Gå tilbage

Fremtidens bygninger: Idekatalog (lukket for nye forslag)

Beskrivelse

Herunder ses idekataloget om Fremtidens Bygninger. Idekataloget er blevet videregivet til Byrådet for at inspirere til, hvordan Aarhus Kommune kan tænke bygninger på nye måder i forbindelses med de næste 10 års anlægsinvesteringer. Forslagene kommer fra borgerne i Aarhus og har skulle svare på spørgsmålet:

Hvordan kan flere borgere få glæde af de kommunale bygninger? Kan vi bygge på en måde, så vi imødekommer flere behov samtidigt?

Lær om temaet ved at se video om bygninger

Du kan også se den opsamling, der blev præsenteret for byrådet: Læs opsamling Læs mere om, hvordan forslagene bliver brugt under "yderligere oplysninger".

Opførsel af nye idrætsfaciliteter i Åbyhøj

  Ingen kommentarer  •  03-05-2020  •  Lars Valdbo Olsen

Åbyhøj har stor mangel på idrætsfaciliteter. Det er derfor altafgørende at der tilføres midler til at opføres nye og opgradere eksisterende idrætsfaciliteter i bydelen.

13 stemmer

Tranbjerg: en ny, samlet skoler med et moderne idræts- og kulturcenter

  1 kommentar  •  03-05-2020  •  Regitse Rans Nielsen

En ny, moderne skole og idræts-/kulturcenter, som lever op til moderne behov i en by med 10.000+ indbyggere. Et bægerdygtigt multianvendeligt byggeri, som kan styrke sammenhængskraften i området.

69 stemmer

Mere end mursten

  Ingen kommentarer  •  05-05-2020  •  Pseudonym

Bygninger kan have mange funktioner, fx Amager Bakke, der udover at være et kraftvarmeværk også er en skibakke, klatrevæk, udsigtspunkt, café og park. 

-2 stemmer

Udvidelse af LYSENG

  1 kommentar  •  02-05-2020  •  Yakov David do O'Caeiro Munkebo

Udvidelse af eksisterende faciliteter i Lyseng Svømmebad, med 50m bassin og komplet udspringsbassin med fuldt tårn/platform.

12 stemmer

Ny national og international multihal til Skovbakken Tennis i Aarhus Nord

  2 kommentarer  •  03-05-2020  •  Dorte Klüwer Jakobsen

Vi ønsker at forny og forynge det danske foreningsliv og skabe et fælles rum i en bydel med en hastigt stigende befolkningstilvækst, hvor man kan samles omkring fællesskabet og sporten

-17 stemmer

Åbyhøj Idrætscenter!

  62 kommentarer  •  02-05-2020  •  Pseudonym

Åbyhøj Idrætscenter skal være et socialt samlingssted for lokalsamfundet i Åbyhøj og Hasle med udgangspunkt i adskillige former for idrætsaktiviteter.

661 stemmer

Bedre fysiske rammer for eleverne på Tranbjergskolen

  4 kommentarer  •  03-05-2020  •  Charlotte Vind Pless

I Aarhus Kommune er der voldsom stor forskel på, hvilke fysiske rammer, eleverne møder på deres folkeskoler. På Tranbjergskolen er rammerne er så dårlige, at de spænder ben for den gode skole.

20 stemmer

Nørre Boulevard - Fritids- og idrætsfacilitet til ForeningsAarhus,børn, unge og

  16 kommentarer  •  03-05-2020  •  Anders Bjerre Pedersen

Der mangler faciliteter. Vi kan skabe mødested og "foreningshal" - Centralt. Fokus på kvalitet, interesse og behov der danner sammenhæng til fællesskaber og foreninger i hele Aarhus.

100 stemmer

Sport8000C (nu med beskrivelse)

  59 kommentarer  •  01-05-2020  •  Erik Mejneche Schmidt

AGF af 1880 foreslår, at Frederiksbjerg Idrætscenter udvides med et 25 meter indendørs svømmebassin og to fuldstørrelse idrætshaller, som bl.a. for at spare grundareal bygges oven på hinanden.

832 stemmer

Ny skøjtehal med dedikeret curlingis i Aarhus

  2 kommentarer  •  30-04-2020  •  Thorbjørn Jackholm

Curlinghal der samtænker energieffektivitet med sport og bidrager til erhvervslivet.

2 stemmer

Varige goder

  Ingen kommentarer  •  27-04-2020  •  Jesper Overvad

5 mia er mange penge, lad os ikke øsle dem væk. Man skal købe det man har brug for og ikke det man lige står og mangler. Der er stadig ventelister til ældre boliger og plejehjem.

