningen med byens kulturarv, arkitektur, atmosfære, miljø er også helt fraværende. Der er grund til at stoppe op og tænke sig bedre om. Der bør bruges penge på at rette op på fadæserne og til at få den tilbageværende proces på ret køl. Mange borgere er forfærdede over, at byen efterhånden kommer til at ligne en containerplads med blåt og skingert lys. Vi vil have lys, som omhyggeligt og nænsomt afpasses efter stedet. Kommunen bør iværksætte en indsats på følgende måder:

  •  AT der nedsættes en tværfaglig gruppe, som systematisk skal assistere kommunens belysningsafdeling og bydesignafdeling med professionelle fagligheder inden for æstetik, sundhed, velbefindende, kulturarv, m.v., således at ingen lampeudskiftninger sættes i gang, uden at gruppen har haft mulighed for at udtale sig. Kulturmiljørådet skal også inddrages så meget som muligt.
  •  AT kommunen udarbejder en bredspektret og visionær belysningspolitik, som nøje foreskriver principper i gadebelysningen, og som lægger linjerne for en systematisk borgerinddragelse.
  •  AT der udføres grundige forarbejder til og detaljeret planlægning af gadelampeudskiftningen i hvert enkelt gadeforløb, og at dokumentationenen deles med beboere og erhvervsdrivende på stedet. Alle dokumenter skal offentliggøres og forblive offentlige.
  •  AT der på særlige strækninger og på følsomme lokaliteter gennemføres arkitektkonkurrencer om belysningen.
  •  AT producenterne af armaturerne m.v. drages ind i et innovationsfremmende, mønsterdannende og forpligtende samarbejde. Vi ser gerne Aarhus på forkant med Smart City.
  •  AT der efterevalueres grundigt på allerede gennemførte belysningsprojekter både i forstæderne og inden for Ringgaderne, herunder ved at spørge befolkningen, lave observationsstudier, eksperimenter m.v.

Aarhus bør være en dansk og international rollemodel for ikke bare klimavenlig, men også menneskevenlig gadebelysning. Den rette belysning skaber atmosære og bykvalitet, som er vigtg for bosætning, erhvervsudvikling og turisme.

Nogle skrækeksempler på kommunens hovedløse gadebelysning:

  •  Krydsene og pladserne ved Østbanetorvet. Her findes ikke mindre end 6 forskellige typer af gadelamper, og der er ingen linje i valget af dem. De er placeret rodet uden en overordnet systematik og ide. Der er ingen koordinering med belysningen ved letbanestationen og af "landmarks* som stationsbygningen og skulpturen. Kelvingrader på 4000 er for høje til stedet, og det giver et skarpt, hvidt og ubehageligt lys. 
  • Strækningen langs universitetet ved Høegh-Guldbergs Gade har fået lampeposter i stedet for wirehængt belysning. Belysningen er sammenlignet med tidligere blevet mere trist og kold. Kommunen har ignoreret, at lokalplanen for universitetet foreskriver anvendelsen af den til universitetet særligt designede "parklampe". Derved er der ikke taget hensyn til den unikke kulturarv, som universitetet repræsenterer. 
  •  Gadelamperne på Ny Munkegade skinner direkte og med høj lysstyrke ind i beboernes stuer og soveværelser. Kommunen lover at kompensere med afskærmning, men nogle beboere har måttet investere i mørklægningsgardiner. 
  •  På forstædernes gader og stier er der kommet nye lamper, som ikke er kontrolleret for samspillet med vegetationen. Således er der forvirrende skyggedannelser, fordi lampen består af mange individuelle LED-spots. Det kan give en mere spøgelsesagtig stemning end nødvendigt. 

Med  venlig hilsen og med håb om forbedring

Anne-Mette Hjalager.  hjalager@sam.sdu.dk


Du skal log ind eller tilmeld dig for at skrive en kommentar.