Sammen om Aarhus

Forslag tilknyttet: Tranbjerg deltagerbudget

Denne post har et budget på DKK320,000

Parkour i Tranbjerg

Parkour bane

29-03-2020  •  Robert Thoft Christensen  •  Tranbjerg deltagerbudget

Vi har et dejligt stort grønt område med gode sti systemer, som benyttes meget af Tranbjerg børnefamilier og motionister.

Vil vil gerne anlægge en parkour bane op af en af de centrale stier i området.

Parkour er en træningsform, som giver masser af udfordringer til både øvede og begyndere.

Se vedhæftede projekt beskrivelse.

Stemt på denne ide? Tryk her for at fordele resten af pengene.

 

Læs mere om forslaget

Hvor foregår det?

Parkourbanen ønskes anlagt  i området imellem Børupvej og Grønløkkealle, tæt på skolen.

 

Hvem er forslaget til for?

Forslaget henvender sig til unge og gamle, som har lyst til at dyrke motion på en ny udfordrende måde.

 

Hvem har ansvaret?

Grundejerforeningen Børup sørger for anlæggelsen og står for den videre drift og vedligeholdelse.

 

Krav:

Parkour bane er offentligt tilgængelig og henvender sig til alle, unge som gamle, som har lyst til at prøve kræfter med banen.

 

Hvad vil det koste?

Se vedhæftede budget

 

Hvem kan vi kontakte, hvis vi har spørgsmål omkring forslaget?

Robert Christensen, email roac@semcomaritime.com

 

DKK35,000

Kunstgræsbane i Tranbjerg

31-03-2020  •  Leo Boberg Nielsen  •  Tranbjerg deltagerbudget

Ny kunstgræsbane i Tranbjerg. Banen er under projektering, men der skal samtidig købes udstyr som mål og containere til opbevaring og anvendelse som udsigtsplatform over anlægget.

Stemt på denne ide? Tryk her for at fordele resten af pengene.

 

Læs mere om forslaget

Hvor foregår det?

På boldbanerne på Grønløkke Alle, 8310 Tranbjerg.

Hvem er forslaget til for?

Alle unge, voksne og ældre borgere i Tranbjerg. Primær anvendelse sker af de ca. 700 medlemmer i AIA Tranbjerg Fodboldafdeling. .

Hvem har ansvaret?

Det er bestyrelsen i AIA Tranbjerg Fodbold, som står for projekteringen, herunder aftaler med entrepenør til anlæggelsen, finansiering af projektet samt driften af anlægget. Der er nedsat et udvalg, som er udførende ift. realisering af projektet.

Krav:

Der kommer et nyt sted for sport i Tranbjerg, der kan anvendes af alle børn , unge, voksne og ældre borgere. I dag er udendørs sport på græs i forening og ordnede rammer begrænset til at foregå i perioden 01.04-01.10. Anlægget vil bruges dagligt i både dagtimer, eftermiddags- og aftentimer af både udøvere og tilskuere på tværs af alle aldersgrupper.

 

Benyttelse af anlægget medfører helt naturligt bevægelse. Det uanset om det er de mere seriøst udøvende eller motion eller børnenes leg på anlægget. Det vil være naturligt at gå ture rundt om og på anlægget, som giver mulighed for bevægelse i naturen.

Borgerne er involveret i realiseringen af projektet samt den videre anvendelse. Realisering af projektet kræver mange frivillige timer og støtte samt al mulig opbakning. Det er i høj grad et anlæg, som skal anvendes / vil blive anvendt at byens borgere mere eller mindre hele dage og aftener i stor stil.    

Der vil være adgang for alle byens borgere. Primær anvendelse vil være de ca. 700 medlemmer af AIA Tranbjerg Fodbold. Derudover vil det være børn fra byens 2 skoler og ældre medborgere, der kan have adgang i dagtimerne.  

Hvad vil det koste? Der skal anskaffes udstyr for kr. 70.000, jf. budget.

 

Hvem kan vi kontakte, hvis vi har spørgsmål omkring forslaget?

