Sammen om Aarhus

Forslag tilknyttet: Fællesskab og bevægelse

Denne post har et budget på DKK320,000

Tranbjerg_Byfest-1.jpg

Tranbjerg Weekenden

2020-03-05  •  Helle Søby Degn  •  Fællesskab og bevægelse

Tranbjerg Børnenes Venner har besluttet at genoplive traditionen med en byfest. Projektet hedder Tranbjerg Weekenden, og er allerede nu fastlagt til d. 19.+ 20/6- 2020. 

Planen er at lave aktivitteter for alle i byen, både børn, unge, voksne og "ældre voksne". 

Et program kunne foreløbig se således ud:

Fredag eftermiddag: Boder (vælt dåser, fiskedam, skyd på efter point på fodboldmål) + motoriske lege for de små, hoppeborg, salg af øl, vin og vand, samt evt mad på pladsen foran Grønlykke skolen/AIA's område ved hallen.

18.00-21.00 Diskofest enten i hallen eller i Klubbens lokaler, "forfest" med håropsætning/makeup af de lokale frisører. 

Lørdag: AIA trækker fodbold kampe til hjemmebanen, så der er mulighed for at se dem spille. Gymnastik afd. laver opvisning, Tranbjerg Løbeklub laver stafetløb, lokalcenteret laver banko, spejderne laver båk og rafter osv. Boder (vælt dåser, fiskedam, skyd efter point på fodboldmål, kæmpe dart med ærteposer, "menneskelig bordforboldbane" osv.

Lørdag aften 18.00-02.00 Byfest med live musik, mad fra lokale caterere. 

Vi søger om 50.000 ,- til indkøb af diverse legeredskaber, herunder hoppeborg, oppusteligt forboldmål, motoriske legeklodser, dåserkast-sæt, osv, som kan gøre pladsen til et sjovt sted at være for legebørn i alle aldre. Ligeledes vil vi indkøbe telte/pavillionner, samt borde/bænk, som kan bruges på fest pladsen udenfor hallen. Disse redskaber vil efter festen kunne bruge af bla. Tranbjergs idrætsforeningen, institutioner, samt andre foreninger, som afholder arrangementer i løbet af året. 

Alle aktiviteterne foregår i og omkring Hallen/Grønlykken skolen og AIA's område ved klubhuset. Vi er i dialog med Unge i Aarhus omkring brug af Klubbens lokaler også.

Projektet kommer hele byen tilgode, da der bliver noget for alle i løbet af de 2 dage. 

Arrangementerne afholdes af støtteforeningen "Tranbjerg Børnenes Venner", med hjælpe fra AIA, spejdere, lokale erhvervdrivende og en del andre foreninger i byen.

Vi føler at projektet overholder de krav som stilles ifht samling af borgerne og fællesskab, da vi jo håber at samle hele byen på tværs af alder og indkomst, da adgang til pladsen og mange af tingene jo vil være gratis. Bevægelse bliver der i rigt mål, da de ting vi gerne vil indkøbe ligger op til leg og bevægelse på alle mulige måder. Tranbjerg Børnenes Venner er 100% frivilligt og borgerdrevet, så også her kommer vi i mål på kravene. Vi vil ligeledes stå for opbevaring af tingene, når de ikke er i brug, samt sørge for at de bliver flittigt brugt til vores andre arrangementer; fx Julemarkedet på Natur centret i November.

Vi søger som nævnt tidligere 50.000,-. Pengene vil gå til redskaber, hoppeborg, pavillionner, borde og bænke til brug under weekenden. Resten af projektet dækkes af billetsalg til Hal Fest om lørdagen, samt idtægt fra salg af øl, vand, vin etc.    

Hvis I har spørgsmål, må I meget gerne kontakte vores Formand, Helle Søby Degn på tlf. 2835 8762 eller helledegn@hotmail.com

junglesti_billede.png

Junglesti for børn og barnlige sjæle

2020-03-26  •  Helle Søby Degn  •  Fællesskab og bevægelse

Tranbjerg Børnenes Venner ønsker at etablere en junglesti i det bevoksede område mellem Naturcenteret og stien mellem Kirkevænget og Trankærgårdsvej. Junglestien skal være for alle børn og barnlige sjæle, og gerne være en spændende tur mellem træerne, med motoriske og bevægelsesmæssige udfordringer til både store og små.

