Sammen om Aarhus

Gå tilbage

Århus Ungdommens Fællesråds ønsker til fremtidens byrum

Sara Springborg Sara Springborg  •  2020-04-30  •    1 kommentar

Forslagskode: CONSUL-2020-04-20

Århus Ungdommens Fællesråd ønsker, at der i anlægsplanen skabes gode rammer for foreningsaktiviteter på grønne områder, ved kyst og havn og ved byens parker og pladser.

Århus Ungdommens Fællesråd ønsker, at der i anlægsplanen skabes gode rammer for foreningsaktiviteter på grønne områder, ved kyst og havn og ved byens parker og pladser. Mange foreninger benytter grønne områder til udendørs aktiviteter for børn og unge både på fast og ad hoc basis. ÅUF vil derfor anbefale, at der ved planlægningen af fremtidens byrum afsættes midler til udeområder, som kan anvendes til foreningsaktiviteter af børn og unge.   Udeområder skal kunne bruges til forskellige formål. Derfor skal der tænkes i forskellige typer af anlæg på områderne. Det kan være bålpladser og sheltere til friluftsliv med spejderne; grønne arealer i nærheden af toiletfaciliteter til legedage og små festivaler; havneområder med mulighed for sejlads, havkajak, og andre kyst og hav aktiviteter for børn og unge.  

Børn og unge har brug for udeområder til at udfolde sig i fritiden, uanset hvor i kommunen de bor. Selvom pladsen mange steder er sparsom, så vil vi anbefale, at børn og unges foreningsliv prioriteres. Det er essentielt for at skabe rammerne for et godt børneliv. Hos ÅUF ved vi at masser af frivillige i foreningerne står på spring for at fylde rammerne ud med et hav af forskellige foreningsaktiviteter. 

Århus Ungdommens Fællesråd bidrager gerne til at finde gode løsninger på, hvordan byrum bedst etableres og indrettes så de bliver gode rammer om børn og unges foreningsliv. Vi tror på, at der findes masser af samarbejdspotentiale, omkring byens udeområder, hvis vi tør give ansvaret til de lokale aktører.   


Du skal log ind eller tilmeld dig for at skrive en kommentar.
  • Liselotte Petersen

    Jeg er helt enig i at vi skal have grønne områder til børn og unge. Men jeg vil også samtidig tale for, at vi ikke tilrettelægger, friserer og gennemtygger naturen for brugerne: der skal være snoede skovstier, lysninger, udsigtspunkter, overraskelser, hvor vi selv putter indhold i. Der er en tendens til at skilte med al ting: her gror plante dit dut og dat, og skoven skal helst ikke blive en skilte skov! Men shelters og bålpladser med måde er en god idé!

    Ingen stemmer  |  Jeg er enig 0 Jeg er uenig 0
    Ingen svar