DKK70,000
o_klasses_gård.png

opgradering af 0.klasses skolegård

13-05-2020  •  Helle Søby Degn  •  Tranbjerg deltagerbudget

Når man starter i skole i 0.klasse på Tranbjerg Skolen møder man ind til en skolegård, som efterhånden har kendt meget bedre dage. Stort set alle legetårne/huse, huler, sandkasser etc ligner en stor slagmark, og inviterer på ingen måde til leg og læring:-( Dette betyder bland andet, at dét der skulle inspirere lærerne til at lade undervisningen foregå udendørs, ikke er tilstede i ret stort omfang. Det gør bestemt ikke de lange skoledage nemmere for især de helt små børn at komme igennem, at man skal sidde inde hele dagen, og lysten til at gå i skole mindskes for rigtig mange af dem. Det er jo bestemt ikke sådan det skal være, og derfor vil vi gerne gøre noget ved det.

Stemt på denne ide? Tryk her for at fordele resten af pengene.

 

Læs mere om forslaget

Der er fra Skolen/kommunens side lavet en arkitektplan for hvordan skolegården kunne renoveres, men pengekassen på skolen er tom. Derfor er der brug for en frivillige og økonomiske håndsrækning, hvis vi ønsker noget andet for vores kommende skolestartere. 

Ved en fælles indsats til en arbejdsdag/weekend for alle som vil være med, er tanken, at vi sammen kan få fjernet gamle forfaldne rester af legestativer, samt få plantet nogle nye planter/buske og sået noget græs, som kan få området vækket lidt til live igen.

På det bagerste området i gården vil vi etablere den cykel/mooncarbane, som der ligges op til i helhedsplanen.  Her vil der blive rig mulighed for at brænde "benzin" af i frikvarterene, samt både i SFO og fritid. Til enhver god køretur hører jo, at man skal tanke køretøjet og derfor vil vi gerne investere i en benzintank, som kan opsættes ved banen. 

Derudover vil vi gerne indkøbe et kolbøttestativ, samt en kravlepyramide, som kan etableres hvor der tidligere har været legetårn og sandkasse, da der her allerede er det faldunderlag der er brug for. Begge disse legeelementer giver mulighed for udvikling af børnenes motoriske færdigheder, som er så vigtig i den aldersgruppe.  

Gården vender ud mod Østerby Alle, som rigtig mange kommer forbi hver dag, og der er fri adgang til gården fra stisystemet ved SFO indgangen. Dette betyder at gården kan ses/bruges af alle i byen, og med de elementer, som vi ønsker at indkøbe og tilføre, bliver der også aktiviteter for børn helt ned i førskole-alderen, som dermed også får chancen for at lære skolegården at kende inden de selv starter i skolen, når de leger der i weekenden med forældrene/bedsteforældrene. 

Vi tænker at børnene skal inddrages i stort omfang også, både ved arbejdsdagen, samt ved at lave udsmykning i form af fx kunst, som kan hænges på hegnet ud mod vejen el. lign. Dette koordineres med 0.klasses lærerne og SFO personalet. 

Projektet vil koste omkring 60.000,- hvoraf de 50.000 går til indkøb af Kravlepyramiden, kolbøttestativet og benzintanken (tilbud indhentet fra A-sport). De sidste penge skal bruges på underlag til gokartbanen, samt til græs, buske og planter. 

Tranbjerg Børnenes Venner vil stå for at afholde arbejdsdag, indkøbe relevant materialer etc. Ligeledes vil vi være i kontakt med skolen/sfo'ens personale, for at sikre børnenes inddragelse i projektet. 

Ved spørgsmål kan Helle Søby Degn kontaktes på tlf. 28358762  

DKK60,000
inspirationsbillede

Værested for byens Unge

2020-03-22  •  Helle Søby Degn  •  Tranbjerg deltagerbudget

I efteråret 2019 afholdt Tranbjerg Fællesråd et møde for byens borgere med emnet "Tryghed i Tranbjerg", og i forlængelse af dette møde, er vi en gruppe af lokale borgere, som har påtaget os opgaven, at lave et sted for byens unge at mødes. 