Området er offentlig tilgængeligt, hvilket betyder at alle private i byen vil få glæde af junglestien. Derudover forstiller vi os, at stien kan bruges af både børn i skoletiden i fx idrætstimerne, samt af mindre børn fra daginstitutionerne og dagplejen. Mange bruger jo i forvejen Naturcenteret, og banen her vil blive en naturlig udvidelse af det. Vores håb er at lave netop dette område til samlingspunkt for alle i byen, og at etableringen af junglestien blot er først skridt på rejsen mod at gøre det til en naturligt samlingspunkt i byen. Tranbjerg Børnenes Venner er topholder på projektet, og vil sørge for at skaffe frivillige hænder til at forberede området. 

Vi forestiller os, at alle kan være med til at skabe denne junglesti, da vi tænker, at den blandt andet skal bygges af genanvendte materialer, fx brugte bildæk, stubbe fra fældede træer etc. Dette vil vi bede byens borgere om at bidrage med. 

Vi søger om 70.000,- som vil gå til at indkøbe klatrenet, reb, og andre vedligeholdelsesfri materialer til at bygge forhindringerne af. Derudover skal vi formentlig også bruge lidt professionel hjælp fra Topkapper til at gøre området klar.  Ved spørgsmål er I velkomne til at kontakte Helle Søby Degn, formand Tranbjerg Børnenes Venner  

Parkour i Tranbjerg

Parkour bane

2020-03-29  •  Robert Thoft Christensen  •  Fællesskab og bevægelse

1. Beskriv ideen

Vi har et dejligt stort grønt område med gode sti systemer, som benyttes meget af Tranbjerg børnefamilier og motionister.

Vil vil gerne anlægge en parkour bane op af en af de centrale stier i området.

Parkour er en træningsform, som giver masser af udfordringer til både øvede og begyndere.

Se vedhæftede projekt beskrivelse.

 

2. Hvor foregår det?

Parkourbanen ønskes anlagt  i området imellem Børupvej og Grønløkkealle, tæt på skolen.

 

3. Hvem er forslaget til for?

Forslaget henvender sig til unge og gamle, som har lyst til at dyrke motion på en ny udfordrende måde.

 

4. Hvem har ansvaret?

Grundejerforeningen Børup sørger for anlæggelsen og står for den videre drift og vedligeholdelse.

 

5. Krav:

Parkour bane er offentligt tilgængelig og henvender sig til alle, unge som gamle, som har lyst til at prøve kræfter med banen.

 

6.Hvad vil det koste?

Se vedhæftede budget

 

7. Hvem kan vi kontakte, hvis vi har spørgsmål omkring forslaget?

Robert Christensen, email roac@semcomaritime.com

 

Eksempel på kortstander

Kort over ruter og spændende steder i Tranbjerg

2020-03-23  •  Stina Christiansen  •  Fællesskab og bevægelse

Vi har en markeret 5 kilometers løbe/gå-rute rundt i Tranbjerg. Vi vil gerne markere flere ruter, spændende steder, legepladser, lokalhistoriske spots på kort, som sættes op på standere forskellige steder i Tranbjerg. 

Ruterne på kortet skal gå gennem hele Tranbjerg, så man får set andre steder i byen, end man normalt færdes, går en anden tur eller stopper op et sted og får fakta om en bygning eller andet.  Idéen skal komme alle i Tranbjerg til gode. Løbere, gående, børnefamilier der leder efter legepladser, nogle der vil vide lidt mere om byen, ud på en cykeltur og så videre. 

Aarhus Kommune skriver i sin friluftsplan: Nem adgang til stier er medvirkende faktor for om motion bliver en del af dagligdagen. Endvidere tyder forskning på, at adgang til og ophold i naturen forebygger livsstilsrelaterede sygdomme som bl.a. stress og depression. Der er altså mange gode argumenter for at skabe et sammenhængende stinet.

