Gå tilbage

Fællesskabet Glad

Fællesskabet Glad Fællesskabet Glad  •  28-02-2023  •    Ingen kommentarer

Forslagskode: CONSUL-2023-02-1058

Et frivilligdrevet fællesskab for unge og voksne med – og uden – en udviklingshæmning. Fællesskabet Glad etablerer fællesskaber og oplevelser i ’ydertimerne’ (aften-, weekend- og ferieperioder).

Ensomheden blandt unge og voksne med udviklingshæmning er langt højere end hos resten af befolkningen (jf. VIVE-rapport fra 2021). Mange mennesker med udviklingshandicap har f.eks. få eller ingen sociale relationer, og ifølge organisationen LEV har 1 ud af 4 i målgruppen ikke en familie eller et bagland at besøge i weekender og ferier.

På baggrund af den viden etablerer Fællesskabet Glad klubtilbud i hverdagen, kurser i weekenderne og en række højskoler i ferierne for unge og voksne med en udviklinghæmning. Alle disse fællesskaber og oplevelser placerer sig i, hvad vi kalder for ’ydertimer’, da det netop er om aftenen, i weekenden eller i ferieperioder der findes en stigende ensomhed og mistrivsel hos målgruppen.

Akkurat vil vi gerne søge om støtte til at etablere endnu federe og mere alsidig aktivitet i vores to klubtilbud i Aarhus. Klubberne er drevet af frivillige, der med største engagement bidrager til en skøn ungdomskultur.

I Kulturklubben mødes unge med og uden udviklingshæmning for at opleve kulturlivet sammen. Det er gæsterne, som sammen med de frivillige bestemmer programmet. De fleste gæster er 18- 35 år. Alle er velkomne, og man kan have en ledsager med. KulturKlubben er åben hver anden tirsdag i lige uger, kl. 16.30-19.30. Man mødes ved UngK, Nørre Allé 23 K, 8000 Aarhus C og tager ud for at opleve kulturlivet sammen.

I Klub Glad mødes man om sjove og hyggelige aktiviteter, f.eks. Uno-spil, kreative aktiviteter og forårsfest. Det er gæsterne, som sammen med de frivillige bestemmer programmet for Klub Glad. De fleste gæster er 18-35 år. Alle er velkomne, og man kan have en ledsager med. Klub Glad er åben hver anden tirsdag i ulige uger, kl. 17.00-20.00. Klub Glad holder til hos UngK, Nørre Allé 23 K, 8000 Aarhus C