Sammen om Aarhus

Gå tilbage

Fremtidens byrum: Idekatalog (lukket for nye forslag)

Beskrivelse

Herunder ses idekataloget om Fremtidens Byrum. Idekataloget er blevet videregivet til Byrådet for at inspirere til, hvordan Aarhus Kommune kan tænke byrum på nye måder i forbindelses med de næste 10 års anlægsinvesteringer.
Forslagene kommer fra borgerne i Aarhus og har skulle svare på spørgsmålet:

Hvordan udnytter vi pladsen i byrummet bedst, så flest mulige får gavn af den sparsomme plads?'

Lær mere om temaet ved at se video om byrum

Du kan også se den opsamling, der blev præsenteret for byrådet: Læs opsamling
Læs mere om, hvordan forslagene bliver brugt under "yderligere oplysninger".

Yderligere oplysninger
Byrum_2_Helle.png

Grønne og rekreative byrum

  Ingen kommentarer  •  2020-05-04  •  Hjælpebruger

Gør byens udendørs områder funktionelle, indbydende, æstetiske og smukke med træer, belysning (tryghed), bænke mm

8 stemmer
Idrætsanlæg

Atletik anlæg til brug for multiidræt

  Ingen kommentarer  •  2020-05-03  •  Jan Christensen

Idrætsanlæg som SDU i Odense

1 stemme

Århus Skiklubs input til ønsker om fremtidens idrætsfaciliteter i Århus.

  Ingen kommentarer  •  2020-04-28  •  Hjælpebruger

En rulleskibane i Lisbjerg. Anlægget vil kunne anvendes til konkurrencer på nationalt plan, eller endog på internationalt plan. Men også af børn, unge og gamle, trænede og utrænede.

10 stemmer

CO2-budget for bygninger

  Ingen kommentarer  •  2020-05-05  •  Maja Kofod Jensen

Aarhus Kommune skal indføre krav om livscyklus-analyse af CO2e-udslip ved byggeri og et gradvist faldende loft på udslip. Dette vil med tiden gøre bygningerne mere og mere klimavenlige.

Ingen stemmer
Skærmbillede_2020-05-05_kl._21.22.05.png

Tryghed på Aarhus Ø

  Ingen kommentarer  •  2020-05-05  •  Pseudonym

Et godt byrum er også et trygt byrum, og det savner vi på Aarhus Ø

Ingen stemmer

Ny national og international multihal til Skovbakken Tennis i Aarhus Nord

  Ingen kommentarer  •  2020-05-03  •  Dorte Klüwer Jakobsen

Multihal med byrum for alle

5 stemmer

Ny national og international multihal til Skovbakken Tennis i Aarhus Nord

  3 kommentarer  •  2020-05-02  •  Dorte Klüwer Jakobsen

kovbakken Tennis er Jyllands største tennisklub, og vi oplever en stigende interesse for sporten hos både børn, unge og voksne. Det er særdeles positivt, men vores anlæg trænger både til modernisering

18 stemmer
Igangværende misforstået pladsomlægning

Klassiske pladsindretninger i byrum med betydning for kulturarven

  3 kommentarer  •  2020-04-28  •  Anne-Mette Hjalager

Smukke pladser og byrum spiller sammen med husene omkring. Ikke alle pladser i byen skal ligne børnehavens udearealer.

2 stemmer
Blå_regn.jpeg

Bi venlig

  6 kommentarer  •  2020-05-02  •  Yi Shu Zhang

Endnu et forslag om, at skabe et byrum med flere blomster og planter rundt omkring i byen og på facader som bier, insekter og mennesker kan få gavn af.

56 stemmer
Strandpromenade_BIOPARK2.jpg

Flere grønne, blå og rekreative områder på Aarhus Ø

  Ingen kommentarer  •  2020-05-05  •  Pseudonym

Der er for meget beton på Aarhus Ø. Der mangler indbydende åndehuller med plads til afslapning.

2 stemmer

Idrætsfaciliteter kombineret med nyt bibliotek/bogerhus Tranbjerg J

  2 kommentarer  •  2020-04-29  •  Kennet Rusbjerg

Udviklingen af Tranbjerg J som by, er hastigt voksende. De nuværende faciliteter er ikke tilstrækkelige til en by af Tranbjergs størrelse og er alle af ældre dato.