Bag projektet står Tranbjerg Løber, der tidligere har fået markeret en løberute i byen, som blandt andet bruges til det årlige Tranbjerg Løbet.  Vi håber at kunne lave et samarbejde med Tranbjerg Bibliotek, Lokalhistorisk Arkiv, Tranbjerg Børnenes Venner, cykel- og gåklubber her i byen. Vi tror på, at det vil være let at få input fra mange, da de blot skal give os info om en rute, som vi så kan plotte ind på kortet.

Kommunen har mange steder markeret ruter med pæle med piktogrammer på. I følge deres friluftsplan er det noget, de gerne vil hjælpe med, så det regner vi med kan laves uden beregning. Eventuelt kan der laves en Hjertesti i samarbejde med Hjerteforeningen https://hjerteforeningen.dk/hjertestier/hvad-er-en-hjertesti/. Vi vil udvælge 3-4 ruter, som skal markeres op. 

En mulighed kunne også være at binde ruterne sammen som Kløverstier, der er 4 ruter med hver sin distance, der krydser hinanden. Læs mere om Kløverstierne  https://friluftsraadet.dk/sites/friluftsraadet.dk/files/media/document/Samlet%20manuel%20til%20Kl%C3%B8verstier%20etablering%20og%20skiltning.pdf

Med kortstanderne kan man få inspiration til, hvordan byens rum kan bruges og blive klogere på sin by. Forhåbentlig vil det inspirere til, at flere kommer ud og bevæger sig og bruger hele vores by. Med placering af kortstanderne ved hver skole vil eksempelvis idrætslærerne måske bruge de opmålte markerede stier i undervisningen. 

Håbet er, at der på standerne kan laves QR-koder, der enten åbner ruten i Endomondo eller en anden kort-app eller giver brugere yderligere info om stedet, man befinder sig.  Vi håber også at kunne få manges idéer til hvad, der skal være på kortet, så det bliver så brugbart som muligt. Det kunne eksempelvis være ved at inddrage borgerne i den lokale Facebook-gruppe eller via lokalbladet Tranbjerg Tidende. 

Der findes allerede et godt kort, som Tranbjerg Tidende står for. Vi vil derfor benytte os af den samme lokale grafiker, så vi kan bruge den viden, der allerede er hentet her. Hvis der skal ligge info på et website, kan Tranbjerg Tidendes hjemmeside ligeledes bruges.  Kortstanderne skal placeres centralt rundt i byen, så de bliver lette at få øje på og kan bruges af alle byens borgere i alle aldre. 

Budget: 

Grafiker/produktion af selve kortet: 

Pris………………………….kr. 7.500,- 

 

5 stk. kortbordsstander med kasette

  • Materiale = Stander i galv. og kasette i alu.                
  • Størrelse = Kortbord = 460 x 635 eller 335 x 460 mm                 
  • Spejlvendt print på polycarbonate plade pålagt hvid baggrundsfolie      
  • Design = I henhold til tidligere fremsendte billeder
  • Print til kortbordskassette fremsendes som trykklar fil af kunde

Pris………………………….kr. 3.400,- pr. stk. v/5 stk.  

 

Montering af 5 stk. stander i Tranbjerg inkl. beton

Pris………………………….kr. 5.500,-

 

Vi vil gerne opstille 5 standere, og projektet vil derfor koste: 

Pris………………………….kr. 30.000,-

(Medmindre der er udgifter, vi ikke har forudset.)  

thumbnail_IMG_2619.jpg

Værested for byens Unge

2020-03-22  •  Helle Søby Degn  •  Fællesskab og bevægelse

I efteråret 2019 afholdt Tranbjerg Fællesråd et møde for byens borgere med emnet "Tryghed i Tranbjerg", og i forlængelse af dette møde, er vi en gruppe af lokale borgere, som har påtaget os opgaven, at lave et sted for byens unge at mødes. 