Stemt på denne ide? Tryk her for at fordele resten af pengene.

 

Læs mere om forslaget

Valget af lokation er faldet på det store grønne område mellem Grønløkke skolen og Grønløkke Alle. Idag er området ufremkommelige og tilvokset, og det der engang var en fint område med bålhytte bliver ikke længere brugt. 

Derfor ønsker vi at genetablere og videreudvikle det i tråd med den helhedsplan som ligger for området, og gøre det til et fedt sted for byens unge at mødes og lave aktiviteter og fællesskaber på tværs af alder, forudsætninger og skoletilhørsforhold. Målgruppen bliver således 6. -10. klasse, som går på skolen, samt de unge, som går i skole et andet sted. Derforuden vil også de lidt ældre unge, som måske allerede har forladt skolen, men stadig har lyst til at hænge ud med venner i lokalområdet, kunne bruge det. 

Vi har via Liv Stender fra Bedre Byrum søgt tilladelse til at rydde i bevoksningen i området, og fået den. Bedre Byrum vil stå for finansieringen af rydningen, som foreståes af vores lokale mand, Topkapper. 

På området står idag et halvtag, som har set bedre dage, og dette ønsker vi at sætte istand og sætte sider på, så det bliver et værn mod vind og vejr. Vi vil etablere lys med sensorer (der er allerede trukket strøm derop), så området kan bruges både senere hen på dagen, samt længere hen på året. Rent indholdsmæssigt skal vi have de unge selv på banen ifht hvilke ting de gerne vil have i området, og vi planlægger at lave en workshop med udskolingens elever, så snart de er tilbage fra Covid. (dette er aftalt med skolens ledelse) . Det er vigtigt, at vi også får inddraget de unge, som vi forventer skal bruge området, i at få skabt nogle regler for brug af faciliteterne og dermed også får dem til at tage del i ansvaret for at området kan fungere efter hensigten. Derudover sparrer vi med BU (klubben) og Gadeplan (Michel), som har været med på indledende møde i Borgergruppen, for at finde ud af hvad de har af tanker/ideer til udformning af områdets indhold.

Ifht Indhold i området, er vores initiale plan er at lave borde/bænke, samt fx et bordtennisbord og en boksepude under halvtaget. Udenfor halvtaget kunne der være mulighed for at lave lidt udekøkkenfaciliteter, hvilket skaber mulighed for at bruge området i undervisningsøjemed også. Dog med det for øje at det skal kunne gøre under kontrollerede forhold, hvis det inbefatter brug af ild.

Idag er der i området også en nedgravet hytte, som er forfalden. Denne fjernes og hullet tildækkes. Oprindeligt er der i helhedsplanen for området lavet en forhindring/balancebane i området, og dette vil sammen med bordtennisbordet og boksepude kunne sikre mange timers bevægelse og aktivitet for de unge. Dog er intet jo afgjort ifht indholdet før vi har haft workshop med den unge, så tiden må vise om det, er dét ønsket går på fra deres side.

For de kreative kunne man etablere Graffiti vægge på stolper rundt om pladsen, som samtidig vil give læ, ligesom vi også arbejder på at kapre nogle af de ikoniske buskubler til at sætte op i området, som opholdsted. 

Vores projekt gruppe står for at skaffe frivillige hænder til opsætning, gravning og alle øvrige opgaver, samt at finde en løsning på vedlighold og drift af stedet. Derudover vil vi stå for at lave en formaliseret aftale med Klubben, Skolen, Natteravnene og Gadeplan for at sikre at området bliver trygt og godt at opholde sig i, også udenfor skole/klub tid, samt at der bliver lavet en plan for hvem er ansvarlig for hvilke dele af området efter etablering, så alle ved hvem der skal kontaktes ved misbrug/misvedlighold og øvrige issues.

Vi søger om 40.000,- fra Samskab Aarhus (borgebudgettet) som skal gå til at indkøbe fx Borde/bænke, Hængekøjer, graffitivægge, bordtennisbord og boksepude. (se samlet budget i vedhæftede beskrivelse).

