Sammen om Aarhus

Gå tilbage

Århus Skiklubs input til ønsker om fremtidens idrætsfaciliteter i Århus.

Hjælpebruger Hjælpebruger  •  2020-04-28  •    Ingen kommentarer

Forslagskode: CONSUL-2020-04-11

En rulleskibane i Lisbjerg. Anlægget vil kunne anvendes til konkurrencer på nationalt plan, eller endog på internationalt plan. Men også af børn, unge og gamle, trænede og utrænede.

I mangel på sne har vi i Danmark kastet os over rulleskisporten, der også internationalt har fået en opblomstring, og er blevet en selvstændig disciplin, vi dyrker denne sport stort set året rundt, med mindre der kommer sne.

Vi har fra skiklubbens side med stor interesse deltaget i møde i Rådhushallen d 2 marts og desuden fremkommet med input om vore ønsker.

Efterfølgende har vi besøgt arealet ved forbrændingsanlægget i Lisbjerg, idet vi har forstået at der er planer om udnyttelse af området til rekreative formål.

Det vil da være nærliggende at tænke en rulleskibane ind i projektet. Her tænker vi meget på et tilsvarende anlæg i Odense, på Stigeøen. Her er anlagt en asfalteret bane i kuperet terræn, som benyttes til rulleski, cykler og rulleskøjter. Det burde være muligt med beskedne midler at etablere en sådan bane i Lisbjerg, som så kan anvendes til træning for begyndere, herunder især børn og unge mennesker, samt voksne og rutinerede rulleskiløbere. Specielt er det vigtigt at børn kan øve rulleski i sikre omgivelser uden biltrafik, vi har ikke sådanne muligheder i Århus for nærværende. Det skal anføres at vi har udstyr til udlån, så vi kan modtage børn og nybegyndere uden at de nødvendigvis skal investere i udstyr fra starten, men kan komme direkte ”ind fra gaden”.

Anlægget vil også kunne anvendes til konkurrencer på nationalt plan, eller endog på internationalt plan. Her tænkes på Vestcup turneringen som kører i sommerhalvåret, samt nationale mesterskaber.

Et anlæg med rulleskibane vil fint kunne indpasses i arealet, og ikke på nogen måde hindre anden udnyttelse af området.

På vegne af Århus Skiklub, langrendudvalg: Heinz Hansen og Knud Overgaard Nielsen  


Du skal log ind eller tilmeld dig for at skrive en kommentar.