Valget af lokation er faldet på det store grønne område mellem Grønløkke skolen og Grønløkke Alle. Idag er området ufremkommelige og tilvokset, og det der engang var en fint område med bålhytte bliver ikke længere brugt. 

Derfor ønsker vi at genetablere og videreudvikle det i tråd med den helhedsplan som ligger for området, og gøre det til et fedt sted for byens unge at mødes og lave aktiviteter og fællesskaber på tværs af alder, forudsætninger og skoletilhørsforhold. Målgruppen bliver således 6. -10. klasse, som går på skolen, samt de unge, som går i skole et andet sted. Derforuden vil også de lidt ældre unge, som måske allerede har forladt skolen, men stadig har lyst til at hænge ud med venner i lokalområdet, kunne bruge det. 

Vi har via Liv Stender fra Bedre Byrum søgt tilladelse til at rydde i bevoksningen i området, og fået den. Bedre Byrum vil stå for finansieringen af rydningen, som enten foreståes af OK Nygaard eller vores lokale mand, Topkapper så snart Corona er en saga blot. 

På området står idag et halvtag, som har set bedre dage, og dette ønsker vi at sætte istand og sætte sider på, så det bliver et værn mod vind og vejr. Vi vil etablere lys med sensorer (der er allerede trukket størm derop), så området kan bruges både senere hen på dagen, samt længere hen på året. Under halvtaget vil vi lave borde/bænke, samt et bordtennisbord og en boksepude. Udenfor halvtaget skal der være mulighed for at lave bål/grille, hvilket skaber mulighed for at bruge området i undervisningsøjemed også . 

Idag er der i området også en nedgravet hytte, som er forfalden. Denne fjernes og i stedet etableres en trampolin i hullet. Denne trampolin vil sammen med bordtennisbordet og boksepude sikre mange timers bevægelse og aktivitet for de unge. 

For de kreative etablere vi Graffiti vægge på stolper rundt om pladsen, som samtidig vil give læ, ligesom vi også arbejder på at kapre nogle af de ikoniske buskubler til at sætte op i området, som opholdsted. 

Vores projekt gruppen står for at skaffe frivillge hænder til opsætning, gravning og alle øvrige opgaver, samt at finde en løsning på vedlighold og drift af stedet. 

Vi søger om 40.000,- fra Samskab Aarhus (borgebudgettet) som skal gå til at indkøbe borde/bænk, trampolin, bordtennisbord og boksepude. (se samlet budget i vedhæftede beskrivelse).

Ved evt spørgsmål er i meget velkomne til at kontakte Projektgruppen.

helledegn@hotmail.com

tlf. 28358762  

Inspirationsbillede - dog er der her ikke det lovpligtige faldunderlag.

Hvem siger, man ikke må klatre på murerne - klatregreb og faldunderlag på aulaen

2020-03-15  •  Charlotte Vind Pless  •  Fællesskab og bevægelse

Tranbjerg Børnenes Venner ønsker at sætte klatregreb på aulaens mur ud mod stien på Tranbjergskolens bagside. I den forbindelse etableres der desuden faldunderlag, som lever op til lovkravene på området. Der kommer rigtig mange børn forbi hver eneste dag og klatregrebene vil desuden kunne bruges af 3-5. klasse i forbindelse med frikvarterer og i SFO-tid. Klatregrebene placeres på række, så man kravler langs jorden og ikke opad. Dermed sikres det også, at grebene ikke kan bruges til at få adgang til aulaens tag.

Tranbjerg Børnenes Venner har allerede grebene, som vi har fået foræret og budgettet dækker udelukkende materiale og montering af faldunderlaget.

For at ideen kan realiseres kræves det, at Aarhus Kommune giver tilladelse til at inddrage en del af den offentlige sti til faldunderlag, hvilket vi håber arbejdsgruppen bag Sammen om Aarhus kan være behjælpelig med.

Tranbjergskolen har allerede givet tilladelse til at opsætte klatregrebene på aulaens murværk.

Hvor foregår det?