Når vi har fået etableret området, skal det naturligvis indvies med et stort arrangement hvor hele byen kan komme og se området, og høre lidt om tankerne bag det. I den forbindelse vil det måske være muligt at låne nogle af de redskaber vi har søgt om til Byfesten, herunder borde/bænke og telte etc.  

Ved evt spørgsmål er i meget velkomne til at kontakte Projektgruppen.

helledegn@hotmail.com

tlf. 28358762  

DKK40,000
Eksempel på kortstander

Kort over ruter og spændende steder i Tranbjerg

23-03-2020  •  Stina Christiansen  •  Tranbjerg deltagerbudget

Vi har en markeret 5 kilometers løbe/gå-rute rundt i Tranbjerg. Vi vil gerne markere flere ruter, spændende steder, legepladser, lokalhistoriske spots på kort, som sættes op på standere forskellige steder i Tranbjerg. 

Stemt på denne ide? Tryk her for at fordele resten af pengene.

 

Læs mere om forslaget

Ruterne på kortet skal gå gennem hele Tranbjerg, så man får set andre steder i byen, end man normalt færdes, går en anden tur eller stopper op et sted og får fakta om en bygning eller andet.  Idéen skal komme alle i Tranbjerg til gode. Løbere, gående, børnefamilier der leder efter legepladser, nogle der vil vide lidt mere om byen, ud på en cykeltur og så videre. 

Aarhus Kommune skriver i sin friluftsplan: Nem adgang til stier er medvirkende faktor for om motion bliver en del af dagligdagen. Endvidere tyder forskning på, at adgang til og ophold i naturen forebygger livsstilsrelaterede sygdomme som bl.a. stress og depression. Der er altså mange gode argumenter for at skabe et sammenhængende stinet.

Bag projektet står Tranbjerg Løber, der tidligere har fået markeret en løberute i byen, som blandt andet bruges til det årlige Tranbjerg Løbet.  Vi håber at kunne lave et samarbejde med Tranbjerg Bibliotek, Lokalhistorisk Arkiv, Tranbjerg Børnenes Venner, cykel- og gåklubber her i byen. Vi tror på, at det vil være let at få input fra mange, da de blot skal give os info om en rute, som vi så kan plotte ind på kortet.

Kommunen har mange steder markeret ruter med pæle med piktogrammer på. I følge deres friluftsplan er det noget, de gerne vil hjælpe med, så det regner vi med kan laves uden beregning. Eventuelt kan der laves en Hjertesti i samarbejde med Hjerteforeningen https://hjerteforeningen.dk/hjertestier/hvad-er-en-hjertesti/. Vi vil udvælge 3-4 ruter, som skal markeres op. 

En mulighed kunne også være at binde ruterne sammen som Kløverstier, der er 4 ruter med hver sin distance, der krydser hinanden. Læs mere om Kløverstierne  https://friluftsraadet.dk/sites/friluftsraadet.dk/files/media/document/Samlet%20manuel%20til%20Kl%C3%B8verstier%20etablering%20og%20skiltning.pdf

Med kortstanderne kan man få inspiration til, hvordan byens rum kan bruges og blive klogere på sin by. Forhåbentlig vil det inspirere til, at flere kommer ud og bevæger sig og bruger hele vores by. Med placering af kortstanderne ved hver skole vil eksempelvis idrætslærerne måske bruge de opmålte markerede stier i undervisningen. 

Håbet er, at der på standerne kan laves QR-koder, der enten åbner ruten i Endomondo eller en anden kort-app eller giver brugere yderligere info om stedet, man befinder sig.  Vi håber også at kunne få manges idéer til hvad, der skal være på kortet, så det bliver så brugbart som muligt. Det kunne eksempelvis være ved at inddrage borgerne i den lokale Facebook-gruppe eller via lokalbladet Tranbjerg Tidende. 

