Gå tilbage

Kom med dine ideer til fremtidens Musikhuspark

Beskrivelse

Udsigt ud over Musikhusparken

Tak for jeres mange input til Musikhusparken

Aarhus Byråd har besluttet, at der i forbindelse med udbygningen af ARoS med “The Next Level” skal skabes en ny bypark i den eksisterende Musikhuspark. Men hvordan skal den nye park se ud, og hvordan skal den bruges.

Målet er at skabe en attraktiv bypark, som byder velkommen, inviterer til nye fællesskaber og er et grønt åndehul for byens borgere og gæster. Området er inklusiv arealet ved amfiscenen.

Frem til d.18. april har borgere kunne oprette forslag og ideer på hjemmesiden og i bydelstelefonerne i Musikhusparken. I alt har borgerne oprettet 460 forslag og ideer.

Hvad blev foreslået?

  • Se udvalgte forslag under fanen "Forslag". Alle forslag kan ses i dokumentet "Oversigt over forslag".
  • Vi har lavet en opsamling på forslagene, der kan findes under fanen "Startside".

Opsummering af forslag

De i alt 460 forslag og ideer fra borgerne er nu blevet samlet op. Herunder kan du se, hvad de mest populære forslag har været, hvilke ord der gik igen og hvilke kategorier som er blevet foreslået indenfor

Ordsky over mest brugte ord

Forslag indtalt i Bydelstelefonen

Tema (bydelstelefonen) Antal
Bygninger og byrum 20
Demokrati og borgerinddragelse 6
Faciliteter 12
Kunst og Kultur 39
Mad og Drikke 17
Musik og Events 47
Natur og Biodiversitet 44
Sport og Motion 19
(tom)  
Leg for børn 92
Skate- og streetkultur 23
Spil og aktiviteter 61
Klassisk Park 61
Blandet 2
Hovedtotal 443

Forslag oprettet direkte på Sammen om Aarhus

Tema (sammen om aarhus) Antal
Blandet 1
Bygninger og byrum 5
Klassisk Park 2
Kunst og kultur 2
Musik og events 1
Natur og Biodiversitet 3
Sport og motion 2
Hovedtotal 16

 

De 10 mest populære forslag

Populære forslag Beskrivelse
Legeplads og aktiviteter for børn Der er bred enighed om, at der mangler ting at lege med for de små børn i midtbyen og konkret i Musikhusparken. Der nævnes samlebeggrebet legeplads (71 gange), men også ting som gynger, rutsjebaner (30), trampoliner (18) og hoppeborge går igen mange gange.
Hyggelige steder at hænge ud med bekendte eller alene Gennemgående er, at rigtig mange nævner behovet for en park, hvor der er plads og mulighed for at sidde ned (53) og hygge med venner og familie. Flere mener også, at man skal huske at lave små hyggekroe, der giver en fornemmelse af "rum" i parken. Rigtig mange efterlyser flere bænke (28) og enkelte vil gerne have nemmere adgang til at kunne købe mad (14) og drikkevarer når de hygger i parken. Særligt streetfood og cafe går igen.
Blomster, træer og vild natur Blomster nævnes gentagne gange (45) og på tværs af mange forslag som noget, der pynter og er smukt. Flere forslag nævner, at det gerne skal være blomster, der passer til bierne og enkelte vil gerne have vilde arter og vild natur (6). Der nævnes også kupering og bakker (4).Træer går også på tværs af mange forslag (41)
Skatebane, streetart og parkour Blandt de ynge mennesker går skatepark, grafitti og parkour igen (23 gange). Særligt skatepark nævnes som et stort behov, da antallet af brugere er stigende og reelle skatemuligheder er små - særligt i midtbyen. Også streetart nævnes som en kunstart med stort potentiale for pryde Musikhusparken eksempelvis ved at stille en række mure til rådighed.
Slå sammen med Rådhusparken og nedlæg Frederiks Alle I alt foreslås det at slå Rådhusparken og Musikhusparken sammen 13 gange. Der lægges vægt på, at begge parker lider under at være relativt små i sig selv og at vejen er et forstyrrende element i dem begge. Et argument er, at det også vil skabe mere ro i hele området, hvis man fjerner den strækning af Frederiks Alle.
Kunst og Musik som et tema for parken Et gennemgående tema for mange af de andre forslag er at Kunst (28) og Musik (74) og lignende begreber som skulpturer (7) og instrumenter (10) nævnes som inspiration i andre forslag. Et eksempel er, at det skal være muligt for børn at spille på instrumenter, lege og kravle på kunstværker (som hvalen). Et andet er at musik og kunst installationer kan installeres i parken. Der foreslås blandt andet sangtekster af kendte musikere, hvor man med sin telefon kan sangene eller GPS ruter, hvor man kan få fortalt forskellige historier.
Boldspil og bevægelse Blandt unge fylder forskellige boldspil som fodbold (15), basket (8) og andet såsom spikeball. Her ønskes der mulighed for at kunne spille og bevæge sig med vennerne i parken. Det ønskes primært ved, at der er faste faciliteter til at kunne dyrke de sportsgrene som spikeball net eller fodboldmål. Flere vil gerne have at skøjtebanen fortsætter om vinteren og at man kan stå på rulleskøjter om sommeren (10).
Bevar parken og den oprindelige arkitektur Det fylder også blandt en række forslag at man ikke forandrer meget. I alt 8 forslag går på at bevare hele parken eller elementer af denne. Særligt barokhaven (5). Flere forslag nævner respekt for den oprindelige plan og flere frygter at parken går tabt i larm og "Tivoli"
Permanent og åben scene til frit brug for musik og kultur Der foreslås at oprette forskellige faste scener (21) som kan bookes og bruges af flere mennesker og oftere. Selv nævnes det som en mulighed for at upcoming artister kan booke sig oftere ind eller at amatørteater kan fremføre for besøgende. Et eksempel er en scene som man frit kan leje og bruge som eksempelvis speakers corner, små bands og andre kulturelle udfoldelser. Det nævnes som en af vejene til at skabe mere liv (35) i parken.
Plads til større koncerter og arrangementer Et udbredt ønske er at der skal være plads (først og fremmest gennem et stort græsareal) til at afholde større begivenheder og koncerter (18). En fordel ved meget plads nævnes og mulighed for at holde andre arrangementer (21) såsom loppemarkeder og festivaler.