-18 stemmer

Nutidige idrætsfaciliteter

  Ingen kommentarer  •  03-05-2020  •  Helle Fejrskov

Forslag om en ny hal i Solbjerg og i den forbindelse tilbygning af omklædningsfaciliteter der kan tilgåes af idrætsudøvere udefra (løbeklub, fodbold osv.)

-12 stemmer

Viby medborgerhus / ”Foreningernes Hus”

  Ingen kommentarer  •  05-05-2020  •  Jesper Krogh Strange Kjeldsen

Viby har ikke lig andre steder i kommunden et medborgerhus. Viby bibliotek kunne være en oplagt mulighed, men grundet slid og stærk mistanke om skimmelsvamp trænger biblioteket til en renovering.

7 stemmer

Århus Ungdommens Fællesråds ønsker til fremtidens bygninger

  Ingen kommentarer  •  30-04-2020  •  Sara Springborg

Faciliteter til børn og unges foreningsaktiviteter skal udbygges i takt med, at byen vokser og nye by- og boligområder etableres.

-1 stemmer

Meget mere træbyggeri i Aarhus

  Ingen kommentarer  •  02-05-2020  •  Maja Kofod Jensen

Mere byggeri i træ vil dels opfylde behovet for flere bygninger til de mange nye Aarhusianere, og samtidig bidrage til at nå Aarhus' klimamål om at blive CO2-neutral i 2030.

12 stemmer

DGI Østjyllands forslag til bygninger

  Ingen kommentarer  •  01-05-2020  •  Flemming Poulsen

Idræt, motion, sundhed og fællesskaber betyder mere og mere for danskerne. Det skal helst foregå i nærområdet og desværre halter Aarhus efter på idrætsfaciliteterne.

3 stemmer

Sport8000C

  4 kommentarer  •  01-05-2020  •  Erik Mejneche Schmidt

AGF af 1880 foreslår, at Frederiksbjerg Idrætscenter udvides med et 25 meter indendørs svømmebassin og to fuldstørrelse idrætshaller, som bl.a. for at spare grundareal bygges oven på hinanden.

60 stemmer

Plads til mere samlende idræt og aktivitet i Kolt-Hasselager

  27 kommentarer  •  03-05-2020  •  Peter Lykke Gaba Lynnerup

En multihal i Kolt-Hasselager der sikrer, at både skole og idrætsliv kan leve op til de krav, væksten i områdets befolkningstal stiller, og som kan fungere som et samlingssted for borgere i alle aldre

819 stemmer

Ny skøjtehal + ny idrætshal

  12 kommentarer  •  01-05-2020  •  Rasmus Vibe

Der mangler en ekstra skøjtehal i Aarhus til at dække behovet for de 3 sportsgrene der benytter isen. Derudover mangler der faciliteter til træning uden for isen.

111 stemmer

Svømmehal med dybdebassin

  1 kommentar  •  30-04-2020  •  Kenneth Lindbirk Thomassen

Mit forslag er at man laver noget tilsvarende Y-40 i Italien. Her kan man se hvordan andre lande også er i gang. https://ing.dk/artikel/hovedspring-tilladt-svoemmehaller-med-50-meters-dybde-paa-vej-22

-3 stemmer

Multihal i Viby J

  Ingen kommentarer  •  02-05-2020  •  Lene Bundgaard

Multihal i Viby J, hvor der i dagtimerne skal summe af aktive børn og gamle.

-6 stemmer

NEC?

  Ingen kommentarer  •  30-04-2020  •  Yakov David do O'Caeiro Munkebo

Nationalt Elitetrænings Center...

-26 stemmer

DanseParaplyen Aarhus foreslår "Dansens hus"

  21 kommentarer  •  03-05-2020  •  Henrik Dalsgaard Rokkjær

Dansens hus skal være med til at skabe et stærkt, bredt favnende og mangfoldigt dansemiljø, som kan sætte Aarhus på Danmarks-/verdenskortet som Dansens by.

111 stemmer

Flere grønne bygninger med grønne tage og vægge

  Ingen kommentarer  •  02-05-2020  •  Jakob Aandstad Sørensen

#grøngenstart

11 stemmer

Den multifunktionelle bygning som værdi til lokalsamfundet

  Ingen kommentarer  •  04-05-2020  •  Hjælpebruger

Når der bygges nyt, kan det overvejes, hvordan byggeriet kan skabe værdi for lokalsamfundet og bidrage til et bedre byliv og indbydende byrum.

-1 stemmer