Sammen om Aarhus

Gå tilbage

Kort over ruter og spændende steder i Tranbjerg

Stina Christiansen Stina Christiansen  •  23-03-2020  •  Tranbjerg deltagerbudget  • 

Eksempel på kortstander
Eksempel på kortstander

Kode for forslag: 8

Vi har en markeret 5 kilometers løbe/gå-rute rundt i Tranbjerg. Vi vil gerne markere flere ruter, spændende steder, legepladser, lokalhistoriske spots på kort, som sættes op på standere forskellige steder i Tranbjerg. 

Stemt på denne ide? Tryk her for at fordele resten af pengene.

 

Læs mere om forslaget

Ruterne på kortet skal gå gennem hele Tranbjerg, så man får set andre steder i byen, end man normalt færdes, går en anden tur eller stopper op et sted og får fakta om en bygning eller andet.  Idéen skal komme alle i Tranbjerg til gode. Løbere, gående, børnefamilier der leder efter legepladser, nogle der vil vide lidt mere om byen, ud på en cykeltur og så videre. 

Aarhus Kommune skriver i sin friluftsplan: Nem adgang til stier er medvirkende faktor for om motion bliver en del af dagligdagen. Endvidere tyder forskning på, at adgang til og ophold i naturen forebygger livsstilsrelaterede sygdomme som bl.a. stress og depression. Der er altså mange gode argumenter for at skabe et sammenhængende stinet.

Bag projektet står Tranbjerg Løber, der tidligere har fået markeret en løberute i byen, som blandt andet bruges til det årlige Tranbjerg Løbet.  Vi håber at kunne lave et samarbejde med Tranbjerg Bibliotek, Lokalhistorisk Arkiv, Tranbjerg Børnenes Venner, cykel- og gåklubber her i byen. Vi tror på, at det vil være let at få input fra mange, da de blot skal give os info om en rute, som vi så kan plotte ind på kortet.

Kommunen har mange steder markeret ruter med pæle med piktogrammer på. I følge deres friluftsplan er det noget, de gerne vil hjælpe med, så det regner vi med kan laves uden beregning. Eventuelt kan der laves en Hjertesti i samarbejde med Hjerteforeningen https://hjerteforeningen.dk/hjertestier/hvad-er-en-hjertesti/. Vi vil udvælge 3-4 ruter, som skal markeres op. 

En mulighed kunne også være at binde ruterne sammen som Kløverstier, der er 4 ruter med hver sin distance, der krydser hinanden. Læs mere om Kløverstierne  https://friluftsraadet.dk/sites/friluftsraadet.dk/files/media/document/Samlet%20manuel%20til%20Kl%C3%B8verstier%20etablering%20og%20skiltning.pdf

Med kortstanderne kan man få inspiration til, hvordan byens rum kan bruges og blive klogere på sin by. Forhåbentlig vil det inspirere til, at flere kommer ud og bevæger sig og bruger hele vores by. Med placering af kortstanderne ved hver skole vil eksempelvis idrætslærerne måske bruge de opmålte markerede stier i undervisningen. 

Håbet er, at der på standerne kan laves QR-koder, der enten åbner ruten i Endomondo eller en anden kort-app eller giver brugere yderligere info om stedet, man befinder sig.  Vi håber også at kunne få manges idéer til hvad, der skal være på kortet, så det bliver så brugbart som muligt. Det kunne eksempelvis være ved at inddrage borgerne i den lokale Facebook-gruppe eller via lokalbladet Tranbjerg Tidende. 

Der findes allerede et godt kort, som Tranbjerg Tidende står for. Vi vil derfor benytte os af den samme lokale grafiker, så vi kan bruge den viden, der allerede er hentet her. Hvis der skal ligge info på et website, kan Tranbjerg Tidendes hjemmeside ligeledes bruges.  Kortstanderne skal placeres centralt rundt i byen, så de bliver lette at få øje på og kan bruges af alle byens borgere i alle aldre. 

Budget: 

Grafiker/produktion af selve kortet: 

Pris………………………….kr. 7.500,- 

 

5 stk. kortbordsstander med kasette

 • Materiale = Stander i galv. og kasette i alu.                
 • Størrelse = Kortbord = 460 x 635 eller 335 x 460 mm                 
 • Spejlvendt print på polycarbonate plade pålagt hvid baggrundsfolie      
 • Design = I henhold til tidligere fremsendte billeder
 • Print til kortbordskassette fremsendes som trykklar fil af kunde

Pris………………………….kr. 3.400,- pr. stk. v/5 stk.  

 

Montering af 5 stk. stander i Tranbjerg inkl. beton

Pris………………………….kr. 5.500,-

 

Vi vil gerne opstille 5 standere, og projektet vil derfor koste: 

Pris………………………….kr. 30.000,-

(Medmindre der er udgifter, vi ikke har forudset.)  

Oprettet på vegne af: Tranbjerg Løber

Forklaring på pris

Se budget


Du skal log ind eller tilmeld dig for at skrive en kommentar.
  • Milepæl 01-09-2020

   Identificere og kontakte relevante samarbejdspartnere

  • Milepæl 01-10-2020

   Modtage input fra samarbejdspartnere

  • Milepæl 01-01-2021

   Markering af ruter i samarbejde med kommunen