Sammen om Aarhus

Gå tilbage

Værested for byens Unge

Helle Søby Degn Helle Søby Degn  •  22-03-2020  •  Tranbjerg deltagerbudget  • 

inspirationsbillede
inspirationsbillede

Kode for forslag: 7

I efteråret 2019 afholdt Tranbjerg Fællesråd et møde for byens borgere med emnet "Tryghed i Tranbjerg", og i forlængelse af dette møde, er vi en gruppe af lokale borgere, som har påtaget os opgaven, at lave et sted for byens unge at mødes. 

Stemt på denne ide? Tryk her for at fordele resten af pengene.

 

Læs mere om forslaget

Valget af lokation er faldet på det store grønne område mellem Grønløkke skolen og Grønløkke Alle. Idag er området ufremkommelige og tilvokset, og det der engang var en fint område med bålhytte bliver ikke længere brugt. 

Derfor ønsker vi at genetablere og videreudvikle det i tråd med den helhedsplan som ligger for området, og gøre det til et fedt sted for byens unge at mødes og lave aktiviteter og fællesskaber på tværs af alder, forudsætninger og skoletilhørsforhold. Målgruppen bliver således 6. -10. klasse, som går på skolen, samt de unge, som går i skole et andet sted. Derforuden vil også de lidt ældre unge, som måske allerede har forladt skolen, men stadig har lyst til at hænge ud med venner i lokalområdet, kunne bruge det. 

Vi har via Liv Stender fra Bedre Byrum søgt tilladelse til at rydde i bevoksningen i området, og fået den. Bedre Byrum vil stå for finansieringen af rydningen, som foreståes af vores lokale mand, Topkapper. 

På området står idag et halvtag, som har set bedre dage, og dette ønsker vi at sætte istand og sætte sider på, så det bliver et værn mod vind og vejr. Vi vil etablere lys med sensorer (der er allerede trukket strøm derop), så området kan bruges både senere hen på dagen, samt længere hen på året. Rent indholdsmæssigt skal vi have de unge selv på banen ifht hvilke ting de gerne vil have i området, og vi planlægger at lave en workshop med udskolingens elever, så snart de er tilbage fra Covid. (dette er aftalt med skolens ledelse) . Det er vigtigt, at vi også får inddraget de unge, som vi forventer skal bruge området, i at få skabt nogle regler for brug af faciliteterne og dermed også får dem til at tage del i ansvaret for at området kan fungere efter hensigten. Derudover sparrer vi med BU (klubben) og Gadeplan (Michel), som har været med på indledende møde i Borgergruppen, for at finde ud af hvad de har af tanker/ideer til udformning af områdets indhold.

Ifht Indhold i området, er vores initiale plan er at lave borde/bænke, samt fx et bordtennisbord og en boksepude under halvtaget. Udenfor halvtaget kunne der være mulighed for at lave lidt udekøkkenfaciliteter, hvilket skaber mulighed for at bruge området i undervisningsøjemed også. Dog med det for øje at det skal kunne gøre under kontrollerede forhold, hvis det inbefatter brug af ild.

Idag er der i området også en nedgravet hytte, som er forfalden. Denne fjernes og hullet tildækkes. Oprindeligt er der i helhedsplanen for området lavet en forhindring/balancebane i området, og dette vil sammen med bordtennisbordet og boksepude kunne sikre mange timers bevægelse og aktivitet for de unge. Dog er intet jo afgjort ifht indholdet før vi har haft workshop med den unge, så tiden må vise om det, er dét ønsket går på fra deres side.

For de kreative kunne man etablere Graffiti vægge på stolper rundt om pladsen, som samtidig vil give læ, ligesom vi også arbejder på at kapre nogle af de ikoniske buskubler til at sætte op i området, som opholdsted. 

Vores projekt gruppe står for at skaffe frivillige hænder til opsætning, gravning og alle øvrige opgaver, samt at finde en løsning på vedlighold og drift af stedet. Derudover vil vi stå for at lave en formaliseret aftale med Klubben, Skolen, Natteravnene og Gadeplan for at sikre at området bliver trygt og godt at opholde sig i, også udenfor skole/klub tid, samt at der bliver lavet en plan for hvem er ansvarlig for hvilke dele af området efter etablering, så alle ved hvem der skal kontaktes ved misbrug/misvedlighold og øvrige issues.

Vi søger om 40.000,- fra Samskab Aarhus (borgebudgettet) som skal gå til at indkøbe fx Borde/bænke, Hængekøjer, graffitivægge, bordtennisbord og boksepude. (se samlet budget i vedhæftede beskrivelse).

Når vi har fået etableret området, skal det naturligvis indvies med et stort arrangement hvor hele byen kan komme og se området, og høre lidt om tankerne bag det. I den forbindelse vil det måske være muligt at låne nogle af de redskaber vi har søgt om til Byfesten, herunder borde/bænke og telte etc.  

Ved evt spørgsmål er i meget velkomne til at kontakte Projektgruppen.

helledegn@hotmail.com

tlf. 28358762  

Lokation: Det grønne område mellem Grønløkkeskolen og Grønløkke Alle

Oprettet på vegne af: Borgergruppen " projekt et sted for de unge"

Dokumenter (1)

Forklaring på pris

Se vedlagt budget


Du skal log ind eller tilmeld dig for at skrive en kommentar.
  • Stig Skat Petersen

    Rigtig vigtigt at give de unge nogle flere muligheder for at være sammen på egne præmisser - og dog med voksenstøtte, når der er behov. Tranbjerg savner bestemt et sted, som er interessant og spændende for de unge at kunne søge til, når de gerne vil være aktive med andre unge - eller bare har brug for et sted at være.

    1 stemme  |  Jeg er enig 1 Jeg er uenig 0
    Ingen svar
    Har ingen milepæle