På aulaen på bagsiden af skolen ud mod stien, hvor der hver dag kommer rigtig mange børn forbi både i skoletid og i fritiden.  

Hvem er forslaget til for?

Med placeringen ud mod stien, er grebene offentligt tilgængelige for alle byens borgere. Selve placeringen af grebene gør at klatrevæggen primært henvender sig til børn fra 5-11år - dette er primært i forhold til lovgivningen omkring faldunderlag, men også for at sikre, at børn trygt kan bruge klatrevæggen uden opsyn af voksne. Ydermere gør placeringen, at eleverne i 3.-5. klasse kan benytte klatrevæggen i forbindelse med frikvarter og SFO, hvilket er tiltrængt, da deres skolegård er meget trist og uinspirerende.  

Hvem har ansvaret?

Tranbjerg Børnenes Venner i tæt samarbejde med ledelsen på Tranbjergskolen  

Krav:

- Hvordan samler jeres forslag borgere i Tranbjerg?

Placeringen er central midt i Tranbjerg og lige ved byens skønne stisystem. Derfor vil det være oplagt at svinge gåturen forbi klatrevæggen, når familien skal luftes. Det er en aktivitet som vil give smil på læben både til børnene, som klatrer og for dem, der kigger på.

Det er sjovere at klatre på muren end at gå pænt sammen med familien, når man skal ud og få frisk luft. Med klatrevæggen vil det være muligt at klatre til og fra skole eller når man kommer forbi med familien. Og for eleverne i 3.-5. klasse vil det betyde virkelig meget at få en reel aktivitet, som indbyder til sjov og leg, da deres skolegård er slidt, uinspirerende og indbyder til alt andet end leg og bevægelse.

 

- Hvordan er borgerne involveret i at drive forslaget?

Selve etableringen af klatrevæggen og faldunderlaget er en afgrænset opgave, som kan realiseres med det afsatte budget til etablering af faldunderlag.

Ideen til klatrevæggen hænger dog rigtig godt sammen med Tranbjerg Børnenes Venners ambition om at forvandle den store skolegård i indskolingen på Tranbjergskolens afdeling Kirketorvet til et attraktivt byrum fremfor en kedelig og grå skolegård. Til den større forvandling af skolegården får Tranbjerg Børnenes Venner brug for massiv opbakning fra Tranbjergborgerne og på baggrund af den opbakning, vi allerede har mødt i forbindelse med andre projekter, er det vores klare opfattelse, at byen står sammen for at sikre byens børn og unge nogle bedre udearealer. 

 

- Hvordan sikrer I at det bliver åbent for borgere i Tranbjerg?

Klatrevæggens placering på bagsiden af aulaen er offentlig tilgængelig og nem at tilgå med byens gode stistystemer.  

Hvad vil det koste?

24.000 kr er prisen for faldunderlaget med alt fra materialer til etablering af fagfolk. Faldunderlaget kan lægges ovenpå de allerede ekstisterende fliser, så der er ingen meromkostninger forbundet med dette. Selve klatregrebene har Tranbjerg Børnenes Venner allerede, da vi har fået dem doneret af Kropsterapeut Thomas Sommer.   

Hvem kan vi kontakte, hvis vi har spørgsmål omkring forslaget?

Charlotte Pless, mobil: 22117706, mail: charlottevindpless@gmail.com

Indgangen til Tranbjergskolen afd. Kirketorvet kunne godt være mere indbydende

En aktiv velkomst til alle på Tranbjergskolen

2020-03-13  •  Charlotte Vind Pless  •  Fællesskab og bevægelse

Tranbjerg Børnenes Venner ønsker at forandre den store skolegård på Tranbjergskolen afd. Kirketorvet til et byrum, som kan være samlingspunkt for alle byens borgere. 

Ved at få lavet optegninger med termoplast på den nyanlagte asfalt ved indgangen til skolegården, vil alle blive budt velkommen af farver og det vil være svært ikke lige at hoppe med i hinkeruden eller at deltage i et spil ost. 

