Gå tilbage

Kønsneutrale omklædnings- og baderum

Lise Engedal Lise Engedal  •  06-10-2022  •    Ingen kommentarer

Forslagskode: CONSUL-2022-10-224

Vi ønsker, at unge og voksne med autisme - også dem med en anden kønsidentitet end flertallet - kan omklæde og bade i kønsneutrale rum uden at skulle vælge mellem dame- og herreomklædningen.

I Vækstpark for Socialøkonomi har vi etableret et fitnessrum for unge og voksne med autisme, hvor de kan komme og træne i autismevenlige omgivelser enten alene eller under vejledning af frivillige fra eks. fysioterapeutuddannelsen. Fitnessrummet kan benyttes af borgere i Aarhus Kommune inden for målgruppen, uanset om de har deres daglige i Vækstparken eller ej. Det er gratis at benytte tilbuddet.

Vi oplever, at der er flere i målgruppen, som er udfordret i forhold til at benytte tilbuddet på grund af de fysiske rammer, der er i forbindelse med omklædning og bad. Det skyldes dels sensoriske forstyrrelser, og dels at flere af de unge har en anden kønsidentitet end flertallet. Begge dele betyder, at flere føler sig ukomfortable i forbindelse med omklædning og bad. Med udgangspunkt i begge problematikker ser vi derfor et behov for at etablere kønsneutrale omklædnings- og baderum, hvor man er afskærmet, og hvor man ikke skal vælge mellem, om man går i dame -eller herreomklædningen. På denne måde kan vi udvide vores træningstilbud for en målgruppe, der er endnu mere udsat for ensomhed end de unge, der i dag benytter tilbuddet.

Der er ca. 100 unge og unge voksne med en autismeprofil, der har deres daglige gang i Vækstparken, og de vil have stor gavn af omklædnings- og badefaciliteter, hvor de praktiske forhold mht. forskellige sensoriske udfordringer og kønsidentitet ikke udgør en barriere for at udnytte træningsfaciliteterne på stedet. Vi tror på, at jo færre barrierer, der er, des lettere er det at opsøge fællesskaber, der giver livskvalitet mentalt såvel som fysisk.

De kønsneutrale, individuelt afskærmede omklædnings- og baderum vil blive etableret i de to nuværende omklædnings- og baderum (hhv. dame og herre) ved, at der i hvert rum opsættes tre aflukkede bokse med dør, hvor man kan klæde om. Efter omklædning flytter man sit tøj m.v. til aflåselige skabe i omklædningsrummet. I omklædningsrummene er der i forvejen aflukkede brusekabiner, så selve badet kan foregå ugenert. Projektet søger derfor midler til etablering af omklædningsboksene inkl. inventar.