Gå tilbage

Åbyhøj Idrætscenter!

Bruger slettet  •  02-05-2020  •    62 kommentarer

Forslagskode: CONSUL-2020-05-44

Åbyhøj Idrætscenter skal være et socialt samlingssted for lokalsamfundet i Åbyhøj og Hasle med udgangspunkt i adskillige former for idrætsaktiviteter.

Åbyhøj Idrætscenter skal være et socialt samlingssted for lokalsamfundet i Åbyhøj og Hasle med udgangspunkt i adskillige former for idrætsaktiviteter. Det skal give grobund for at lokalmiljøets mangfoldighed kan udfoldes, og danne rammen for et sundt og virksomt liv. Idrætscenterets indendørs- og udendørs faciliteter skal have en bred appel, så alle generationer i Åbyhøj kan være aktivt deltagende, og gøre det til et levende sted.

Visionen er et idrætscenter til multibrug, så faciliteterne kan bruges af skole og dagtilbud i dagtimerne, og foreninger, SFO, Klub og private i fritiden. På den måde skaber vi et sted, hvor alle føler sig hjemme samtidig med at vi udnytter faciliteterne maksimalt. 

Åbyhøj mangler i høj grad idrætsfaciliteter. Antallet af idrætshaller pr. indbygger ligger generelt lavt i Aarhus kommune, men i Åbyhøj er det exceptionelt lavt. I Aarhus kommune er der i gennemsnit ca. 6.000 indbyggere pr. hal. I Åbyhøj er der aktuelt 13.500 indbyggere til den ene idrætshal vi aktuelt har. 

Vi har derfor i betydeligt omfang brug for nye idrætsfaciliteter, hvor de etablerede foreninger i området kan imødekomme de lange ventelister og udvide deres aktivitetstilbud til flere målgrupper. Vi har også brug for idrætsfaciliteter, hvor de yngste skoleelever får mulighed for at afprøve idrætsaktiviteter som der ikke er plads til i en gymnastiksal, og hvor de ældste elever ikke skal bruge op mod halvdelen af deres idrætstimer på transport. 

De lokale idrætsforeninger efterlyser således mere haltid, større og flere faciliteter samt sociale samlingssteder ifm. idrætten. For nuværende er det ikke alle idrætsforeningerne i Åbyhøj, der har adgang til idrætshal.

Idrætsforeningerne er derfor yderst interesserede i etableringen af Åbyhøj Idrætscenter. De ser store og spændende perspektiver for flere aktivitetstilbud, hvor de både kan nå ud til nye målgrupper, og ikke mindst fastholde de unge efter mellemtrinnet aktive i idræt. Vi ønsker at byde alle indenfor, så der er tilbud til borgere i alle aldre.

For at sikre, at Åbyhøj Idrætscenter kan realiseres, bliver lokal forankret og fuldt anvendt med det samme, har vi etableret en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra Gammelgårdsskolen og idrætsforeningerne i Åbyhøj og Hasle. Placeringen af Åbyhøj Idrætscenter vil afspejle, hvorledes der skabes bedst mulig synergi i området i forhold til at have trofaste brugere, der bor tæt på. Det vil være en placering, som vil fungere som et samlingspunkt for det gode, aktive liv og udgangspunkt for outdoor aktiviteter i omegnens grønne områder.

Mvh

Marie-Louise Brebøl Christensen

Anette Stamer Ørsted

Annemette Yde

Karen Kjær Larsen

Du skal log ind eller tilmeld dig for at skrive en kommentar.
 • Bruger slettet  •  05-05-2020 14:26:31

  Det er virkelig nødvendigt med bedre faciliteter i vores stærkt voksende område.

  1 stemme  |  Jeg er enig 1 Jeg er uenig 0
  Ingen svar
  • Bruger slettet  •  04-05-2020 22:52:27

   Åbyhøj idrætscenter / forslag CONSUL-2020-05-44. Et rigtigt godt forslag og nødvendigt for området! - jeg tilslutter mig forslaget.

   1 stemme  |  Jeg er enig 1 Jeg er uenig 0
   Ingen svar
   • Bruger slettet  •  04-05-2020 22:39:57

    Vi mangler i høj grad idrætsfaciliteter her i Aabyhøj, og det er vigtigt at få lavet en samlet plan så vi får mest ud af samspillet og sammenhængen mellem de enkelte dele. Det virker frugtbart at bygge videre på de eksisterende faciliteter omkring Stadion, Aabyhallen, tennisklubben og fodboldbanerne. Så kan der opstå en kritisk masse og måske en mulighed for at sambruge cafe, omklædning, fitness rum etc.
    Aabyhøj vokser - vores idræts-faciliteter skal følge med!