Budgettet dækker optegninger af følgende: 3 ostebaner, 40 fodspor i forskellige farver sat op som en slags hinkebane samt en stor velkomst cirkel, så alle får en aktiv velkomst, når de kommer på Tranbjergskolen.

Hvor foregår det?

Tranbjergskolen afd. Kirketorvet 22 er centralt beliggende i byen lige ved siden af byens indkøbscenter, biblioteket, læge, apotek osv. Ydermere kommer mange af byens borgere forbi i deres fritid, da skolegården er samlingspunkt for både svømmehallen, aulaen og gymnastiksalen.

Hvem er forslaget til for?

Optegningerne vil primært blive brugt af eleverne i 3-5. klasse, som bruger skolegården i både frikvarterer og i SFO-tid. Men da alle, som har sin gang på Tranbjergskolen kommer forbi optegningerne i løbet af dagen, er der mange flere, som vil kunne få glæde af optegningerne. Desuden er optegningerne blot starten på at forvandle den triste og uinspirerede skolegård til et attaktivet og spændende byrum, så på sigt forestiller vi os, at byen vil samles i skolegården til hygge og aktiviteter i fritiden og i weekenderne. 

Hvem har ansvaret?

Tranbjerg Børnenes Venner i tæt samarbejde med Tranbjergskolen 

Krav:

- Hvordan samler jeres forslag borgere i Tranbjerg?

Vi ønsker at transformere skolegården til et byrum som samler byen til hyggeligt samvær og sjove aktiviteter. Ost kan leges af alle fra 5-105 år og er virkelig et spil, som kan samle folk på tværs af alder. Vi forestiller os at skolegården vil summe af liv både i skoletid og fritid.

- Hvordan indgår bevægelse?

Når man møder en hinkebane er det svært for børn og barnlige sjæle ikke lige at hoppe med. Derudover er ost et spil, som kun kræver den optegnede bane og en bold. Det er desuden et spil, hvor man kan være uendeligt mange deltagere.

 - Hvordan er borgerne involveret i at drive forslaget?

Selve optegningerne er et lukket projekt, som er færdig og klar til brug så snart leverandøren er færdig med sit arbejde. Projektet omkring at istandsætte hele skolegården involverer både byens borgere og erhversliv og kan ikke realiseres uden, at byen står sammen om det. Men Tranbjerg Børnenes Venner møder allerede stor opbakning omkring de projekter, der allerede har været i gang og vi er slet ikke i tvivl om, at vi med hjælp fra byen kan løfte opgaven. Med optegningerne vil vi være godt i gang og det vil være startskuddet til at gøre meget mere for at give byens børn nogle bedre udearealer.

- Hvordan sikrer I at det bliver åbent for borgere i Tranbjerg? 

Skolegården er offentlig tilgængelig, da den er åben og kan derfor benyttes af alle, som måtte have lyst. Dog er skolegården ikke særlig attraktiv for hverken elever eller byens borgere, som den ser ud pt. Men det håber vi, optegningerne kan være med til at lave om på.

Hvad vil det koste?

66.080 kr ekskl. moms dækker alle udgifter ved at få optegnet følgende: 3 ostebaner, 40 fodspor sat op som hinkebane samt velkomstcirkel. Da asfalten er nyanlagt, er der ikke yderligere udgifter forbundet med opgaven.

Hvem kan vi kontakte, hvis vi har spørgsmål omkring forslaget?

Charlotte Pless, mobil: 22117706, mail: charlottevindpless@gmail.com

Svævebane ved naturcentret (billede af, hvordan svævebanen ser ud)

Svævebane på det grønne areal ved siden af Naturcentret

2020-03-24  •  Charlotte Vind Pless  •  Fællesskab og bevægelse

Tranbjerg Børnenes Venner ønsker at etablere en svævebane, som frit kan benyttes af alle borgere i Tranbjerg. En svævebane er en sjov aktivitet, som kræver samarbejde om at få trukket sædet tilbage og udfordrer både motorik og balance. Det er desuden en aktivitet, man kan være sammen om på tværs af alder.  