Der findes allerede et godt kort, som Tranbjerg Tidende står for. Vi vil derfor benytte os af den samme lokale grafiker, så vi kan bruge den viden, der allerede er hentet her. Hvis der skal ligge info på et website, kan Tranbjerg Tidendes hjemmeside ligeledes bruges.  Kortstanderne skal placeres centralt rundt i byen, så de bliver lette at få øje på og kan bruges af alle byens borgere i alle aldre. 

Budget: 

Grafiker/produktion af selve kortet: 

Pris………………………….kr. 7.500,- 

 

5 stk. kortbordsstander med kasette

  • Materiale = Stander i galv. og kasette i alu.                
  • Størrelse = Kortbord = 460 x 635 eller 335 x 460 mm                 
  • Spejlvendt print på polycarbonate plade pålagt hvid baggrundsfolie      
  • Design = I henhold til tidligere fremsendte billeder
  • Print til kortbordskassette fremsendes som trykklar fil af kunde

Pris………………………….kr. 3.400,- pr. stk. v/5 stk.  

 

Montering af 5 stk. stander i Tranbjerg inkl. beton

Pris………………………….kr. 5.500,-

 

Vi vil gerne opstille 5 standere, og projektet vil derfor koste: 

Pris………………………….kr. 30.000,-

(Medmindre der er udgifter, vi ikke har forudset.)  

DKK30,000
junglesti_billede.png

Junglesti for børn og barnlige sjæle

26-03-2020  •  Helle Søby Degn  •  Tranbjerg deltagerbudget

Tranbjerg Børnenes Venner ønsker at etablere en junglesti i det bevoksede område mellem Naturcenteret og stien mellem Kirkevænget og Trankærgårdsvej. Junglestien skal være for alle børn og barnlige sjæle, og gerne være en spændende tur mellem træerne, med motoriske og bevægelsesmæssige udfordringer til både store og små.

Stemt på denne ide? Tryk her for at fordele resten af pengene.

Læs mere om forslaget

Området er offentlig tilgængeligt, hvilket betyder at alle private i byen vil få glæde af junglestien. Derudover forstiller vi os, at stien kan bruges af både børn i skoletiden i fx idrætstimerne, samt af mindre børn fra daginstitutionerne og dagplejen. Mange bruger jo i forvejen Naturcenteret, og banen her vil blive en naturlig udvidelse af det. Vores håb er at lave netop dette område til samlingspunkt for alle i byen, og at etableringen af junglestien blot er først skridt på rejsen mod at gøre det til en naturligt samlingspunkt i byen. Tranbjerg Børnenes Venner er topholder på projektet, og vil sørge for at skaffe frivillige hænder til at forberede området. 

Vi forestiller os, at alle kan være med til at skabe denne junglesti, da vi tænker, at den blandt andet skal bygges af genanvendte materialer, fx brugte bildæk, stubbe fra fældede træer etc. Dette vil vi bede byens borgere og erhvervsdrivende om at bidrage med. Vi er sikre på at vi kan aktivere mange kreative kræfter, i alle aldersgrupper, som vil hygge sig med sammen at få skabt banens forhindringer. 

Vi søger om 70.000,- som vil gå til at indkøbe klatrenet, reb, og andre vedligeholdelsesfri materialer til at bygge forhindringerne af. Disse skal naturligvis været godkendt og monteres af firmaet Kompan, som skal levere dem. (de 70.000,- er samlet pris for 4 konkrete forhindringer, som vi ikke kan bygge selv og hvor der er sikkerhedsmæssige krav ifht montering osv.) Derudover skal vi formentlig også bruge lidt professionel hjælp fra Topkapper til at gøre området klar, men denne del kan Tranbjerg Børnenes Venner selv finansiere.

Når banen står færdig vil vi invitere alle byens borgere til at komme og tage en tur på banen, og blive fortrolige med sikkerhedsregler etc. Forhåbentlig kan banen indvies samtdig med den svævebane, som vi også har indgivet forslag til, så den udvidelse af vores dejlige naturcenter kan blive til virkelighed og gavn for hele byen, ung som ældre:-)

Ved spørgsmål er I velkomne til at kontakte Helle Søby Degn, formand Tranbjerg Børnenes Venner  

DKK70,000