Gå tilbage

Åbyhøj Idrætscenter!

Bruger slettet  •  02-05-2020  •    62 kommentarer

Forslagskode: CONSUL-2020-05-44

Åbyhøj Idrætscenter skal være et socialt samlingssted for lokalsamfundet i Åbyhøj og Hasle med udgangspunkt i adskillige former for idrætsaktiviteter.

Åbyhøj Idrætscenter skal være et socialt samlingssted for lokalsamfundet i Åbyhøj og Hasle med udgangspunkt i adskillige former for idrætsaktiviteter. Det skal give grobund for at lokalmiljøets mangfoldighed kan udfoldes, og danne rammen for et sundt og virksomt liv. Idrætscenterets indendørs- og udendørs faciliteter skal have en bred appel, så alle generationer i Åbyhøj kan være aktivt deltagende, og gøre det til et levende sted.

Visionen er et idrætscenter til multibrug, så faciliteterne kan bruges af skole og dagtilbud i dagtimerne, og foreninger, SFO, Klub og private i fritiden. På den måde skaber vi et sted, hvor alle føler sig hjemme samtidig med at vi udnytter faciliteterne maksimalt. 

Åbyhøj mangler i høj grad idrætsfaciliteter. Antallet af idrætshaller pr. indbygger ligger generelt lavt i Aarhus kommune, men i Åbyhøj er det exceptionelt lavt. I Aarhus kommune er der i gennemsnit ca. 6.000 indbyggere pr. hal. I Åbyhøj er der aktuelt 13.500 indbyggere til den ene idrætshal vi aktuelt har. 

Vi har derfor i betydeligt omfang brug for nye idrætsfaciliteter, hvor de etablerede foreninger i området kan imødekomme de lange ventelister og udvide deres aktivitetstilbud til flere målgrupper. Vi har også brug for idrætsfaciliteter, hvor de yngste skoleelever får mulighed for at afprøve idrætsaktiviteter som der ikke er plads til i en gymnastiksal, og hvor de ældste elever ikke skal bruge op mod halvdelen af deres idrætstimer på transport. 

De lokale idrætsforeninger efterlyser således mere haltid, større og flere faciliteter samt sociale samlingssteder ifm. idrætten. For nuværende er det ikke alle idrætsforeningerne i Åbyhøj, der har adgang til idrætshal.

Idrætsforeningerne er derfor yderst interesserede i etableringen af Åbyhøj Idrætscenter. De ser store og spændende perspektiver for flere aktivitetstilbud, hvor de både kan nå ud til nye målgrupper, og ikke mindst fastholde de unge efter mellemtrinnet aktive i idræt. Vi ønsker at byde alle indenfor, så der er tilbud til borgere i alle aldre.

For at sikre, at Åbyhøj Idrætscenter kan realiseres, bliver lokal forankret og fuldt anvendt med det samme, har vi etableret en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra Gammelgårdsskolen og idrætsforeningerne i Åbyhøj og Hasle. Placeringen af Åbyhøj Idrætscenter vil afspejle, hvorledes der skabes bedst mulig synergi i området i forhold til at have trofaste brugere, der bor tæt på. Det vil være en placering, som vil fungere som et samlingspunkt for det gode, aktive liv og udgangspunkt for outdoor aktiviteter i omegnens grønne områder.

Mvh

Marie-Louise Brebøl Christensen

Anette Stamer Ørsted

Annemette Yde

Karen Kjær Larsen

Du skal log ind eller tilmeld dig for at skrive en kommentar.