    1 stemme  |  Jeg er enig 1 Jeg er uenig 0
    Ingen svar
    • Bruger slettet  •  04-05-2020 12:54:41

     Idrætsfaciliteter som som samlingssted i Åbyhøj vil højne ikke alene fællesskabet i bydelen Åbyhøj, det vil være et længe savnet løft for idrætsundervisningen på Gammelgårdsskolen, hvor der pt. er to gamle gymnastiksale. Det vil være et samlingssted for hele skolen, da skolens aula ikke kan rumme hele skolen på en gang.
     Fritidsidrætten vil som flere nævner det også nyde glæde af det. Lokalerne vil ikke stå tomme. Det vil være i sving fra morgen til sen aften. Jeg bakker fuldt og helt op om forslaget.

     1 stemme  |  Jeg er enig 1 Jeg er uenig 0
     Ingen svar
     • Bruger slettet  •  04-05-2020 09:40:23

      Bakker op om dette flotte initiativ 👍😀

      1 stemme  |  Jeg er enig 1 Jeg er uenig 0
      Ingen svar
      • Bruger slettet  •  04-05-2020 08:50:08

       Vi bakker også 110*% op - det har været et varmt emne i de 15 år vi har boet i Åbyhøj hvor behovet har været stort. Hvis man ser på den forventede kraftigt forøgede population i Åbyhøj som allerede er i fuld gang vil vil fortsætter fremover, burde det være en no-brainer. Håber virkelig der er nogle handle-villige beslutningstagere der vil sørge for at dette initiativ rent faktisk bliver til noget. Det er en super god ide.

       1 stemme  |  Jeg er enig 1 Jeg er uenig 0
       Ingen svar
       • Bruger slettet  •  04-05-2020 08:22:01

        Allerede før der blev bygget boliger langs Søren Frichs Vej, var Åbyhøj klart underforsynet med idræts- og fritidsfaciliteter. Med de mange nye boliger er underforsyningen blevet værre. I kommuneplanen er der udlagt yderligere arealer til byomdannelse/nye boliger i området omkring den gamle fragtmandscentral, herunder erhvervsområdet nord for Søren Frichs Vej. Med andre ord må det forventes, at underforsyningen bliver endnu mere udtalt. Der skal gøres noget. Jeg støtter forslaget.

        1 stemme  |  Jeg er enig 1 Jeg er uenig 0
        Ingen svar
        • Bruger slettet  •  04-05-2020 06:15:22

         Igennem adskillelige år har der været mangel på idrætsfaciliteter i Åbyhøj, og vores børn og unge har måttet acceptere at blive sendt udenfor Åbyhøj fx. ud til Globen i Brabrand for at dyrke deres sport.
         Oveni det er Åbyhøj blevet kraftigt udbygget med det nye boligområde ved Søren Frichsvej. Åby skole er blevet udbygget for at kunne klare opgaven med de nye elever, der er en naturlig følge af udbygningen, nu mangler vi så at idrætsfaciliteterne også bliver udbygget, så derfor vil en ny hal i Åbyhøj være en rigtig, rigtig god ide.

         1 stemme  |  Jeg er enig 1 Jeg er uenig 0
         Ingen svar
         • Bruger slettet  •  04-05-2020 00:47:14

          Eneste rigtige. Der er alt for langt for vores idrætsudøvere over trafikerede veje til Hasle og Brabrand som i øvrigt er lokale rivaler...

          1 stemme  |  Jeg er enig 1 Jeg er uenig 0
          Ingen svar
          • Bruger slettet  •  04-05-2020 00:00:19

           Fantastisk initiativ. Bakker 100 % op. De nuværende nedslipdte idrætsfaciliteret matcher langtfra behovet for idræt og bevægeglæden. På mange måder lidt paradoksalt, når kommunen og sundhedsplejen i de seneste år har haft øget fokus på bekæmpelse af den stigende tendens af overvægtige børn senere i skolen, allerde i spædbarnsalderen. På mange måder ærgeligt at idræts foreningsrammerne senere skal være en begrænsning særligt i åbyhøj.

           1 stemme  |  Jeg er enig 1 Jeg er uenig 0
           Ingen svar