2 stemmer

Dæmpning af støj øger livskvalitet

  Ingen kommentarer  •  2020-04-30  •  Elsebeth Pii Svane

Psykisk tilgængelighed og nedsat stress via støjreduktion - byg ekstra lydisolerende boliger til mennesker med sanseforstyrrelser + afskærm/dæmpe trafikstøj + stilfærdige, grønne åndehuller i byen

1 stemme

Århus Ungdommens Fællesråds ønsker til fremtidens byrum

  1 kommentar  •  2020-04-30  •  Sara Springborg

Århus Ungdommens Fællesråd ønsker, at der i anlægsplanen skabes gode rammer for foreningsaktiviteter på grønne områder, ved kyst og havn og ved byens parker og pladser.

4 stemmer

Grønne og rekreative områder på toppen af bygninger i Aarhus C

  Ingen kommentarer  •  2020-04-27  •  Adam Galai

Inspireret af Salling Rooftop, kunne man se på, om der er flere bygninger, der har potentiale til at lægge tag til rekreative og grønne områder, gerne med servering og butikker.

22 stemmer

Husk det idébaserede foreningsliv i nye byområder

  Ingen kommentarer  •  2020-05-03  •  Rune Kløve Junge

For at sikre lige mulighed for alle byens borgere til at deltage i relevante foreningsaktiviteter bør kommunen indtænke muligheder for at det idébaserede foreningsliv kan være en del af nye byområder

4 stemmer
Udkast til Fullsize Kabelpark på Aarhus Ø

Stor Kabelpark på Aarhus Ø

  Ingen kommentarer  •  2020-04-30  •  Kenneth Enggaard Kristensen

Foreningen Aarhus Watersports Complex (AWC), vil udvide deres faciliteter, således at ikke kun én men op til 12 personer kan aktiveres på vandet ad gangen. Det vil gavne folkesundheden, byrummet mm.

4 stemmer
Byrum_Helle.png

Æstetisk sammenhæng mellem gammelt og nyt i byrum og bygninger

  Ingen kommentarer  •  2020-05-04  •  Hjælpebruger

Forsøg at skabe en æstetisk sammenhæng mellem nye og gamle byggerier, og i byrummene. Fx ved at lade farver og materialer gå igen

4 stemmer

Lokale rammer for børns forenings- og friluftsliv

  Ingen kommentarer  •  2020-04-30  •  Elsebeth Pii Svane

børn skal have mulighed for aktivt frilufts- og foreningsliv i deres nærområde - sæt plads af ude og inde.

5 stemmer

Lommeparker

  Ingen kommentarer  •  2020-04-28  •  Pseudonym

Lommeparker og luft til aarhusianerne

11 stemmer
rendering fugleperspektiv

IDRÆTSLIV PÅ TAGENE AF SKOVBAKKEN, VEJLBY RISSKOV HALLEN & IDRÆTS HØJSKOLEN

  Ingen kommentarer  •  2020-05-05  •  Kim Heimann Thorsell

Forslaget viser de forskellige faciliteter som vi har udtænkt på tagene. Man kan se hvordan gangbroen snorer sig rundt på bygningerne op videre op på tagene af idrætshallerne og ned igen.

Ingen stemmer

Idræts- og fritidsfaciliteter på Aarhus Ø

  Ingen kommentarer  •  2020-05-03  •  Lars Mandrup

Der etableres et moderne idrætscenter på pier 2 (bag ved Bestseller) med idræts- og foreningsfaciliteter for både indendørs-, udendørs- og vandaktiviteter.

1 stemme

Århus Baseball Softball Klub's forslag til en baseballbane

  1 kommentar  •  2020-04-28  •  Philip Spielmann Nielsen

I ÅBSK kunne vi godt tænke os at få muligheden for at spille vores sport på en bane der lever op til dimensionerne på en rigtig baseballbane.

8 stemmer

Bynatur som omdrejningspunkt for borgerinddragelse, klimatilpasning og sundhed

  Ingen kommentarer  •  2020-05-01  •  Liselotte Petersen

Forslag til bevarelse og udbygning af Aarhus´bynatur på baggrund af klimaudfordringer, nye sundhedsmæssige udfordringer og borgeres ønsker om mindre byfortætning.

14 stemmer

Grønne områder i nye og eksisterende bydele øger muligheden for friluftsliv

  Ingen kommentarer  •  2020-05-03  •  Pseudonym

Vigtig at man i nye byområder sørger for grønne områder samt at eksisterende bibeholdes - og gerne udvides - ved renovering/ombygning af eksisterende by-/industriområder.

5 stemmer
IMG_3408.JPG

Mere bynatur

  Ingen kommentarer  •  2020-05-02  •  Jakob Aandstad Sørensen

Mere bynatur. Der skal også være plads til andre arter i Aarhus end homo sapiens.

24 stemmer