Hvor foregår det?

Vi ønsker at placere svævebanen på det grønne areal ved siden af naturcentret. Dette er en central placering i byen, hvor der hver dag kommer mange børn forbi og det giver desuden mulighed for flere aktiviteter for de, der bruger naturcentret både i dagligdagen og i weekenden. Ved at lave flere aktiviteter i forbindelse med Naturcentret er det desuden vores ønske, at endnu flere borgere vil være fristet til at bruge faciliteterne på Naturcentret, så der kan holdes endnu mere åbent i weekenderne.

Svævebanen hænger desuden godt sammen med ideen om at etablere en forhindringsbane i området omkring Naturcentret. 

Hvem er forslaget til for?

Da svævebanen kommer til at være offentligtilgængelig, vil den principielt kunne bruges af alle byens borgere. Det kan være bedsteforældre, der har børnebørn på besøg; børnefamilien, som er ude på en gåtur; byens institutioner eller skolens elever. Det kan også være, det er sjovere at smutte om og lege på svævebanen, end at være med mor eller far ude og handle.  

Hvem har ansvaret?

Tranbjerg Børnenes Venner påtager sig ansvaret omkring planlægning af opsætningen af svævebanen samt etableringen af bakken (som ikke er inkluderet i prisen). Alt dette foregår i samabejde med kommunens folk, der har med den daglige drift af Naturcentret at gøre.

Krav:

- Hvordan samler jeres forslag borgere i Tranbjerg?

Det er en aktivitet, som kan samle borgere på tværs af alder. Et naturligt samlingssted centraltbeliggende i Tranbjerg, hvor byens borgere i forvejen mødes.

- Hvordan indgår bevægelse?

Der skal bruges kræfter, når sædet skal trækkes tilbage til start, så det vil ofte være en fordel at samarbejde omkring den del. Derudover udfordres både motorikken og balancen, når man skal op og sidde på sædet og endelig, når man suser afsted med vind i håret og kildren i maven.

- Hvordan er borgerne involveret i at drive forslaget?

Der skal skaffes mellem 10-15 m3 jord til at etablere den bakke, hvor svævebanen starter. Tranbjerg Børnenes Venner påtager sig opgaven med at få dette arbejde koordineret, men hører meget gerne om vognmænd, entrepreneurer eller lignende i området, som vil kunne hjælpe med opgaven. Når jorden er lagt som bakke, skal denne beklædes med faldunderlag (hybridgræs, der er en blanding af græs og kunstgræs). Tranbjerg Børnenes Venner er 100% overbeviste om, at der er frivillige kræfter i byen, som vil hjælpe med den del - det har vores tidligere projekter vist os.

I det daglige vil svævebanen være frit tilgængelig for alle og byens borgere vil ikke være involveret i den løbende vedligeholdelse.

- Hvordan sikrer I at det bliver åbent for borgere i Tranbjerg? I må ikke opkræve penge for at deltage, ekskludere nogen, eller gøre det et sted, hvor der ikke er adgang for andre. Men I må godt lavet forslaget til en bestemt målgruppe. F.eks. lektiehjælp med bevægelse. Det må godt være henvendt til børn, men alle børn skal i så fald kunne deltage.

Da placeringen er fuldstændig frittilgængelig, vil det være muligt for alle i byen at benytte svævebanen.

Hvad vil det koste?

69.812 kr dækker selve svævebanen, montering samt faldunderlag til løbebanen (der hvor man trækker sædet tilbage) og start-bakken.

Det vi selv skal stå for er: 10-15m3 jord til start-bakke samt beklædning med faldunderlag (hybridgræs, der er en blanding mellem alm græs og kunstgræs). Tranbjerg Børnenes Venner påtager sig arbejdet med at koordinere det arbejde, som ikke er dækket af tilbuddet.   

Hvem kan vi kontakte, hvis vi har spørgsmål omkring forslaget?

Charlotte Pless, Tranbjerg Børnenes Venner: charlottevindpless@gmail.com, eller mobil: 22117706